АКБ ФОРЕС

 

СЛУЧАЯТ АКБ ФОРЕС”
 
или историята за ограбването на стоте хиляди балъци, излъгани от рекламата на “лошите момчета” и трудния урок, който “корпоративните бандити” трябва да усвоят - какво означава да се управлява собственост!
 
Увод
..........................................
 
 
 • АКБ – от къде тръгва историята... Описание на героите.
Идеята за създаването на приватизационен фонд се ражда още през 1994г. Това е годината, в която започва усилено да се говори за масова приватизация, като идеята прокарва правителството на Любен Беров.
През януари 1995г., се учредява първата фирма от групата АКБ – АКБ Консорциум АД с идеята, това да е първоначалния вариант на приватизационния фонд. Разработва се дори система за организация и набиране на инвестиционен капитал.
Основател на дружеството е Николай Банев с още няколко съдружници. Те решават името на дружеството да се образува от първите букви на фамилиите на трима от тях – “А”, “К” и “Б” (Банев). За това кои са “А” и “К” имам само предположения, базирани на данни от Апис и материали, намерени чрез Интернет – това са имена на съдружници на Банев. Със сигурност обаче, те вече не са сред управляващите на фонда (сега вече холдинг).
С подаването на оставка на правителството на Беров, проектът бива замразен за година и половина1.
През май 1996г. се учредява друга фирма – “АКБ Форес” с мажоритарно участие от 99% на Николай Банев, а съдружника му Ивайло Маринов има дял от 1% в новото дружество.2
Николай Банев е ключовата фигура, “основния двигател”, “главния герой” в процеса, вкючващ създаването и управлението на “Приватизационен фонд АКБ Форес” и впоследствие всички останали регистрирани дружества от консорциума “АКБ”, както и приватизираните такива. За това и неговата история е най-интригуваща, въпреки че разполагаме с твърде оскъдна информация за нея.
Банев “тръгва от един комсомолски активист, който е започнал да се издига по времето на Възродителния процес, защото е бил в много чувствителни региони. Там е изявил активност и в един момент е започнал да се издига нагоре, в структурата на Комсомола3.” Той е работел в орготдела на ЦК на ДКМС.
В първите години на прехода в България, той се включва в частен бизнес. Има данни за регистрирана фирма още през 1993г., в която има дял и един от неговите по-нататъшни партньори-съучредители на приватизационния фонд. Но за това ще стане въпрос малко по-нататък.
През 1994г. участва като акционер, притежаващ 10% от капитала на “Интертръст” АД – дружество, чията основна дейност е търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти.
Останалите “важни” герои са съдружниците на Николай Банев, с които той учредява първите си фирми и по-конкретно, това са героите, които се крият зад “А” и “К”. Не по-малко значим, разбира се е Ивайло Маринов, който се заема с подготовката за учредяване и участие в масовата приватизация на АКБ Форес още когато се появява първоначалната идея за неговото създаване, както и всички останали “основни” актьори, т.е. съдружници, управляващи, както новорегистрирани дружества, така и приватизираните такива.
Едно от възможните имена, което вероятно се крие зад А-то, е това на Георги Аврамов. По професия режисьор, той влиза в политиката като един от създателите на Политически клуб Екогласност през 1989г. и до 1998г. е член на ръководството му. През 1990-1991г. е депутат в 7-мото Велико Народно събрание от листата на СДС. Продължава своята политическа кариера като депутат в 37-то Народно събрание през 1994-1997 от листата на БСП и коалиция4.
Аврамов се включва и в частния бизнес. Още през март 1992г. той управлява новосъздадената фондация Виза. След това в края на 1994г. се създава сдружение “Свобода на словото”, управлявано отново от него. Следващата фирма, в която Аврамов има участие, се регистрира през 1996г. и нейният предмет на дейност включва производство на мляко и млечни продукти. Продължава своя бизнес в търговията, като през 1999г. е сред един от учредителите и собствениците (33%) на “ДГБ” ООД5. През 2001г. се включва в туризма като съдружник в туристическа агенция “Роял травъл” (45%). В средата на 2001г. отново управлява сдружение – “Конституционализъм и демокрация”. Последната фирма с негово участие (60%) е регистрирана съвсем наскоро – през октомври тази година – “Темос 21 ДЗЗД” с предмет на дейност предоставяне на бизнес услуги.
В автобиографията на Аврамов е посочено, че е член на УС на “АКБ Форес” за периода 1996-1998г., т.е. от регистрацията на дружеството като приватизционен фонд, до момента, в който то се пререгистрира в холдинг6. Разглеждайки данните в Апис обаче, неговото име фигурира единствено сред управляващите на “Бимас” –ООД – дружество, придобито от фонда по време на масовата приватизация.
“К”-то най-вероятно е Костадин Вълчев Костадинов – той участва в съвета на директорите на “АКБ Консорциум” – първоначално регистрираната фирма.
Банев и Костадинов имат съвместен бизнес още през 1993г. – те са сред собствениците на “Специална техника и охрана” ООД7 с предмет на дейност: архитектурни и инженерни дейности и технически консултации. Съдружници са и в друга фирма8 – Браско ООД, регистрирана през 1995г. и занимаваща се с търговско посредничество с разнообразни стоки.
Ивайло Маринов, както стана ясно по-горе, е една от основните фигури, които задвижват подготовката за учредяване и участие в масовата приватизация на “АКБ Форес”. Той е сред учредителите и на друг приватизационен фонд – Република.
Включва се в бизнеса през 1993г., но няма данни в базата на Апис в кои фирми е участвал по това време.
В Апис не се откриват и данни за съвместен бизнес на Маринов и Банев преди регистрацията на “АКБ Форес”.
Маринов завършва Политичека икономия във ВИИ Карл Маркс (сега УНСС), гр. София. Още преди регистрацията на фонда, той започва да трупа ценно ноу-хау за управление на инвестиционни и приватизационни фондове:
“Основните ми специализации, които ми помагат в работата като мениджър на икономически системи до момента са във Великобритания през 1994 г. - Управление на инвестиционни фондове и сделки с ценни книжа; във Фондация “Отворено общество” и Централно европейски университет през 1995г. - Управление на приватизационни фондове; в Япония през 1998г. - Индустриален мениджмънт; през 1999г. в Германия -Управление на качеството.” (И.М.)
Една публикация във вестник Капитал (1998-39), ни дава основание да смятаме, че всъщност Ивайло Маринов е човекът, осъществил връзката с чешките инвеститори:
“Чешките акционери в “АКБ Форес” АД ... са освободили от досегашния борд на директорите Ивайло Маринов и Янко Николов (сега член на Комисията по ценни книжа и фондови борси). На мястото на двамата предишни чешки представители в борда са избрани изпълнителният директор на “Форестинвест - инвестични сполечности” Роберт Бабука и Ярослав Ухларик.9
Янко Николов е третият съдружник (на Банев и Маринов) в “АКБ Форес”. Той влиза в частния бизнес, регистрирайки фирма “Адек” ЕООД, на която е едноличен собственик. Фирмата се занимава с консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението.
Много интересна е регистрацията през октомври 1995г. на следващата фирма с негово участие – “Гаранция” ООД, в която учредители са посочената “Адек” ЕООД10 и една чешка фирма – Адеция. Управляващи са Николов и двама представители на чехите – Новотни и Юнек.
Последният ключов актьор, който ще бъде разгледан тук, е Белчо Белчев. Той е бивш финансов министър в първото правителство на Андрей Луканов. От октомври 2000г. до февруари 2001г. е член на Управителния съвет на “АКБ Корпорация”.
Най-вероятно това е човекът, който доставя “вътрешната информация”, за която ще стане въпрос по-нататък в изложението.
Банев успява да задвижи тази машина (новорегистрирания приватизационен фонд), като задълженията се разпределят по следния начин:
 • Ивайло Маринов отговаря за набирането на инвестиционен ресурс и управление на инвестициите;
 • Павел Хайтов, управлява мрежата от инвестиционни агенти в страната;
 • Анна Главинова, управлява финансите на концерна.11
Първоначалната идея на учредителите е да създадат и лицензират 3 приватизационни фонда и да влезат в тройката на най-големите приватизационни фондове, но получават лиценз и регистрират само за един.
 
 • Регистрацията на фонда
"Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" – АД е регистриран на 26.11.1996г.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 258 712 000 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 2 248 712 000 лв. в инвестиционни бонове. Kапиталът е разпределен в 2 258 712 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 (стари) лв.
АКБ Форес има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 3 членове в състав: Дочка Колева Банева - председател и изпълнителен директор, Руслан Станчев Пенчев - изпълнителен директор, и Мария Иванова Йосифова - заместник-председател, и се представлява от председателя на съвета на директорите Дочка Колева Банева самостоятелно и заедно от зам.-председателя Мария Иванова Йосифова и изпълнителния директор Руслан Станчев Пенчев12.
Като собственици на дружеството официално са регистрирани13:
 • Група физически лица, размер на участието 2 248 712, дял 99.55%14
 • Николай Йорданов Банев, размер на участието 100, дял 0,02%
 • АКБ Форес, размер на участието 9900, дял 0.43%
Фондът е 100% частна собственост.
 
 • Източник на капитала
Въпреки че няма регистрирани официални данни за чуждестранно участие, ПФ АКБ Форес е учреден с помощта на кредитиране от "Форестинвест-инвештични сполечности" - Чехия. Чешката фирма финансира рекламата и набирането на инвестиционни бонове за фонда. Тя финансира дружеството с 3.6 млн долара срещу контрол над придобитите предприятия15.
Ето какво разказва самият Ивайло Маринов за чешкото участие в дружеството:
... в началото на 1996г. влязохме в контакт и използвахме ценния опит на една от най-успешните чешки приватизационни структури – “Форест груп”. С тяхна помощ и преди всичко с огромни наши организационни усилия създадохме стройна структура от инвестиционни агенти в цялата страна, базирана с централен офис в София, областни координатори, регионални и общински представители практически във всички общини...”
Заемът е изтеглен от АКБ Форес, която е трябвало да има участие във фонда.....,
 • Методите на привличане на акционери или “агресията на АКБ”
За привличането на акционерите, управляващите на фонда АКБ, създават структура от инвестиционни агенти в цялата страна, като покриват всички общини. “В най-натоварените моменти от набирането на бонов ресурс работехме с около 5 000 инвестиционни агенти.” (И.М.)
“Привличането на акционерите беше, разбира се фундаментален момент за стартиране на работата на Приватизационния фонд, но той беше само началото на пътя. Този процес продължи на два пъти от по 2-3 месеца.” (И.М.)
Фондът има най-големи разходи сред останалите приватизационни фондове, спрямо набрания капитал - 10.07% (най-голяма сума - 225 233 000 лв). Голяма част от тях (131 733 000 лв.), са използвани за реклама. Рекламната кампания на АКБ Форес е една от най-агресивните:
...Някои от тях (приватизационните фондове) бяха особено агресивни в набирането. Някои от тях бяха глобявани от Комисията за ценните книжа и фондовите борси, която беше току-що създадена, тя ги лицензираше. Дори АКБ Форес мисля, че беше глобен 2 пъти за неверни факти и твърдения в рекламната кампания. Не помня дали бяха единствени.” (Н.С.)
Всъщност рекламата е основния метод за набиране на акционери. Чрез нея фондът успява да привлече инвестиционни бонове на 90 585 българи.
ПФ АКБ Форес успява да се нареди на 5-то място по набран капитал в инвестиционни бонове.
 
 • Инвестиционна стратегия и портфейл на инвестициите. Или: какво “донесе” масовата приватизация на “лошите момчета”.
“По тогавашния Закон за приватизационните фондове, един фонд не можеше да придобие повече от 34% от едно дружество. Основата на нашата инвестиционна стратегия беше придобиването на мажоритарни пакети в приватизираните дружества /минимум 50% от капитала/ и управление на тези дружества. За целта преди тръжните сесии се извършваха т.нар. размени на пакети, като всеки приватизационен фонд играеше както за пакети акции от своите дружества, така и за пакети акции на други приватизационни фондове. След това, когато в края на 1997г. на Българска фондова борса започна търговията на акции на приватизираните дружества приватизационните фондове формираха истинските си инвестиционни портфейли.” (И.М.)
Няма данни за пълния портфейл от инвестиции, който фонда придобива чрез масовата приватизация. Със сигурност обаче, той е силно диверсифициран. След участието си в първата вълна на масовата приватизация, приватизационният фонд “АКБ Форес - социален” придобива акции в около 80 дружества16.
Част от инвестициите са в17:
 • БДИН-МЕБЕЛ АД, дял: 11.09%,
 • ПРИМ АД, дял: 8.87%,
 
По време на масовата приватизация, АКБ Форес придобива собственост още и в следните предприятия18:
 • "Бимас" – Русе, 59%,
 • "Динамо - Сливен", 60%19,
 • "Полимери" – Девня, 34%,
 • “Декотекс карпет” АД – Сливен, 34%.
 
Портфейлът на АКБ Форес “...беше от хубави предприятия, но се забелязва, че има някаква слабост на ръководството на фонда към по-големи, фундаментални предприятия, структуроопределящи. Което в един момент не знам доколко беше успешна стратегия, защото обикновено те са много крадени и много мудни, неефективни...” (Н.С.)
Приватизационния фонд успява да придобие участие в добре работещи предприятия благодарение на ............:
 
АКБ имаха вътрешна подкрепа. За да спечелиш голям пакет от атрактивно предприятие и то на вярната цена, това означава конкуренция. Много трудно биха се получили тези резултати, които се получиха накрая ако нямаш вътрешна информация, т.е. колко дава еди кой си. Ако погледнете целия списък от 1025 (ако не се лъжа, малко наизуст говоря, може да си били и 1075) предприятия за масова приватизация, имаше само едно голямо предприятие...Полимери... с голям дял от него (за приватизация, б.а.), т.е. това беше един експеримент. Да одържавиш мажоритарно едно предприятие, което беше между 10-те най-големи предприятия, означава експеримент. Защо го направиха точно с това предприятие? Защо го взе АКБ Форес, а не някой друг? И ако си намерите човек от Министерски съвет от този момент, за който ви говоря, той ще ви обясни как едни предприятия постоянно са изваждани от списъка, и са вкарвани, и са допълвани... По какъв начин е станало в един момент знаят само 3-4 души, вкл. и бившия вицепремиер по икономическата част и бившия министър-председател, това са хората, които го знаят. Защо от Химко е било 25 на сто, а от Полимери 60 или 67 на сто... Никой не го знае. И защо в един момент отива само в един фонд (делът, б.а.)...” (Н.С.)
 
Вътрешна информация – Белчо Белчев или самия Банев благодарение на активното си комсомолско минало.
 
 • Пререгистрацията
На 15.01.1998г. АКБ Форес прекратява дейността си като приватизационен фонд. Той се пререгистрира в холдинг - АКБ Корпорация АД. (Само 5 фонда се пререгистрират в инвестиционни дружества и единствено Златен лев в инвестиционно дружество от отворен тип).
“...приватизационните фондове бяха “изтървани” в момента, в който бяха гласувани едни поправки, едни допълнителни и преходни и заключителни разпоредби ... в Закона за приватизацията. ... Имаше една клауза, че те трябва да се регистрират по Търговския закон в еди какъв си срок или по Закона за ценните книжа, т.е. или да станат инвестиционни дружества или да станат холдинги. Този, който е автора на въпросния текст, на практика подари предприятията на техния мениджмънт.” (Н.С.)
 
За разлика от ПФ, при регистрацията на холдинга се появява и държавно участие – 43.79%, което през 2001г. намалява на 18.64%.
През 2000г. има официални данни за косвено чуждестранно участие в регистрирания капитал – 0.64%, което през 2001г. става 0.76%.
Дружеството запазва своята едностепенна структура на управление и се управлява от Съвет на директорите.
Собственици при пререгистрацията:
ПОЛИМЕРИ, Акционер, Размер на участието: 2534.22, Дял: 63.66%
СТОМАНА, Акционер, Размер на участието: 499.32, Дял: 12.54%
ЕЛМА, Акционер, Размер на участието: 406.96, Дял: 10.22%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, Акционер, Размер на участието: 540.36, Дял: 13.57%
Управляващи при пререгистрацията:
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ, Длъжност: Изп. директор, Роля: Управляващ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ, Длъжност: Изп. директор, Роля: Управляващ
Източник: Апис, 03.06.1999г.
 
Няма промяна в собствениците до последната регистрация в Апис през февруари 2001г. Управляващи към настоящия момент (октомври, 2004г.) са:
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ, Длъжност: Изп. директор, Роля: Управляващ, Представляващ ООД "ТРЕЙД ПАРТНЪРС"
КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ, Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление, Представляващ ФОРЕСТ ГРИЙН-2003
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА, Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление, Представляваща ИНДУСТРИЯ
Източник: Апис, последна промяна на 01.02.2001 г
 
 
 • Капитал и финансови резултати на АКБ Корпорация
Капитала на дружеството е в размер на 3 980 870 лв., разпределен в 2 843 483 броя акции с номинална стойност 1,4 лв.
Капитала на холдинга се увеличава 2 пъти – през 1997г. от 2 258 712 000 лв. на 2 843 483 000 лв. чрез издаване на 584 771 поименни безналични акции по 1000лв. и през 2000г. - от 2 843 483 000 неденоминирани лв. на 3 980 876 200 неденоминирани лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1000 неденоминирани лв. на 1400 неденоминирани лв.20 Увелиението на капитала е една от използваните техники за обезвластяване на останалите акционери в дружеството, която е разгледана подробно по-надолу в текста.
 
Таблица 1 Финансови резултати на холдинга през 1997- 2001г. (в хил. лв.)21:
 
1997г.
1998г.
2000г.
2001г.
Печалба/загуба
-110 000
1 275
-4 304
-6 453
Приходи общо
 
 
3 088
2 724
Активи
 
 
9 247
4 714
 
Счетоводна печалба на една акция за 2001г.: -1.62лв.
 
 • Регистрация на свой пенсионен фонд
През август 1998г., концерна регистрира и свой пенсионен фонд - Пенсионно-осигурителен фонд "АКБ - Форес социален" АД, в чийто Надзорен съвет участва Николай Банев.
“Не е случайно, че най-бързо към бизнеса с пенсионни фондове се ориентираха приватизационните фондове. Интересът им може да се търси в две посоки:
  • Пенсионните фондове ще събират инвестиционни бонове и с тях ще могат да участват в търгове за акции от държавни предприятия. Приватизационните фондове вече нямат тази възможност. Така чрез пенсионните фондове приватизационните фондове могат да получат нови акции от предприятията, в които вече имат участие. По този начин ще получат по-голям достъп до управлението на предприятията или направо контрол върху тях.
  • Второ, като собственик на предприятията и работодател приватизационният фонд ще осигурява работещите в собствения си пенсионен фонд, при което акционерът си затваря кръга на парите. Инвестиционните посредници, които имат и пенсионни фондове, пък ще получават по право обслужването на парите на пенсионно-осигурителното дружество.” (Банкер, 1998-28)
 
Ето какво разказва Николай Стайков за пенсионния фонд на АКБ:
“Направиха (пенсионен фонд), но в един момент с новата пенсионна реформа... Това беше по-скоро част от някаква мегаломанска стратегия – да има от всичко и без да имаме на практика парите и хората, за да го направим. Не беше ясно тогава, беше преди реформата в пенсионната система, така че те на практика дори не си спомням да са кандидатствали за лиценз за дружество от типа на доброволни и задължителни пенсионни фондове, които са в момента. Там бяха много по-строги изискванията и само сериозни играчи в момента са на пазара. Такива герои от по-ранния етап на прехода не бяха допуснати.” (Н.С.)
 
 
 • Портфейл на инвестициите на холдинга след преструктурирането
След преструктуриране на портфейла към февруари 1999г. “АКБ Корпорация” притежава акции в около 40 предприятия, като в няколко от тях има мажоритарен дял.22 Придобитите акции са от предприятия предимно от химическата, нефтопреработвателната и електротехническата промишленост. В периода 1999-2001г., дружеството е продало акции на стойност 12 млрд. лв., а е придобило нови акции за 40 млрд. лв.
Към началото на 1998г. собствеността на Холдингово акционерно дружество “АКБ Корпорация” е структурирана в няколко отрасъла – химия, машиностроене, хартиена и порцеланово-фаянсова промишленост, дървообработване, хранително-вкусова промишленост и туризъм. През следващите 2 години холдингът заздравява акционерните си дялове като комбинира участието си в приватизацията и чрез касови сделки – чрез РМД и директно. В резултат са придобити над 2/3 от капитала на основните дружества в портфейла, следвайки стратегията за мажоритарно участие и се навлиза широко в туризма.
Към настоящия момент, най-големи са инвестициите на АКБ Корпорация в химическата индустрия, следвана от машиностроене, туризъм, потребителски стоки и транспорт и услуги.
От началото на 2004г., холдингът се включва активно и в приватизацията на енергийния отрасъл в страната, закупувайки 100% от акциите на две топлофикации – в Ямбол и Казанлък. Плановете са до края на годината да се придобие собственост, която ще го направи един от основните частни инвеститори в отрасъла. (Ивайло Маринов)
Въпреки че, липсва точна оценка на портфейла на фонда, оценката на “АКБ Корпорация” все пак е над 20 милиона долара23.
Според справката в Апис и уеб страницата на Концерна АКБ, в портфейла от инвестиции се включват следните предприятия24:
 
 • ПОЛИМЕРИ АД, дял: 60.18%
Регистриран капитал: 5 325 000 лв. Годишен капацитет на продукция: дихлоретан 150 000 т, сода каустик 140 000 т, солна киселина 40 000 т, течен хлор 124 000 т, ферихлорид 1500 т, белина 150 000 т. Други продукти: емулсия поливинилхлорид, пластизоли, химически чиста сярна киселина, техническа сол, PVC тръби и PVC на гранули.
Продукцията на предприятието присъства на международните пазари.
Случаят “Полимери” представлява особен интерес и ще бъде разгледан подробно по-нататък.
 
 • ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД, дял: 9.69%
Регистриран капитал: 163 000 лв. Годишна продукция: индустриални междинни съединения с фенопласт основа: формалдехид смола 5 000 т, фенопласт 2 000 т, както и продукти за дома, личната грижа и продукти за колата: дезинфекциращи средства 3 000 т, шампоани 500 000 броя, свещи 1 200 000 броя, лепила, антифриз, водни бои и др.
 
 • ФЕНИКС - ЮГ АД, дял: 33.99%
Регистриран капитал: 98 000 лв. Дейността на предприятието е изкупуване и рециклиране. Годишен рециклиращ капацитет: повече от 30 000 т отпадъчен метал, 5 000 т отпадъчна хартия, 1 000 т пластмасови отпадъци.
 
 • БРЕЗА АД, дял: 33.40%
Регистриран капитал: 77 000 лв. Произвежда дървени плоскости и мебели от солидна дървесина, детски мебели, модулни мебели и офис мебели. Годишен продуктов капацитет: 115 000 м2 дървени плоскости, 45 000 м3 солидно дърво.
 
 • ЕР СЛАЙД АД, дял: 39.78%
Предмет на дейност: санитарно-авиационни услуги и пръскане на селскостопански култури. Притежава 11 самолета Антонов, Ан-2 и един транспортен хеликоптер Ми-2.
 
 • ХЕЛИО-ТУР-С АД, дял: 8.35%
Регистриран капитал: 464 000 лв. Предлага туристически услуги. Състои се от:
Почивна станция Созопол: 36 легла; къмпинги: Черноморец, Златна рибка, Веселие, Каваци (с мотел) и Градина(с мотел), общ капацитет: 2,400 легла; Берое Хотел, Ахтопол: 100 легла.
 
 • БИОИНВЕСТ АД, дял: 25.99%
Регистриран капитал: 50 000 лв. Машиностроителна компания, извършваща внос и износ на цели малки и средни предприятия, хранителнообработващи линии, машини и оборудване за винарската и тютюневата промишленост, хладилно и обработващо оборудване. Годишен дизайн и монтажен капацитет: 50 млн долара.
 
 • ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "РУСАЛКА" АД, дял: 19.95%
Регистриран капитал: 88 000 лв. Предлага разнообразни туристически услуги: хотелиерство, ресторантьорство, развлечения и др. Капацитет: 1 200 почиващи.
"Русалка" е приватизирана през 1999г., тогава "АКБ корпорация" е придобила 60% от капитала, а 18% са станали притежание на "Ем Джи корпорация".
 
 • СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ АД, дял: 55.314%
Регистриран капитал: 51 000 лв. Годишно предприятието купува и обработва 22 000 т мляко и произвежда 4 200 т млечни продукти.
 
 • ЛЕМЕКОН АД, дял: 1.18%
Регистриран капитал: 120 000 лв. Произвежда повече от 700 т отливки чугун на блокове и 120 т други компоненти за водни канализационни системи и за изграждане, оборудване на дренажни и напоителни системи.
 
 • АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД, дял: 10.13%
Регистриран капитал към 23.10.2002г.: 93.42 хил. лв. Заводът има предмет на дейност производство на части и принадлежности за автомобили и автомобилни двигатели.
 
 • КОМБИНАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ АД, дял: 8.99%
Предмет на дейност - производство на мед и медни сплави.
Дял в комбината имат още и:
АКЦИОНЕР-ФАВОРИТ ХОЛДИНГ
СВЕТА СОФИЯ
СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД,ЕИК 121227995
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕИК 130169256
 
 • РИБОВЪДСТВО - АД, дял: 1.66%
Регистриран капитал към 11.12.2000г.: 74.39 хил. лв. Предмет на дейност: рибовъдство.
 
 • ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-91 АД, дял: 9.56%
Регистриран капитал към 21.07.2003г.: 62.75 хил. лв. Предмет на дейност: товарен автомобилен транспорт.
 
 • АТЛАС АД, дял: 16.00%
Регистриран капитал към 12.10.1999г.: 67.90 хил. лв. Предмет на дейност: товарен автомобилен транспорт.
Дял в предприятието има и друг бивш приватизационен фонд - ТК-ХОЛД.
 
 • ЗСК - ДЕВНЯ АД – 1%
Предмет на дейност: производство на изделия от бетон за строителството.
Дял в предприятието има и ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ.
 
 • ФОРЕСТ ГРИЙН-2003 АД, дял: 6.39%25
Регистриран капитал към 02.06.2003г. - 51.096 хил. лв. Предмет на дейност: производство на други изделия от дървен материал.
 
 • ЛОВИКО - МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ АД, дял: 4.28%
Предмет на дейност: производство на мляко и млечни продукти.
Дял в предприятието има и СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД.
 
 • ЗКД АД, дял: 34.00%
Предмет на дейност: производство на скрепителни елементи, вериги и пружини.
Дял в предприятието има и АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ.
 
 • АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ АД, дял: 33.99%
Регистриран капитал към 17.03.2000г.: 50.36 хил. лв. Предмет на дейност: производство на подемно-транспортни машини, включително асансьори.
Дял в предприятието има и холдинг СВЕТА СОФИЯ.
 
 • МТС-РМ АД, дял: 7.76%
Регистриран капитал към 06.11.2002г.: 68.92 хил. лв. Предмет на дейност: търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти.
Дял в предприятието имат и:
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ
 
 • ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ АД, дял: 3.70%
Регистриран капитал към 30.10.2003г.: 54.00 хил. лв. Предмет на дейност: производство на други основни органични химични вещества.
Дял в предприятието имат и:
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ
БИОИНВЕСТ
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ
ПОЛИМЕРИ
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"
_СМ В.V.,Гражданство/държава: НИДЕРЛАНДИЯ
ПИЛОТ СЕКЮРИТИС - КИПЪР,Гражданство/държава: КИПЪР
 
 • СТОМАНА АД, дял: 10.00%
Регистриран капитал към 20.05.2003г.: 3566.65 хил. лв. Предмет на дейност: производство на чугун, стомана и феросплави.
Дял в предприятието има и ТК-ХОЛД.
 • КРИСТАЛ ХИМИЯ АД, дял: 11.18%
Регистриран капитал към 29.03.2004г.: 69.01 хил. лв. Предмет на дейност: производство на полимери в първични форми.
Дял в предприятието имат и:
ТК-ХОЛД
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ,ЕИК 124044376
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ,ЕИК 121575489
 
 • ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС АД, дял: 0.02%
 
 • АКБ-ИНДУСТРИЯ АД, дял: 20.83%
 
Според други източници (предимно уеб страницата на концерна АКБ и статии в пресата), в портфейла от инвестици влизат още и26:
 
 • Костенец - ХХИ АД, Костенец
Регистриран капитал: 237 000 лв. Годишен капацитет на продукцията: тоалетна хартия 10 000 т, гофрирана хартия 5 000 т, друга хартия – повече от 2 000 т.
По-подробна информация за предприятието може да се види тук: Kostenec - 31.12.2002 - info - Audit.doc
Николай Банев е председател на дружеството.
 
 • Елма АД, Троян
Регистриран капитал: 853 000 лв. Продукция (годишна): еднофазни и трифазни мотори 450 000 броя, електродобивни агрегати 1 500 броя, шлифовъчни машини 7 000 броя, пресовъчни машини и пресовъчни шаблони – повече от 80 броя.
Троянското предприятие произвежда електродвигатели, които се продават основно в Германия, Франция, Италия и Египет.
СОБСТВЕНИЦИ:
АКБ-АКТИВ,ЕИК 130834072
Дял: 18.161%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ,ЕИК 121145651
Дял: 10.077%
АЛП - ЕООД,ЕИК 121020402
Дял: 1.559%
ВИТЕКС - ФИНАНС ХОЛДИНГ,ЕИК 110007193
Дял: 0.003%
Група нефизически лица,ЕИК 999999995
Дял: 9.18%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Дял: 12.504%
ЕЛМА ЕЛЕКТРОМОТОРИ,ЕИК 110045240
Дял: 28.346%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ,ЕИК 832064969
Дял: 13.357%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕИК 130169256
Дял: 0.093%
Право на собственост: Държавата,
НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС,ЕИК 831832631
Дял: 0.003%
ФИНКО,ЕИК 121155161
Дял: 0.059%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ,ЕИК 121678133
Дял: 6.658%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА РАДКОВА-ИВАНОВА,ЕГН591125ХХХХ,
Представляващ(а) АД "АКБ-АКТИВ"ЕИК: 130834072
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ,ЕГН590816ХХХХ,
СЛАВКА САВОВА САВОВА,ЕГН420212ХХХХ,
 
 • Електра АД, Харманли
Регистриран капитал: 196 000 лв. Произвежда универсални релета с клапани, среден размер и малък размер, за използване в автоматизацията, телемеханиката, електрониката и др., 3 милиона броя годишно, и релета за специално приложение за перални машини, ICE ходови части и лифтове, 1,2 милиона броя.
Решение от 10.04.2002 г. по ф.д. 15/1992 г. на Хасковски окръжен съд,
партиден № 62 рег. 1, том 3, стр. 152
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Форма на собственост Частна 94.09%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Общинска
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 5.90%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на
електроразпределителни и
контролни апарати
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област Хасково,общ. Харманли,гр.Харманли, п. код 6450
бул. БЪЛГАРИЯ-ГАРОВ РАЙОН
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 5104 Телефон: 7001 Телефон: 2075
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 195.96 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 195960
Номинална стойност: 1 лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
ПАРТНЪРС КОМЕРС,ЕИК 121366169
Дял: 66.66%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Дял: 21.21%
АКБ КОРПОРАЦИЯ,ЕИК 121569027
Дял: 11.05%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕИК 130169256
Дял: 1.05%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ,ЕГН320408ХХХХ,
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ,ЕГН590816ХХХХ,
 
 • Алеко Спорт 99 АД, София
Притежава ски съоръжения в планина Витоша, съвсем близо до София.
"Ваканционен клуб Русалка", част от АКБ Корпорация, е новият собственик на "Алеко спорт-99", съобщиха от Министерство на икономиката. Компанията купи 80% от капитала на дружеството чрез публично оповестен конкурс. Цената на пакета акции е 450 000 долара. 10% от цената са изплатени в деня на сключване на договора, а останалите ще се платят до 45 дни.
"Ваканционен клуб Русалка" обещава да инвестира 2,45 млн. лв. за 3г. 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в доизграждането на пътническа въжена линия "Романски-Малък Резен". В активите на дружеството са включени ресторант "Пета станция", седем от ски-влековете на Витоша, машини за утъпкване на сняг и съоръжения за ски-туризъм. Неотдавна "Русалка" купи от предишния собственик, работническо-мениджърско дружество, хотелите "Простор" и "Морени". Така корпорацията на Николай Банев придобива монополни позиции в планината. (Сега, 30.1.2002г.)
 
 • Изида АД, Елин Пелин
Регистриран капитал: 145 000 лв. Изида (основана през 1894г.) е най-старият български производител на санитарна керамика и санитарни изделия. Годишно производство: подови и стенни керамични плочки - повече от 700 000 м2, домакински порцеланови изделия 1 000 т, санитарни изделия 27 000 броя и уникални порцеланови ръчнодекорирани изделия.
 
ИЗИДА АД
БУЛСТАТ: 832046152
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
Документ за промяна:
Решение 12 от 22.07.1998 г. по ф.д. 15/1989 г. на Софийски окръжен съд,
партиден № 413 рег. 1, том 8, стр. 68
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 52.06%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Общинска
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 47.93%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на керамични плочки
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област София,общ. Елин Пелин,с.Елин Пелин, п. код 2109
ул. КЕРАМИК № 2
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 0725/874889 Телефон: 0725/2789
Факс: сл. 23334 Факс: 0725/2046
 
СОБСТВЕНИЦИ:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА,ЕИК 000698808
Акционер,Размер на участието: 47896.00,
Дял: 33.00%
Право на собственост: Държавата,
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 9713.00,
Дял: 6.69%
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ,ЕИК 121576032
Акционер,Размер на участието: 37395.00,
Дял: 25.77%
АКБ КОРПОРАЦИЯ,ЕИК 121569027
Акционер,Размер на участието: 49337.00,
Дял: 34.00%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 768.00,
Дял: 0.52%
УПРАВЛЯВАЩИ:
ВЛАДИМИР БОГДАНОВ КЕЦКАРОВ,ЕГН470407ХХХХ,
Длъжност: Прокурист,Роля: Управляващ
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА,ЕГН580831ХХХХ,
Длъжност: Председател,Роля: Управляващ
 
 • Първи Май АД, Главиница
Регистриран капитал: 51 000 лв. Предприятието търгува със стоки от дървообработването и бита. Годишно то работи с повече от 18 000 м3 дървен материал.
 
ПЪРВИ МАЙ АД
 
БУЛСТАТ: 118012908
Юридически статут: Юридическо лице

Акционерно дружество (АД)

 

Документ за промяна:
Решение 714 от 30.08.2002 г. по ф.д. 1867/1991 г. на Силистренски окръжен съд, партиден № 36 рег. 1, том 1, стр. 210
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Форма на собственост Частна 80.81%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Общинска
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 19.18%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на други изделия от
дървен материал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област Силистра,общ. Главиница,гр.Главиница
тел. код. 08581, п. код 7630
ул. ДУНАВ № 4
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. /2282
Факс: сл. /3104
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 51.09 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 17032
Номинална стойност: 3 лв.
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ЕООД "ПЪРВИ МАЙ"
Булстат: 828049915
 
СОБСТВЕНИЦИ:
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕИК 130169256
Акционер,Размер на участието: 5.36,
Дял: 10.50%
Право на собственост: Държавата,
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ,ЕИК 121145651
Акционер,Размер на участието: 20.43,
Дял: 39.99%
КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРС,ЕИК 13024ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 13.80,
Дял: 27.00%
АКБ КОРПОРАЦИЯ,ЕИК 121569027
Акционер,Размер на участието: 3.26,
Дял: 6.39%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 8.22,
Дял: 16.09%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,ЕГН690125ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор,Роля: Управляващ
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ,ЕИК 291109ХХХХ,
Длъжност: Член,Роля: Член на колективен орган на управление
Представляващ(а) АКБ-ИНДУСТРИЯЕИК: 121091513
ПАВЕЛ ИВАНОВ ХАЙТОВ,ЕИК 490716ХХХХ,
Длъжност: Член,Роля: Член на колективен орган на управление
Представляващ(а) АКБ-ИНДУСТРИЯЕИК: 121091513
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,ЕИК 690125ХХХХ,
Длъжност: Член,Роля: Член на колективен орган на управление
Представляващ(а) ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯЕИК:
121678133
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ,ЕИК 720228ХХХХ,
Длъжност: Член,Роля: Член на колективен орган на управление
Представляващ(а) КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРСЕИК: 130241182
 
 • Джинджерица АД, Разлог
Регистриран капитал: 56 000 лв. Произвежда нарязан дървен материал, греди, талпи, железопътни траверси. Годишен капацитет на производството: повече от 66 000 м3.
 
ДЖИНДЖЕРИЦА - АД АД
 
БУЛСТАТ: 101056444
 
Дерегистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1016000848
Данъчна регистрация: ТДД БЛАГОЕВГРАД,14.11.2002 г.
 
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994 Дерегистриран 14.11.2002
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна:
Решение 4010 от 19.12.1997 г. по ф.д. 649/1997 г. на Благоевградски окръжен
съд, партиден № 226 рег. 1, том 3, стр. 56
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 86.56%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 13.43%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на дограма,
конструкции и детайли от дървен
материал за строителството
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област Благоевград,общ. Разлог,гр.Разлог
тел. код. 0747, п. код 2760
ШОСЕТО ЗА СЕЛО БАНЯ
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 0747/2531 Телефон: 0747/2091
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 11123.00 хил. стари лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 11123
Номинална стойност: 1000 стари лв.
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ЕООД "ДЖИНДЖЕРИЦА-ООД"
Булстат: 101003107
 
СОБСТВЕНИЦИ:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА,ЕИК 000698808
Акционер,Размер на участието: 1112.00,
Дял: 9.99%
Право на собственост: Държавата,
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 4338.00,
Дял: 39.00%
АКБ КОРПОРАЦИЯ,ЕИК 121569027
Акционер,Размер на участието: 2002.00,
Дял: 17.99%
ТК-ХОЛД,ЕИК 121657705
Акционер,Размер на участието: 3671.00,
Дял: 33.00%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ВЕЛАДИН ГЕОРГИЕВ БИТОЛСКИ,ЕГН541106ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор,Роля: Управляващ
ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ,ЕГН460811ХХХХ,
Длъжност: Заместник председател,Роля: Член на колективен орган на
управление
ДИМИТЪР КРУМОВ МАРКОВ,ЕГН690313ХХХХ,
Длъжност: Член,Роля: Член на колективен орган на управление
 
 • Товарни превози 91 АД, Видин
Регистриран капитал: 63 000 лв. Предприятието предлага превозни услуги за страната и чужбина. Годишно то превозва 70 000 т товар.
 
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-91 АД
 
БУЛСТАТ: 105022852
 
Регистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1052051246
Данъчна регистрация: ТДД ВИДИН,01.04.1994 г.
 
Данъчен адрес: обл. ВИДИНобщ. ВИДИН
Пощ.код 3700 ВИДИН УЛ.ПЪТЯ ЗА ФЕРИБОТА 1
 
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна:
Решение 221 от 21.06.2001 г. по ф.д. 72/1997 г. на Видински окръжен съд,
партиден № 55 рег. 1, том 2, стр. 90
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 91.91%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Общинска
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 8.08%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Товарен автомобилен транспорт
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област Видин,общ. Видин,гр.Видин
тел. код. 094, п. код 3700
ул. ПЪТЯ ЗА ФЕРИБОТА № 1
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 094/34717 Телефон: 094/34736
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ЕАД "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-91"
Булстат: 105006242
 
СОБСТВЕНИЦИ:
РАЙНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА,ЕГН 260425ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2.62,
Дял: 4.17%
МИХАИЛ ИГНАТОВ ГЕНОВ,ЕГН 450917ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2.62,
Дял: 4.17%
БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ,ЕИК 115090481
Акционер,Размер на участието: 32.00,
Дял: 50.99%
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ,ЕИК 126516128
Акционер,Размер на участието: 11.82,
Дял: 18.84%
АКБ КОРПОРАЦИЯ,ЕИК 121569027
Акционер,Размер на участието: 6.00,
Дял: 9.56%
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА,ЕИК 000695388
Акционер,Размер на участието: 1.03,
Дял: 1.64%
Право на собственост: Държавата,
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 6.65,
Дял: 10.60%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ЛЮБЕН АНДРЕЕВ ГОРАНОВ,ЕГН480927ХХХХ,
Длъжност: Председател,Роля: Управляващ
ЕМИЛ БОРИСОВ МИТОВ,ЕГН501119ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор,Роля: Управляващ
АКБ-ИНДУСТРИЯ,ЕИК 121091513,
Длъжност: Заместник председател,Роля: Управляващ
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ,ЕГН520817ХХХХ,
Длъжност: Член,Роля: Член на колективен орган на управление
 
 • Якова АД, Радомир
Регистриран капитал: 52 000 лв. Произвежда спално ленено бельо. Годишен капацитет: 15 000 броя.
 
ЯКОВА АД
 
БУЛСТАТ: 113017253
 
Регистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1144008851
Данъчна регистрация: ТДД ПЕРНИК,01.04.1994 г.
 
Данъчен адрес: обл. ПЕРНИКобщ. РАДОМИР
Пощ.код 2400 РАЙКО ДАСКАЛОВ № 45
 
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна:
Решение 154 от 04.02.2003 г. по ф.д. 393/1996 г. на Пернишки окръжен съд,
партиден № 696/17 рег. 1, том 16, стр. 132
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 0.02%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 99.97%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на конфекционирани
текстилни изделия, без облекло
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област Перник,общ. Радомир,гр.Радомир
тел. код. 0777, п. код 2400
ул. Р.ДАСКАЛОВ № 45
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 0777/3352 Телефон: 0777/3212 Телефон: 0777/2398
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 51.63 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 23469
Номинална стойност: 2 лв.
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ЕООД "ЯКОВА"
Булстат: 823073435
 
СОБСТВЕНИЦИ:
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 30.12,
Дял: 58.34%
АКБ-ИНДУСТРИЯ,ЕИК 121091513
Акционер,Размер на участието: 21.49,
Дял: 41.63%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕИК 130169256
Акционер,Размер на участието: 0.01,
Дял: 0.02%
Право на собственост: Държавата,
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
РОСЕН ЕВГЕНИЕВ БОГОЕВ,ЕГН680902ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор,Роля: Управляващ
СТАНИСЛАВ СТАНКОВ ДАМЯНОВ,ЕГН481005ХХХХ,
Длъжност: Председател,Роля: Член на колективен орган на управление
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,ЕГН680418ХХХХ,
Длъжност: Заместник председател,Роля: Член на колективен орган на
Управление
 
 • Топлофикаця Ямбол – 100%
Регистриран капитал към 23.06.2004г.: 1074.758 хил.лв. Предмет на дейност: производство и разпределение на топлинна енергия.
Собственик е ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС.
 
 • Топлофикаця Казанлък – 100%
Регистриран капитал към 27.08.2004г.: 1609.488 хил. лв. Предмет на дейност: производство и разпределение на топлинна енергия.
Собственик е ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС.
 
На 18.03.2004г. фирма от структурата на АКБ корпорация приватизира Топлофикация - Ямбол и Топлофикация - Казанлък. Двете дружества са закупени на цена, близка до минималната - съответно 794 хил. лв. и 1,667млн.лв. Плащането ще бъде извършено с парични средства. Инвестиционен посредник на купувача е "Авал ин". (Дневник, 19.03.2004г.)
 
 • Професионален футболен клуб "Берое" - Стара Загора, дял 77%
Регистриран капитал към 17.03.2004 г. - 50.00 хил. лв.
Собственик е ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС
 
 • вестник "Кеш"
 
Предприятия, които не равиват активно дейност или са в несъстоятелност:
 • АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ АД, дял: 33.99%
Регистриран капитал към 17.03.2000г.: 55.57 хил. лв. Дружеството е с предмет на дейност: Производство на подемно-транспортни машини, включително асансьори
Дял има и друг бивш приватизационен фонд – Света София.
Дружеството е неактивно.
 
 • БЕЛОПАЛ АД, дял: 10.78%
Регистриран капитал към 15.07.2003г.: 311.83 хил. лв. Дружеството е с предмет на дейност: производство на амбалаж и домакински изделия от стъкло.
Дял в Белопал АД има и ТК-ХОЛД.
Дружеството е в несъстоятелност.
 
 • Бимас АД – 0.50%
Регистриран капитал към 17.05.2004 г.: 187.38 хил. лв. Предмет на дейност: производство на рафинирани нефтопродукти.
Дял в предприятието имат и:
ПОЛИМЕРИ - Дял: 7.49%
КОСТЕНЕЦ – ХХИ - Дял: 31.48%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
ЕКО ПЕТРОЛИУМ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
 
Бимас е в производство по несъстоятелност.
 
Русенската рафинерия "Бимас" отчита 996хил.лв. приходи от продажби и 12хил.лв. счетоводна печалба за изтеклите осем месеца на 2003 г. Реализираните продажби за същия период са в размер на 40 хил. лв. на човек от персонала. За същия период на 2002 г. продажбите са за 15хил.лв. на човек.
На 24.09.2003г. "Бимас" представя пред дистрибуторски компании от цялата страна най-новите продукти на компанията. Продуктите са на битумна основа. Част от тях са разработени и създадени в сътрудничество с румънската фирма GAZ BAND, производител на автокозметични и изолационни продукти. Дружеството предвижда да усвои още продукти от гамата на румънския си партньор.
"Бимас" е приватизирана през 1999г., като държавата запазва 10% дял. В началото на 2001г. след иск от плевенската фирма "Нефт и газ" Русенският окръжен съд открива процедура за обявяване на "Бимас" АД в несъстоятелност. През декември 2001г. Апелативният съд във Велико Търново отменя решението и спира процедурата.
Мажоритарен собственик на рафинерията е "АКБ Корпорация". По информация на синдика Стефан Кънев част от инсталациите на "Бимас" са собственост на "Химимпорт". Това е станало по силата на съдебно решение след поредица от дела. (Дневник, 25.09.2003г.)
 
 • Берое АД, Стара Загора
Регистриран капитал: 452 000 лв. Гъвкавата автоматизирана машинна система (FAMS) има годишен капацитет за 30 000 броя основни, призматични и ротационно симетрични машинни части. Топлинният цех може да премазва, хромира, байцва, навъглеродява, втвърдява обем и индукция до 20 000 части годишно. Цехът за винтови части има капацитет за 300 000 броя годишно.
 
Съдебно определение 101 от 01.04.2003 г. по ф.д. 4592/1991 г.
В несъстоятелност
Производство на преносими ръчни
инструменти с вграден двигател
 
СОБСТВЕНИЦИ:
ПОЛИМЕРИ,ЕИК 813143369
Дял: 17.90%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ,ЕИК 121678133
Дял: 9.99%
КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРС,ЕИК 130241182
Дял: 11.26%
МТТ ИНВЕСТМЪНТ,ЕИК 115152125
Дял: 9.16%
БМФ,ЕИК 115624565
Дял: 4.58%
АКБ-АКТИВ,ЕИК 130834072
Дял: 10.84%
АКБ КОРПОРАЦИЯ,ЕИК 121569027
Дял: 5.05%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,ЕИК 130169256
Дял: 8.67%
ЕЛАНА,ЕИК 831470130
ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА /ФБК/ ВИ - ВЕСТА,ЕИК 831463641
БЕТА КОРП,ЕИК 831659946
Дял: 0.07%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ,ЕИК 121145651
ТК-ХОЛД,ЕИК 121657705
Дял: 0.35%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ КОМСИЙСКИ,ЕГН550922ХХХХ,
Длъжност: Синдик,Роля: Управляващ
СТИЛИЯН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ,ЕГН700805ХХХХ,
Длъжност: Синдик,Роля: Управляващ
 
 • Динамо Сл АД Сливен
Регистриран капитал: 498 000 бълг. лв. Годишен продуктов капацитет: стартери 30 000 броя, VAZ генератори 250 000 броя, VAZ стартери 180 000 броя, правотокови и променливотокови мотори 50 000 броя, части Delco Remy 2 500 000 броя.
Дружеството е обявено в несъстоятелност и съответно дерегистрирано на 11.04.2003г.
 
 
Предприятия, в които АКБ вече няма дял:
 
 • Декотекс – Сливен
Основна дейност: производство и търговия в страната и чужбина с вълнени и тип вълнени прежди и изделия от тях, килими (персийски) и килимени изделия, подови покрития, мебелни тъкани. Капитал 406 530 млн. лв. Дружеството е включено в масовата приватизация с 67% от капитала и всички акции са изкупени до края на втората тръжна сесия. Приватизационен фонд “АКБ Форес - социален” притежава 34% от капитала на дружеството.
 
Графична информация относно отрасловата и регионалната структура на инвестициите на Финансово-Индустриалния Концерн АКБ Форес може да се види в Приложение 2: Prilojenie2_Investicii_str.doc.
 
 
 • Излъганите акционери на АКБ Корпорация. (Уникални) техники за обезвластяване на акционерите и присвояване на активи
Освен с агресивната си рекламна кампания, фондът става известен и със скандалния си начин на управление.
Дялово участие в капитала на бившият приватизационен фонд имат 88 094 акционери.
АКБ Форес е един от фондовете (но не единственият), които до този момент не са раздавали дивиденти на акционерите си:
Кое е публичното дружество с близо 100 хиляди акционери, което досега не е раздало нито лев дивидент и въпреки това да няма желаещи да продадат акциите си? ”Отговорът е - “лошите момчета” на масовата приватизация, а именно бившият приватизационен фонд “АКБ Форес”. Няма друг пример за толкова явно незачитане (дори проформа) на правата на дребните акционери. Повече от три години от учредяването на фонда голяма част от акционерите (за учредителите това не важи) не могат да се нарекат собственици на книжата си, тъй като нямат документ, с който да удостоверят правата си: депозитарната разписка. Според закона с този документ се удостоверява акционерно участие. А редът той да стигне до притежателя си е следният: Централният депозитар издава разписките (тъй като самите книжа са безналични), дава ги на управлението на съответното дружество, а последното от своя страна е длъжно да се погрижи дребният акционер да ги получи. Повечето фондове:
  • или отвориха офисите, където всеки можеше да отиде и да си получи разписката,
  • или посочиха банкови клонове, където това може да стане със същия успех.
  • Имаше и някои по-авангардни подходи, например “комисионери”, които от името на фонда обикаляха дребните акционери. Уж за да им раздадат на място документа, но в повечето случаи това се правеше с цел на място собствениците да бъдат убедени да подпишат пълномощни, с които след това акциите се прехвърляха и окрупняваха пакетите на по-големите собственици.
АКБ се възползва само от този последен вариант.
С останалите акционери в скандалното дружество се процедира по следния начин: ако някой от тях поиска разписката си, той:
  • първо, има известни проблеми с намирането на точния офис, където това може да стане;
  • второ, и да го намери, сблъсква се с проблеми като: липсващи жизненоважни за целта служители, обяснения кога са издадени или ще бъдат издадени разписките, както и други повече или по-малко значими усложнения на процеса;
  • Така се стига до хиляди тихо недоволстващи собственици на акции от АКБ, които няма на кого да се оплачат - дежурният отговор на комисията по ценните книжа е, че дружеството им е предало всичките документи, които се изискват по закон. (Капитал, брой 2000-32)
 
(техники на елиминиране на акционери при управлеинето)
Спрямо съдружниците:
 • Често увеличението на капитала е една от използваните техники за превземането на контрола над управлението на дружеството – част от управляващите взимат решение за увеличение на капитала без знание на партньорите си, в резултат на което буквално им отнемат собствеността. Такъв е случаят с Декотекс – Сливен, който ще бъде разгледан подробно по-нататък.
Спрямо дребните акционери и съдружниците:
 • Друг начин е да се взимат “удобни” решения, без знанието на голяма част от акционерите е, провеждането на Общите събрания на дружеството в отдалечени и труднодостъпни (липса на удобен транспорт) места, дата, която съвпада с, или е непосредствено преди празник, както и изборът на твърде ранен час за провеждане на Общо събрание.
 
Пример за това е провеждането на Общото събрание на АКБ Корпорация през ноември 1998г. в отдалеченото с.Бенковски (община Кирково, Кърджалийско). Там успяват да присъстват няколко акционери, охрана и шефове на фонда.
На това събрание става ясно, че дружеството е приключило годината със загуба и дивиденти на акционерите няма да бъдат разпределяни:
“...дребните акционери вероятно ще задават въпроси, свързани с дивиденти, с финансовото състояние на холдинга, с пазара на акциите му и др. А очевидно тази дребна неприятност много лесно може да се избегне с избора на подходящо място за провеждане на събранието. Почти никой от останалите бивши приватизационни фондове обаче не си е позволявал да свиква събрание така, че да затрудни акционерите да отидат. Ако някой акционер все пак иска да присъства на събранието, той ще трябва да разполага със собствен транспорт. Но дори и в този случай той не трябва да пропуска да получи депозитарната си разписка. Това може да стане обаче след 21 септември, когато според обясненията на служителите от офиса на холдинга ще започнат да се раздават документите. За сравнение - в другите бивши фондове акционерите отдавна имат възможност да получават разписките си.” (Капитал, брой 1998-35)
Едно Общо събрание на приватизационния фонд се провежда непосредствено преди Коледа – на 23-ти декември, а две от Общите събрания на АКБ Корпорация са насрочени съответно за 7.00 и 7.30ч.27.
 
 • Как постигат целите си...
Русалка
През първите години на “работа” на фонда – основен инструмент за постигане на целите на Банев и кръга около него е силова структура - “АКБ - Компания за инвестиции и сигурност” ООД, регистрирана през 1996г. с основен акционер Николай Банев, шеф на “АКБ Форес” и “АКБ Корпорация”28. Функциите на тази структура не са само да охранява придобитата собственост – да сплашва акцинери, да противодейства на враждебни групи и т.н.29
 
За този фонд наблюдателите очакват, че ще e един от първите, които ще бъдат източени от управителните си органи и след това фалирани. (Капитал, 1997-33)
Това се потвърждава от управлението на редица предприятия.
Да се изброят всичките предприятия, които са фалирали...
..............................
 
Най-интересни са случаите с Динамо, ..., ..., описани по-долу:
 
Как се източва предприятие
Случаят с “Динамо Сл” АД – гр.Сливен
 
Дружеството “Динамо Сл” АД – гр.Сливен, е приватизирано по линията на масовата приватизация през 1997г. АКБ Корпорация притежава дял от 60% от капитала му.
Размера на капитала е 497.54 хил. лв.
Предмета на дейност на дружеството е производство на стартери, генератори, правотокови и променливотокови мотори, части Delco Remy.
Дружеството е обявено в несъстоятелност и съответно дерегистрирано на 11.04.2003г.
96% от собствеността му е била частна, като има и присъствие на чуждестранен капитал в собствеността над 25%.
Освен АКБ Корпорация, в предприятието дял имат и:
КОСТЕНЕЦ - ХХИ, Дял: 24.11%
АКБ-АКТИВ, Дял: 25.88%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, Дял: 0.07%
 
За периода 1999 - 2001г. "АКБ Форес", мажоритарен собственик на "Динамо - Сливен", натрупва загуби в размер на над 30 млн. лв.
Машиностроителният завод "Динамо - Сливен" е обявен за продажба чрез търг след искане на основния му кредитор банка ОББ. Продават се главният корпус на завода с площ 13.789хил.кв.м, битова административна сграда с разгърната застроена площ 2.445хил.кв.м, инженерен корпус, търговски комплекс, столова, главна елподстанция и всички прилежащи към завода обекти и съоръжения. (Дневник, 15.10.2003г.)
 
Компаниите "Динамо ин", "ДИЕН" и "Динамо Гама мотори", които са наематели на производствените мощности на обявеното в несъстоятелност дружество "Динамо Сливен", остават без достъп до завода за динама и стартери. Синдикът Снежина Маджарова обявява, че затваря завода по искане на най-големия му кредитор - банка ОББ.
"АКБ корпорация" е мажоритарен собственик и на "Динамо ин", "ДИЕН" и "Динамо Гама мотори".
По информация от корпорацията дългът на "Динамо - Сливен" към ОББ в размер на 4.7 млн. долара е натрупан в периода 1993 - 1996г., т.е. преди компанията да бъде приватизирана.
Производството по несъстоятелност е открито на 05.04.2002г. с решение на Бургаския апелативен съд, без работата в завода да бъде прекратена. На 14.03.2003г. дружеството е обявено в несъстоятелност. (в. Дневник, 24.09.2003г.)
 
На 14 март 2003г., Сливенският окръжен съд отхвърли предложената от "Динамо" АД оздравителна програма. Нещо повече, той прекрати дейността му и правомощията на органите му за управление. Освен това сливенските магистрати наредиха на синдика Снежана Маджарова да започне осребряване на имуществото на фалиралия Завод за електродвигатели. Този акт може да се обжалва пред Бургаския апелативен съд, но евентуалните протести на "Динамо" АД и на "АКБ Корпорация", притежаваща 67% от капитала на дружеството за електродвигатели, няма да спрат работата на синдика. Така след цяла петилетка обикаляне по съдилищата ОББ най-накрая има възможност да събере поне част от 19.8-те млн. лв., които й дължи сливенският завод. Те са обезпечени с ипотеки върху земята и сградите на "Динамо" АД и с особени залози върху машините и съоръженията му. Следващият по ред - в списъка на кредиторите, е Агенцията за държавните вземания, на която сливенският завод дължи над 1.15 млн. лв. По-любопитен е фактът, че останалите кредитори на "Динамо" АД са дружества, свързани с "АКБ Корпорация" - "Динамо Ин" ООД, "Трансимпекс", "Елма" АД и "Бимас" АД. На тях предприятието има да връща общо 409 хил. лева. (Банкер, 22/03/2003)
 
Масов протест на съкратени работници от завод "Динамо" възпрепятствал влизането на неговия синдик Снежина Маджарова в сградата. Предприятието е обявено в несъстоятелност от месец март, дълговете му се изчисляват на 20 млн. лв., а от 18.09. 400 души са останали без работа.
От АКБ "Форес", собственик на завода, заявили, че дейността му е прехвърлена към 3 други фирми, като по този начин ще бъдат запазени 450 работни места. (24 часа, 19.09.2003 г.)
 
На търга за продажбата на машиностроителния завод "Динамо" в Сливен не се явява нито един кандидат-купувач. Наддаването е насрочено за 03.11.2003 г. Цената на почти целия завод, от която да започне наддаването, е малко над 12 млн. лв.
Предстои втори търг, който трябва да започне от една втора от първоначалната цена. (Дневник, 06.11.2003г.)
 
Компанията "Ди Си мотор" - Стара Загора ще стане собственик на по-голямата част от обявеното в несъстоятелност дружество "Динамо - Сливен", съобщава синдикът на дружеството Снежина Маджарова. Компанията е единственият участник в търга за продажбата на активите на завод "Динамо" и предлага малко над първоначалната цена от 6 млн.лв. Точният размер на сумата, за която ще бъде сключена сделката, не е известен. (Дневник, 27.11.2003 г.)
 
 • Чешкия инвеститор е измамен или - как се присвояват активи
(еманиципиране от кредитиралия първоналачните дейности)
Заемът, който АКБ Форес взима за финансиране на своята рекламна кампания и набирането на инвестиционни бонове от “Форестинвест” не е върнат.
През 1997г. представителят на чешката фирма е изключен от ръководството на АКБ Форес АД. (Капитал, брой 2000-22)
 
Ивайло Маринов посочва, че са влезнали “в контакт и използвахме ценния опит на една от най-успешните чешки приватизационни структури – “Форест груп”.” Никъде обаче не споменава, че всъщност този “контакт” има материално изражение.
 
През 1998г. приватизационен фонд “Форестинвест - инвестични сполечности” провежда извънредно общо събрание на “АКБ Форес”. Чешките акционери искат да потърсят сметка на шефовете на фонда за отпуснатия през 1996г. кредит от три милиона долара. Те се опитват да вземат управлението в свои ръце, след като през изминалите две години не са получили възвращаемост на инвестициите си и изпълнение на предварителните договорености.
“Според предварителната договореност с г-н Банев, на когото доверихме управлението на нашите средства, “АКБ Форес” трябваше да притежава дял от 64% във всички компании, в които придобива активи”, обясни Роберт Бабука, изпълнителен директор на “Форестинвест”, преди общото събрание. Той допълни, че договореностите не са били изпълнени и “Форестинвест” на практика е загубил контрол върху средствата. Според неофициална информация за това е помогнал и тогавашният чешки представител, който е отговарял за инвестициите на “Форестинвест” в България. “Не знаем какво се е случило между пан Банев и нашия представител, но резултатите и сами могат да говорят”, каза Бабука. Според друга неофициална информация проблемите на чешките инвеститори са станали причина за разговори между чешки дипломат у нас и български вицепремиер, отговарящ за приватизационния процес.
Нормативен проблем: Проблемът с приватизационните фондове обаче е, че след преобразуването им по Търговския закон те стават най-обикновени търговски дружества без възможност за намеса на комисията по ценните книжа например.(Капитал, Брой: 1998-38)
 
“Чешките акционери в “АКБ Форес” АД са освободили от досегашния борд на директорите Ивайло Маринов и Янко Николов (сега член на Комисията по ценни книжа и фондови борси). На мястото на двамата предишни чешки представители в борда са избрани изпълнителният директор на “Форестинвест - инвестични сполечности” Роберт Бабука и Ярослав Ухларик. Николай Банев продължава формално да изпълнява длъжността изпълнителен директор на “АКБ Форес”. На последното общо събрание, свикано от чешките акционери в качеството им на притежатели на 64% от капитала, досегашният съвет на директорите не е представил предварително обявените в дневния ред финансов отчет за 1996 и 1997г. и отчет за използването на кредит от три милиона долара, дадени от “Форестинвест” за финансиране на работата на приватизационния фонд “АКБ Форес - Социален”. Вместо Николай Банев на акционерното събрание са се явили упълномощени представители от охранителната фирма “АКБ - Компания за инвестиции и сигурност” ООД. Според юристи шансовете на “Форестинвест” да си върне кредита не са големи, а още по-малки са шансовете те да получат полагащото им се дялово участие в бившия приватизационен фонд.” (Капитал, 1998-39)
 
“Собственик на всички придобити активи обаче е “АКБ Корпорация” (бившият приватизационен фонд), докато длъжникът на чешката фирма е “АКБ Форес”, който има под 0.5% от капитала на фонда.” (Капитал, 1998-48)
 
Повечето приватизационни фондове след придобиването на акции от приватизираните предприятия преживяха сблъсък на интересите и “войни” между акционерите; нашият също преживя такъв опит за враждебно превземане, но поради добрата ни организация и бързите и ефективни действия тези опити бяха парирани и пререгистрираният през януари 1998г. в холдинг бивш приватизационен фонд остана под управление на учредителите си. (Ивайло Маринов)
 
 • Управление на придобите активи.
Източването на предприятия
Разпродажба на активи или “asset striping” (Полимери)
 
...имат така да се каже по-краткосрочни стратегии, не да правят пари от развитието на предприятията и продажби, а чрез т.нар. “assets striping” – активите в един момент са в по-ликвидна форма. (Н.С.)
 
Много интересен казус – за границите на техниката на източване на активите в условия на действителна им собственост! Тук възможностите са
 • присвояване на приходите само от един акционер (контролния пакет),
 • прехвърлянето на пасивите върху останалите акционери (но това е ограничено, защото от друга страна се намалява стойността и на твоя дял);
 • разпродажба на активи без да се делят приходите; ...
 
 
1997г. -“АКБ Форес” е избран за купувач на “Винарска къща Сакар” за 4.3 млн долара и инвестиции от 3.5 млн. долара. Няколко месеца по-късно сделката е развалена заради неплащане на първата вноска. (типична форма на поведение??) (Капитал, брой 2000-22)
 
Тук може да се каже и за Русалка – неплащане на дълговете към доставчици и т.н....
 
"Полимери" също е нагледен пример за безотговорно отношение към проблемите. Покупката на девненския комбинат даде възможност на шефа на "АКБ Корпорация" Николай Банев да живее в охолство и да си прави луксозни подаръци от типа на ваканционно селище "Русалка" и повечето къмпинги по Южното Черноморие. “Полимери” затъна заради скъпите прищевки на собственика си.
Преди време работници алармираха, че ръководството е изнесло от страната скъпоструващо японско оборудване за производство на винил и поливинилхлорид. Техниката на стойност 138 млн. лв. замина за Иран. Работещи в дружеството твърдят, че машините ще отидат за скрап. Николай Банев се кълне, че производството щяло да бъде възобновено в близкоизточната страна. Т.е. отново събличане на активи от собственик, който гледа да спечели в момента, без да се интересува от бъдещето на компанията или на работниците.
Банев обяви за продажба повечето пакети акции, които придоби чрез масовата приватизация. В "Русалка" не се инвестира и видът на прекрасното като природа и възможности селище няма нищо общо с грандоманските намерения на собствениците си да го превърнат в 6-звездна база. Вероятно в крайна сметка селището ще е поредната перла в короната на кръга "Олимп". С покупката на Стопанска банка олимпийската СИБанк се превърна в кредитор на "Русалка" и поиска дружеството да си плати борча незабавно. (Сега, 19.10.2001г.)
 
Предприятията от портфейла на корпорацията се нуждаят от сериозни инвестиции. Ръководството й търси стратегически партньори от чужбина, но все още окончателни договорености не са постигнати.
Корпорацията качи на официалния пазар на БФБ-София емисията на "Елма" - Троян. Както в случая с "Полимери", цените и на тези книжа се качиха стремглаво нагоре, преди да бъдат допуснати до официалния сегмент. Акциите на "Елма" - Троян, поскъпнаха със 137% и се котираха по 14 200 лв. едната. (Банкер, 16/11/1998)
 
Мажоритарният собственик смята да освободи около 150 работника в съответствие с намеренията си да рационализира производството. За първите 6 месеца на тази година продажбите на "Елма" са на стойност 12 804 515 000 лв. и очакванията са до края на 1998г. да достигнат 25 млрд. лева. Предприятието има нужда от инвестиции за близо 3 млн. г. марки и от осигуряване на достъп до нови пазари.” (Банкер, 16/11/1998)
 
Публична тайна е, че от близо 70-те предприятия на "АКБ Корпорация" в добро финансово състояние са само няколко - "Елма" - Троян, "Костенец ХХИ" и "Изида" - Елин Пелин. За проблемите на останалите е показателно становището на изпълнителния директор на "Панайот Волов" - Шумен, Петър Таслев. Заводът е доставял смоли и фенопласти за над 50 фирми в страната, които вече или не работят, или поръчките им са много малки. (Банкер, 11/12/2000)
 
"АКБ корпорация" продължава усилено да преструктурира портфейла си. След като през есента на миналата година продаде почти половината от акциите си в туристическия курорт "Русалка", този четвъртък пласира чрез борсата още четири свои пакета. Става въпрос за книжа от предприятия, които досега бяха мажоритарна собственост на корпорацията.
"АКБ корпорация" се раздели и с 23.4% от "Елма" - Троян, с 31.6% от "Бимас" - Русе, и с 22.1% от "Берое" - Стара Загора. Прави впечатление, че единичните цени на сключените сделки са изключително ниски. Те варират от 0.10 лв. за акциите на "Бимас" до 0.60 лв. за книжата на "Елма". (Банкер, 27/01/2001)
 
Основните проблеми, с които се сблъскахме в управлението на приватизираните предприятия бяха основно свързани с ниската ефективност на производството, загубата на пазари, липсата на опит за работа в пазарни условия на мениджърските екипи и персонала на предприятията, липсата на инвестиционно кредитиране за реализация на проекти за модернизация на производството. Основен успех на нашият фонд е, че в кратък срок успяхме да организираме огромен човешки и инвестиционен ресурс и да приватизираме и управляваме значителна индустриална собственост. Най-големите трудности и предизвикателства са свързани с адаптирането на бившите държавни предприятия към новата пазарна среда, прилагането на новите стандарти за индустриална дейност, работата с човешкия фактор и адаптирането му към новата среда. (И.М.)
 
Как се елиминира мажоритарния собственик или поне опит за това – случаят “Декотекс – Сливен”
Основна дейност: производство и търговия в страната и чужбина с вълнени и тип вълнени прежди и изделия от тях, килими (персийски) и килимени изделия, подови покрития, мебелни тъкани.
Дружеството е включено в масовата приватизация с 67% от капитала и всички акции са изкупени до края на втората тръжна сесия. Приватизационен фонд “АКБ Форес - социален” притежава 34% от капитала на дружеството, Българо-холандският ПФ има 22.71%, Югоизточен ПФ е само с 0.49%. (Капитал, 1997-40)
 
“През изминалата седмица сливенският съд отмени обезпечителна заповед, която спира вписването на решенията на общото събрание на “Декотекс” от 31 май в търговския регистър. Заповедта е била издадена по искане на дребни акционери, които са атакували вписването на новото ръководство на фирмата. Решенията за това бяха взети на събрание, проведено в складове в софийския квартал “Орландовци” с участието само на собствениците на 34% от капитала “АКБ Корпорация”. На събранието, проведено въпреки отмяната му чрез Държавен вестник, беше избрано ново ръководство, което веднага беше регистрирано в сливенския съд. Досегашното ръководство беше избрано от мажоритарния собственик “Каппа текнолоджис” ООД. Дружеството е собственост на Рамахевин Евар, американец от еврейски произход и собственик на американската “Хоум дайнамикс”, занимаваща се с производство и търговия с подови настилки. Фирмата има филиали в САЩ, Южна Америка, Западна Европа и Израел. Според юристи отмяната на обезпечителната заповед отваря път за обнародване на решението на сливенския съд в Държавен вестник, след което АКБ ще има всички основания законно да влезе в управлението на предприятието.
... През изминалата седмица в Сливен депутатът от ОДС Иван Димов (чийто пост като председател на сливенския съд временно е замразен заради мястото му в парламента) е дал пресконференция, на която се е обявил за спиране на протестните действия и решаване на проблемите по съдебен път. Съмненията в обективността на местните магистрати накараха работници от “Декотекс” да изпратят декларация до Народното събрание, Висшия съдебен съвет и ръководството на СДС, с която свързват вписването на решенията на скандалното събрание с натиск от страна на синия депутат. “На 2 юни съдът издаде едно незаконосъобразно решение, въпреки че до 17 часа в сградата му имаше наш представител и такова решение нямаше”, се казва в декларацията, подписана от над 700 от 1100-те работници от завода.” (Капитал, 1999-24)
 
Иван Димов е предложил помощта си, но при условие че сегашното ръководство бъде сменено с друго, по-удобно”, каза за “Капитал” източник от завода, пожелал анонимност. Според тази информация на срещата е присъствал и друг местен син депутат - Ева Жекова.” (Капитал, 1999-25)
 
“Държавата в лицето на Министерството на промишлеността ще стане трета страна в делата, които се водят срещу “АКБ Корпорация” като акционер в “Декотекс”, заяви през изминалата седмица вицепремиерът и министър на промишлеността Александър Божков.
...Божков допълни, че депутатът и шеф на сливенския съд Иван Димов няма нищо общо със случая “Декотекс”, без да уточни на какво са основани неговите твърдения. Преди месец американският инвеститор Рами Евар обвини публично сливенския съд в явна пристрастност към една от страните в спора и заяви, че е получавал нееднократно от председателя на сливенския съд (сега депутат от СДС) Иван Димов предложение да уреди съдебнияспор в негова полза, ако смени сегашното ръководство на дружеството с друго, по-удобно.(Капитал, 1999-29)
 
1999г. - На собственика на 49% от “Декотекс” - Сливен, американската “Хоум дайнамикс”, е отправена оферта за откупуване на миноритарния пакет на “АКБ Форес” за неизвестна сума. След отказа АКБ свиква общо събрание и въпреки последвала отмяна чрез Държавен вестник сменя ръководството на дружеството и го регистрира в сливенския съд. Американската фирма обвинява сливенския съд и председателя му Иван Димов, депутат от СДС, във вмешателство в полза на АКБ, а Николай Банев спешно е “поканен” на среща с американския посланик в София Ейвис Боулън. (друга техника за експанзия) (Капитал, 2000-22)

“След близо две години преговори, съдебни спорове и скандали случаят “Декотекс” изглежда вече напълно приключен, след като през седмицата беше регистрирана сделка с пакет от 34% от акциите на дружеството. Пакетът акции на бившия приватизационен фонд “АКБ Форес” вече са притежание на американската фирма “Хоум дайнамикс”, която вече разполага с 83% от акциите и право да взима всякакви решения на общите събрания на дружеството. Цената, на която е регистрирана сделката, е 3.70 лв. за акция, или около 511 хиляди лева за целия прехвърлян пакет. Според източник от банковите среди реалната сделка е на четири пъти по-висока стойност (2 милиона!). Част от сумата е изплатена в продукция, която се намира на склад в “Декотекс”, а друга част от нея вече е преведена по сметката на АКБ в Булбанк за погасяване на просрочените задължения по кредита за придобиване на химическия завод “Полимери” в Девня. (отново прехвърляне на активи) Тази цена е неколкократно по-ниска от цената, която “АКБ Форес” беше обявил, че ще иска от американската фирма, и която всъщност е истинската причина за съдебния рекет срещу “Декотекс” през последната една година, извършван не без помощта на сливенския окръжен съд.” (Капитал, 2000-25)
 
“... през 1999г. в сливенския завод за килими "Декотекс". АКБ корпорация с 34% от акциите се опита да изхвърли американския бизнесмен Реми Евар, който притежаваше 50%. След паралелни общи събрания Сливенският окръжен съд беше регистрирал решенията и на двете страни! Скандалът се разрасна, намеси се и тогавашната американска посланичка Ейвис Боулън - тя писа писмо до правосъдния министър. Адвокатът на американеца твърдеше, че местна съдийка помага на АКБ със съдебни машинации да завладее предприятието. Случаят стигна и до комисията "Антимафия" в Народното събрание.
"Зачестиха случаите, в които собственици на по-малкия дял от акциите в акционерни дружества силово провеждат събрания и поставят на изпитание и съдебната власт, която трябва да регистрира решенията", каза тогава шефът й Йордан Соколов, който бе и председател на парламента.” (Сега, 22.11.2002г.)
 
Мажоритарният дял от "Декотекс" е притежание на американската компания "Хоум дайнамикс".
Предприятието излиза на американските пазари през 1994 г. В момента 85% от общия обем на продукцията се изнася, като 65% са предназначени за Америка - САЩ, Канада, Латинска Америка. В предприятието работят 1000 души, 15 от тях са дизайнери.
Изпълнителен директор на "Декотекс" е инж. Васил Йовчев. (Дневник, 04.12.2003г.)
 
 
Полимери АД
Полимери АД е едно от най-големите предприятия в България от химическата индустрия. То е единственото предприятие от такъв мащаб, раздържавено чрез масова приватизация.
По данни от НСИ, Полимери е на 10-то място по размер на дълготрайните материални активи сред най-големите фирми в България, като те са на стойност 101,7 млн. лв.30
Това е най-голямата инвестиция на АКБ Форес, като освен придобитите акции от масовата приватизация (34%), холдингът закупува и остатъчния дял от касовия пакет -24% със заем на стойност 11 331 250 щ. долара от Булбанк, залагайки 3 204 635 (60.2%) акции на "Полимери" - Девня. Кредитът е отпуснат за срок от три години.
За погасяването на заема "АКБ Корпорация" е длъжна да плаща близо 800 хил. щ. долара на всеки три месеца до септември 2000г. Първата вноска е направена на 30 септември с пари на "Полимери" - Девня, което предизвиква негодуванието на останалите му големи акционери - "Българска холдингова компания" с 18%, и Министерството на промишлеността - с 9 %.31
 
Как и защо го купува точно АКБ – Интервю с Н.С. – вътрешна информация
 
Елиминиране на акционер, източване на активи:
“Депозит от близо шест милиона долара, който не фигурира в баланса на “Полимери”, стана причина за огромен скандал между частните акционери в дружеството - “АКБ Корпорация” с около 60% и “Българска холдингова компания” (бивш Българо-холандски приватизационен фонд) с 18%. През миналата седмица БХК сигнализира, че новоназначеното ръководство на завода е започнало постъпки за разваляне на договора за депозит в банка Биохим и за прехвърлянето на средствата в гръцката “Йонийска банка”. Предвид методите на управление на скандалната АКБ миноритарните акционери в “Полимери” заподозрели, че целта на трансфера всъщност е да се “източат” парите, чието съществуване не е било известно освен на предишното ръководство на дружеството. Истината излиза наяве, след като изпълнителният директор на предприятието Кирил Цонев разбрал, че ще бъде уволнен от новия мажоритарен собственик. Тогава той отишъл при представителите на “Българска холдингова компания” и разказал за неизвестните дотогава 6 млн. долара.
Как директорите на бившите държавни предприятия са управлявали – депозит от 6 млн долара в банка БИОХИМ!!! Бившия директор също го е източвал!
АКБ не управлява, а източва. Според БХК обаче истинската цел на “АКБ Корпорация” е била да се отклонят средствата в нейна полза. За тази цел в началото на миналата седмица БХК съобщи, че са изпратени писма до управата на банката, до управление “Банков надзор” на БНБ и до Министерството на промишлеността с искане за финансова ревизия и запор върху сметките. Според източници, близки до БХК, предприятието продължава да дължи на акционерите дивидент за миналата година в размер на около 2.8 млрд. лв., заплати на работещите в предприятието, неплатени сметки към ТЕЦ и др. По техни изчисления общата сума се изчислява на около 8-10 милиарда лева.
От своя страна оправданията на АКБ са, че истинската причина за финансовите затруднения на “Полимери” в момента е надвнесената сума в държавния бюджет под формата на данък печалба и ДДС. За това той обвинява предишното ръководство начело с Кирил Цонев, че не е поискало “данъчна ваканция” за вече приватизираното предприятие. Законът предвиждаше предприятията, приватизирани до края на миналата година, да имат облекчения при плащането на данък печалба. Според Маринов общата сума, която предприятието е надвнесло в държавния бюджет, е около 5 милиарда лева.
Според запознати с методите на управление на АКБ след придобиването на пакет в размер малко над 60% от капитала на “Полимери” мажоритарният собственик е започнал политика на източване на средства от завода. Така например четири дни преди встъпването в длъжност на новия управителен съвет за охрана на предприятието е определена фирмата “АКБ - Компания за инвестиции и сигурност” ООД. Тя е регистрирана през 1994г. с управител сегашния изпълнителен директор на “Полимери” Анна Главинова и основен акционер Николай Банев. Първоначално в предприятието са назначени 37 души за охрана, а в момента техният брой е увеличен до близо 50. Заплатите на служещите в охранителната фирма били в размер на две и половина средни заплати в предприятието, което прави около милион лева на човек месечно или най-малко 600 милиона лева годишно за охрана на “Полимери”.
За подобна схема на източване на средства има сигнали и от други предприятия, в които бившият приватизационен фонд “АКБ Форес - социален” е придобил мажоритарен дял. Направената от вътрешни ревизори на БХК проверка показва и голям брой нарушения и злоупотреби от страна на новите шефове на “Полимери”. По-голямата част от тях са свързани с плащане на сметки и командировки, които не са свързани с “Полимери”. (Капитал, 1998-39)
 
1999г. “Полимери” спира за първи път заради дългове към ТЕЦ - Девня. През същия месец “АКБ Форес” купува курорта “Русалка” за 2 млн. долара. (източване на придобитите активи и влагането им за купуване на нови такива) (Капитал, 2000-22)
 
“Една от най-проблемните ни инвестиции е тази в “Полимери - Девня”, каза Пирин Атанасов. БХК държи 17% от капитала на химическия завод, а 62% са собственост на “АКБ Корпорация”. “На практика нямаме достъп нито до управлението, нито дори до документацията, която трябва да получаваме като акционери”, каза Атанасов. Според него източването на предприятието продължава, което поставя под съмнение възвращаемостта от направената инвестиция.”, (Капитал, 1999-13)
 
“Общото събрание на девненския химически завод “Полимери” гласува 3% от печалбата на дружеството да бъде дадена на ръководството за добро управление. Отчетената печалба за 1998 е 614 млн. лева, която няма да бъде разпределена като дивидент, а ще бъде реинвестирана в дружеството. За миналата година “Полимери” разпредели дивидент от 42%, или 420 лв. на акция, при печалба 10.5 млрд. лева. Според годишния отчет на дружеството нетните приходи от продажби са намалели от 84 млрд. лв. през 1997 г. на 46 млрд. през 1998 г. Печалбата всъщност се дължи на положителна разлика от промяна на валутни курсове - общо 6.7 млрд. лв., а от основната си дейност предприятието отчита загуба.
Според ръководството на дружеството и шефа на надзорния съвет Николай Банев причината за спада в продажбите е лошата конюнктура на международните пазари.
Дъщерното дружество на “Полимери”, регистрираното преди няколко месеца с пет милиарда лева капитал “Полимери ин” ЕООД , придобива пакети от други дружества, в които мажоритарен собственик е “АКБ Корпорация”, съобщиха акционери. Според тях именно чрез тази фирма най-вероятно са били закупени мажоритарният пакет от ваканционното селище “Русалка” и остатъчните пакети от дружествата “Бимас” и “Панайот Волов”.
От тези три дружества в публичния регистър на Комисията по ценни книжа и фондови борси са налични документите само на “Бимас”. От тях става ясно, че “Полимери ин” е собственик на 17% от акциите на дружеството. Остатъчният пакет беше предложен публично на фондовата борса в края на миналата година и беше купен изцяло. Останалите собственици в дружеството са “АКБ Корпорация” (с 32% от капитала), “Еко Петролеум” ООД (28.77%) и държавата в лицето на Министерството на промишлеността (16%).” (Капитал, 1999-17)

”... в "Полимери" вече над десет години гние една инвестиция, която можеше и все още може да помогне за излизане от затрудненото положение. През 1987г. бе подписан договор за изграждането на завод за PVC (винилхлорид и поливинилхлорид) в Девня, след като предишният бе разрушен от експлозия. Беше доставено и почти цялото оборудване за него, което продължава да стои по площадките на "Полимери". В експлоатация бе пусната единствено инсталацията за дихлоретан. През 1991г. стопанското обединение "Девня" се раздели на отделни дружества, като недостроеният завод за PVC е включен в активите на "Полимери" АД. А през 1994г. бе подписано споразумение за отписването на задълженията на "Полимери" по ЗУНК на стойност 158 млн. щ. долара, следствие на отпуснат заем от японска банка за осъществяването на проекта. В началото на тази година с осигуряване на финансирането за довършване на завода за PVC се бе заел заместник-председателят на "АКБ Корпорация" и бивш финансов министър в първото правителство на Андрей Луканов - Белчо Белчев. Той твърдеше, че китайската "Ексим банк" се съгласила да кредитира със 70-80 млн. щ. долара строителството, което да извършат две китайски фирми. Изискването на банката било "Полимери" да осигури останалите 13 млн. щ. долара.” (Банкер, 13/11/2000)
 
1998 г. - С кредит от Булбанк от 12 млн. долара “АКБ Форес” придобива общо 60% от “Полимери” - Девня. На проведено веднага след това общо събрание отказва да регистрира представители на държавата и останалите дребни акционери и поема изцяло управлението на завода. След влизането на АКБ в управлението се оказва, че “Полимери” има депозит от 5.6 млн. долара, който не е бил вписан в документите на АП по сделката. (как се осъществява по-нататъшна експанзия)
2000 г. - “Полимери” спира изцяло заради неплатени доставки на суровини и енергия. Месечната вноска към Булбанк все още не е платена, а в “Полимери” и други дружества на “АКБ Форес” са поканени на оглед потенциални купувачи.
(Капитал, брой 2000-22)
 
"Не разпродаваме оборудването на "Полимери" зад граница, а изнасяме производство, което стои неизползвано 15 години, за да проработи в Иран." Това каза вчера Николай Банев. Преди дни във Варна вицепремиерът Николай Василев съобщи, че в подписка до него работници са обвинили шефовете на завода в незаконна разпродажба на японското оборудване в чужбина. Вицепремиерът обяви, че ще иска среща с шефовете на мажоритарния собственик "АКБ Форес". "Готов съм за срещата и ще докажа, че предприятието се управлява добре и за първото полугодие печели от производството на 35 нови продукта", каза Банев. Той допълни, че преди 2 години е имал среща с Николай Василев в Лондон, където е търсил инвеститори. Целта била да се намерят капитали за възстановяване на японското оборудване, внесено преди 14 години. Това са 2 линии за производство на винилхлорид и поливинилхлорид, които стоят неизползвани. "Лицензът изтича догодина, затова потърсихме вариант да го запазим", поясни Банев. В консорциум с фирми от Швейцария и Люксембург българската фирма ще построи завод в безмитна зона в Иран, където 2-те линии да заработят. Този вариант се прилага заради изгодните условия за доставка на нефт, поясни Банев.”, (Сега, 19.10.2001)
 
“Ефективни протестни действия готвят работници от девненския завод "Полимери". Над 40 души от цех "Диафрагмена електролиза" обявиха пред областната управа, че може да спрат пътническите влакове на гара Повеляново. Работниците настояват за споразумение с работодателя си - корпорацията "АКБ Форес" на Николай Банев, която приватизира предприятието преди години. По техни думи от 3 месеца не са им изплащани дължимите заплати, не са внасяни здравни и пенсионни осигуровки. Някои от работещите в цеха не са получили възнагражденията и от предишни години. Всички се оплакват от лоши условия на труд.
"Няма такова нещо, всичко е нормално. Не дължим заплати и осигуровки на служителите си", каза изпълнителният директор на завода Димитър Караиванов. Четвърта за тази година проверка в "Полимери" започна вчера. Инспекцията по условия на труд извършва оглед по свои предишни предписания, а НОИ ще провери сигнала относно нарушения при изплащането на осигурителните вноски.”, (Сега, 5.11.2003г.)
 
Печалбата след облагане на химическата компания Полимери АД - Девня е 16 000 лв., стана ясно на общо събрание на акционерите вчера. 10% от нея ще бъдат заделени във фонд Резервен, а останала сума отива за допълнителни резерви, съобщи изп. директор на дружеството Димитър Караиванов. Дивидент не бе разпределен. Общо приходите на дружеството за 2003 г. са 27 млн. лв. Тъй като износът е ориентиран предимно в долари, Полимери отчита и 950 хил. загуби от курсови разлики. Акционерите решиха да не сменят седалището на фирмата, да не променят наименованието на компанията и да не сменят предмета на дейност.
В Полимери АД-Девня започва рехабилитация на инсталациите на всички цехове с изключение на тази за производство на дихлоретан. В обновяването на завода ще се вложат 11.5 млн. EUR. Парите са осигурени чрез банково финансиране, обяви Караиванов. Преговори за изпълнението на програмата се водят с американска, японска и немска компания, каза той. Рехабилитацията трябва да стартира до средата на тази година. Максималният срок за приключване е 18 месеца до края на 2005 г., заяви Караиванов. Крайната цел на инвестицията е увеличаване на общото производство на Полимери с 25%.
Последните пари, които се вложиха в преоборудване, бяха вложени в цеха за дихлоретан и в инсталирането на мощности за производство на техническа сол. Инвестицията е наложителна и заради непрекъснато повишаващите се изисквания на европейските еконорми и задължения за безопасност в химическите производства.
В момента продукцията на завода е основно за експорт - 99% от течния хлор, 50% от содата каустик. 90% от най-новата продукция на Полимери -техническа сол, също се изнася като основен пазар е Турция. 60% от солната киселина отива за родни компании. За българския пазар се произвеждат и редица крайни продукти, като белина и др. (Пари, 27.05.2004г.)
 
С решение на Софийския градски съд името на акционерното дружество "Консорциум полимери билд" се променя на "Полихим България" АД. Седалището и адресът на управление на дружеството също се преместват от Девня в София. Компанията вече е с едностепенна система на управление, като председател на съвета на директорите е Николай Ванев. (Дневник, 09.06.2004г.)
 
Берое – Стара Загора
Неведоми са пътищата на българската приватизация - масова, касова, голяма, малка. Но несправедливи ще са онези, които твърдят, че тя е несправедлива. Доказва го случаят с обикновената пенсионерка Мария Николова от елховското село Трънково, която на 74 години стана собственик на някогашната перла на българското роботостроене - завод "Берое" в Стара Загора. При това за скромната сума 90 300 лв.
Среднощен екшън разбуни духовете в старозагорския завод "Берое". На 4 юни в 01.00 часа мъже се опитали да влязат в завода, но били спрени от охраната. Оказало се, че смутителите на реда са представители на новия собственик на завода - сливенската фирма "Манити".
Според системата "Дакси" тя е 100% притежание на 74-годишната Мария Николова от Елхово, която е и неин единствен управител. На 29 декември м. г. фирмата купила за 90 300 лв. цялото недвижимо имущество на "Берое". "Манити" ЕООД е регистрирано на 13 декември 2003г., тоест 16 дни преди сключването на сделката.
След като пратениците на фирмата окупираха административната сграда, спешно пристигнаха полицаи и един от синдиците на завода Александър Комсийски. Скандалът бе разрешен с намесата на районния прокурор, който издаде разпореждане за изваждане на самонастанилите се купувачи.
Синдикът внесе иск за обявяване на продажбата за нищожна. Но на първото дело на 18 юни т. г. никой от "Манити" не се яви в съда. Призовката, изпратена на адреса на нейната регистрация в Сливен на ул. "Д-р Миркович" номер 1, е върната, тъй като там такава фирма не е открита. Според справката за актуално състояние обаче тя се води на този адрес и съдът прие, че ЕООД-то е призовано редовно.
След това бе даден ход на търговско дело 241/2003г., заведено от синдика на "Берое" АД (в несъстоятелност), вече преименувано в "Машпроектинженеринг". На заседанието стана ясно, че според договора за продажба едноличната фирма със собственик Мария Николова купува за 90 300 лв. недвижим имот: дворно място с площ 106 027 кв.м. с построени в него цехове и корпуси, административни сгради и др. при данъчна оценка на имота, посочена в нотариалния акт 4 062 296,80 лв.
Според Комсийски сделката е атакуема по две основания. Първо, че даденото е значително повече от полученото, и второ, че в момента на продажбата "Берое" АД е имало значителни данъчни задължения, които надхвърлят цената на сделката.
Комсийски информира, че мъжете, които се самонастанили на 4 юни в завода, били от охранителна фирма "АКБ-компания за инвестиции и сигурност". От 2000г. 67% от дяловете на "Берое" са притежание на приватизационен фонд "АКБ форес". Неговият шеф Николай Банев каза пред "Труд", че не може да знае какво става във всички 90 предприятия, в които фондът има дялове.
Следващото заседание на съда е на 17 септември.
Но ако някой все още се съмнява, че стават чудеса, то за едно нещо не може да има съмнение - че в завод "Берое" никога вече няма да се произвеждат роботи. (Труд, 01.06.2003г.)
 
Влияние на политическа и икономическа среда върху развитието на холдинга; влияние на нормативната уредба; отношения с държавни органи
“Външната икономическа и политическа среда за последните осем години, за времето на работа на Фонда мога да оценя най-общо като твърде променлива и неустойчива, на моменти и твърде враждебна. Големият бизнес определено се нуждае от устойчива, предвидима и управляема среда, носеща минимални рискове.
Същото се отнася и за работата ни с различните правителства, миинстерства и общини през последните години – малка предвидимост в действията и значителен политически риск. Доброто е, че последното правителство, на Симеон Сакскобургготски подобри средата за работа и я направи по-предвидима.” (И.М.)
 
Има ли връзки с политически структури или върви към индустриална структура.
 
Конкурентноспособност на новия български корпоративен капитал (може ли да се конкурира с чуждия такъв)
Отношенията ни с чуждите компании, навлезли в България могат да се определят по-скоро като недоверчиво оглеждане. Разбира се ние имаме много партньори по света, с които работим чудесно. Оценката ни за развитието на бизнес средата в страната в светлината на глобализацията на пазарите, ни води до извода, че големите български компании трябва да намерят и да се обединят производствено и капиталово с големи чеждународни корпорации, за да просъществуавт в съвременната пазарна среда. Това се налага и във връзка с разширението на пазарите и във връзка с инвестицинния процес и с използването на ресурсите. На международните пазари предприятията ни участват както с продукция, така и с инвестиции. (И.М.)
 
Опит на международни пазари и бъдещи проекти –
Планираме и реализация на проект за привличане на финансиране от международните финансови пазари. (И.М.)
 
Капитал, брой 2000-22
1997 г.
* “АКБ Форес” е избран за купувач на “Винарска къща Сакар” за 4.3 млн долара и инвестиции от 3.5 млн. долара. Няколко месеца по-късно сделката е развалена заради неплащане на първата вноска. (типична форма на поведение??)
Тук може да се каже и за Русалка – неплащане на дълговете към доставчици и т.н....
1999 г.
* Сметки на фирми на “АКБ Форес” са блокирани заради неплатени вноски към социалното осигуряване
* По време на предизборна среща в Сливен премиерът Иван Костов заявява, че “АКБ ще получи предупреждение директно от “Раковски” 134”. Поводът - проблемите в местните фирми “Декотекс” и “Динамо”.
Първи извод – типчно силови методи през първите години на дейността. Очевидно се чувстват сигурни и безнаказани. Депутата от СДС в Сливен, кредиторите не ги съдят и т.н. Прилагане на техники на източване на предприятията от ранните години на прехода!
2000 г.
АП избира фирма на “АКБ Форес” за купувач на “Балканкар холдинг” с оферта за 130 хиляди долара в брой и “добър мениджърски екип и инвестиционна програма”.
 
Синдикът на Ваканционното селище "Русалка" Иван Балабанов иска разваляне на четири сделки за продажба на хотели и ресторанти на поставеното в процедура по несъстоятелност "Каварна турист" АД (правоприемник на Ваканционно селище "Русалка"). Производството по несъстоятелност срещу "Каварна турист" АД е образувано по жалба на "Стопанска и инвестиционна банка" за неизплатен инвестиционен кредит от 1992г. Балабанов претендира да се обявят за нищожни продажбите, тъй като са осъществени след датата на неплатежоспособността на "Каварна турист" АД и увреждат масата на несъстоятелността му и настоява съдът да възстанови във владение на туристическата фирма имотите, продадени под реалната им стойност. Освен това три от сделките изобщо не са плащани, въпреки символичната цена, на която са сключени, става ясно от жалбите. "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност" ООД - София получава с нотариален договор от 16 октомври 2000г. 42 обекта с пазарна оценка от 9656871лв. без ДДС, но купувачът не плаща нищо. "Партнърс комерс ЕООД – София придобива два хотела със 169 бунгала, ресторант и административна сграда за 182015лв. при пазарна оценка от 331632лв. На по-ниска от действителната стойност "Агросет" ООД придобива два хотела с общо 22 бунгала. Единствено Нина Георгиева Танчева от Хасково плаща 22620лв. за 4 ваканционни къщички. Според жалбата на синдика обаче реалната стойност на имотите значително надхвърля договорената цена.
Купувачите на недвижимото имущество "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност" ООД, "Агросет" ООД и "Партнърс комерс" ЕООД са свързани с мажоритарния собственик на ваканционното селище "АКБ корпорация", посочва изданието. Тя купува 60% от акциите на държавното ваканционно селище "Русалка" ЕАД през 1999г. за 2.1 милиона лв. (Пари, 02.04.2003г.)
 
През 2003г. окръжният съд в Добрич оповестява кредиторите на курорта, който е в процедура по обявяване в несъстоятелност.
Размерът на задълженията на ваканционния клуб е над 2.4млн. лв., като 2.3млн.лв. от тях са били отпуснати като кредит от "Сибанк" през 1992г. Агенцията за държавни вземания предявява иск за над 372хил.лв. "Сибанк" иска да бъде обявено в несъстоятелност и дружеството "Каварна турист", собственик на "Русалка", заради непогасен дълг. Синдикът на курорта Иван Балабанов е завел дела за разваляне на сделки, защото според него, те са били сключени на занижени цени и след като дружеството е влязло в процедура по несъстоятелност, което ги прави невалидни. (Дневник, 11.07.2003г.)
 
Няколко фирми от Каварна се готвят да дадат под съд ръководството на ваканционното селище "Русалка" заради натрупани дългове. Размерът им е около 90 000лв. "Сумата в действителност е доста по-голяма, но мнозина от доставчиците на "Русалка" все още се надяват, че сметките им ще бъдат уредени, и засега не искат да се шуми около тях", обяснява адвокат Симеон Василев, който представлява интересите на каварненските бизнесмени. Дълговете се трупат от 2000г. Доставчиците са различни - някои са извършвали строителни дейности, други са доставяли хранителни стоки, алкохол и безалкохолни. "Разнокалибрени" са и дълговете им - от 1000 до към 20 000 лв. Някои от тях имат спечелени дела срещу ваканционното селище, но въпреки изпълнителните листове, с които разполагат, не са видели парите си. (Сега, 19.10.2003)
 
1 По данни от разказа на И.М.
2 По данни от Апис
3 По данни от интервюто с Н.С.
4 По данни от Апис и автобиографията на Георги Аврамов, намерена чрез Google
5 Името на тази фирма също се образува от първите букви от имената на фамилиите на учредителите – Димов (това е фамилията на Георги, Аврамов е презиме), Божков, Гълъбов.
7 Костадинов притежава 20%, а Банев – 10% от капитала на “Специална техника и охрана” ООД
8 И двамата притежават по 25% от капитала на Браско ООД
9 в-к Капитал, 1998-39
10 Твърде е възможно А-то да е всъщност “Адек”, а не Аврамов
11 Павел Хайтов и Анна Главинова нямат регистрирани участия в други фирми преди създаването на АКБ.
12 Източник: Държавен вестник, бр. 101 от 26.11.1996г.
13 Източник: Апис
14 Това са лицата, които са поверили своите инвестиционни бонове на фонда, т.е. набраните акционери
15 Именно това дружество беше основен учредител и на приватизационния фонд с парична вноска от 9 900 000 лв. - другият учредител беше шефът на фонда Николай Банев със 100 000 лв.” (Банкер, 31/08/1998)
16 В пресата има противоречива информация относно броя на предпрятията, в които АКБ придобива дял; в публикация на вестник Капитал (брой 2000-22), се посочва, че предприятията са малко над 30.
17 Източник: Apis2_AKB.doc
18 По данни от пресата
19 Тези дялове в “Бимас” и “Динамо” са формирани след масовата приватизация с оглед на това, че по време на нея може фондът може придобие до 34% дял от предприятието. Най-вероятно са използвани размени на пакети с други приватизационни фондове.
20 По данни от Държавен вестник и Апис
21 Източник: в-к Капитал, Брой: 2002-18
22 Вж. Приложение 1, където има данни за динамиката на портфейла от Инвестиции
23 Източник: Капитал, Брой: 1998-38
24 В по-тъмен текст са предприятията, в които АКБ Корпорация има 50% или повече участие, т.е. тези, в които бившия фонд е мажоритарен собственик.
25 Това е делът на АКБ Корпорация. АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ също има дял - 39.995%
26 Тези фирми не са официално регистрирани като дъщерни на АКБ Корпорация; причината за това е, че някои от тях са собственост на дружество, различно от АКБ Корпорация, но свързано с концерна АКБ; други са продадени по една или друга причина, трети закрити и т.н.
27 По данни от Държавен вестник.
1) Надзорният съвет на Приватизационен фонд "АКБ Форес-Социален"-АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХII.1997г. в 10ч. в сградата на НТС, зала 4, ул. Г.С.Раковски 108, София... (ДВ, бр. 107 от 18.11.1997г.)
2) Съветът на директорите на "АКБ Корпорация"- ХАД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква отчетно общо събрание на акционерите на 14.VI.2004г. в 7ч. в София,... (ДВ, бр. 37 от 04.05.2004г.)
3) Надзорният и управителният съвет на ХАД "АКБ Корпорация", София, на основание чл.223 ТЗ свикват редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000г. в 7ч. и 30мин. в София... (ДВ, бр. 43 от 26.05.2000г.)
28 Охранителната фирма “АКБ - Компания за инвестиции и сигурност”, която е свързана с ръководството на холдинга, притежава над 13% от капитала на бившия приватизационен фонд.
29 Официално в предмета на дейност е записано: издателска, рекламна, продуцентска и импресарска дейност, тиражиране и разпространение на печатни изделия, транспортна дейност и таксиметрови услуги, изкупуване, преработка и търговия с промишлена и селскостопанска продукция, охранителна и детективска дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, вътрешен и международен туризъм, осъществяване на сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредническа, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, изкупуване на диворастящи плодове и гъби, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Липсва като перо в предмета на дейност “охранителната дейност”.
30 Класацията е направена от вестник Труд, (Труд, 29.04.2004 г.)

31 По информация от в-к Банкер, 16/11/1998