ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – I етап, том 3 - Приложения


Снимка: Омда
Към албума...
Автори

Българска академия на науките, Институт по социология, Американски университет – Вашингтон

Заглавие ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – I етап (периодът до края на Втората световна война), с. Баница, Врачанско, Том III - Приложения
Издател Omda, по проект FFNNIPO_12_00757 на ФНИ при МОН
Дата 09.10.2013 (2013-10-09)
Език български
Раздел наука, социология
Формат галерия - снимки, онлайн документ
ISBN 978-954-9719-40-6   EPUB
978-954-9719-41-3   FB2

 


Анотация

В представения трети том на теренното проучване в с. Баница са включени документи, които кореспондират с представената в първи и втори том набрана първична информация на терен. Фактологията на материалите от том трети допълва и доизяснява проблемите, поставени в информацията, събрана чрез интервюта с отделни лица и групи лица.

Историята на с. Баница е представена от изследователския екип в нейния автентичен вид - с всички ръкописни бележки и допълнения, резултат на дългогодишни усилия на един местен изследовател.

* * *

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при МОН по проект FFNNIPO_12_00757.

 

* * *

Книгата може да разгледате в Галерията или да изберете от съдържанието по-долу.

 

Информация за книгата

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ, АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАШИНГТОН

ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“ – I етап | (периодът до края на Втората световна война). Теренно изследване с. Баница, Врачанско, III том - Приложения  -  документи и материали

Авторски колектив:

проф. Мика Мюърс – научен ръководител Американски университет Вашингтон

ст.н.с. к.ф.н. Веска Кожухарова – ръководител на изследователския екип

ст.н.с. к.ф.н. Станка Добрева – зам.-ръководител на изследователския екип

н.с. к.ф.н. Галина Колева – изследовател

н.с. к.ф.н. Мариана Драганова — изследовател

спец. Вера Петрова – секретар-координатор с. Баница, Врачанско април – юни 1994 г.

Българска, първо електронно издание - 2013 г.

Издателство Омда, по проект FFNNIPO_12_00757 на ФНИ при МОН

формат: онлайн галерия - снимки

 

 

Съдържание

1. Встъпителни думи

2. Протоколи (факсимилета от земеразделителни протоколи)

3. Ръкопис на История на с. Баница

 

* * *

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАШИНГТОН

 

ЕСИ "ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО"- I етап (периодът до края на Втората световна война)

Теренно изследване с. Баница, Врачанско, април - юни 1994 г.

III том 

Приложения - документи и материали

 

Встъпителни думи

В представения трети том на теренното проучване в с. Баница включваме документи, които кореспондират с представената в първи и втори том набрана първична информация на терен. Фактологията на материалите от том трети допълва и доизясцява проблемите, поставени в информацията, събрана чрез интервюта с отделни лица и групи лица.

Според нас дадените тук материали ще бъдат полезни за всеки, който продължи работата по общинските земи в с. Баница и се насочи към научни анализи и обобщения в полето на тази проблематика.

За възможността да представим тези материали като приложение към теренната информация изказваме своята изключителна благодарност на учителя Николай Димитров, дългогодишен председател на местното читалище и наш ключов информатор.

Предпочетохме да представим Историята на с. Баница в нейния автентичен вид - с всички ръкописни бележки и допълнения не само за да покажем, че тя е резултат на дългогодишни усилия на един местен изследовател, но и за да стимулираме както по-нататъшната изследователска работа в тази област, така и евентуално нейно издаване като самостоятелен труд.

За получените копия от земеразделителните протоколи от различни години благодарим на кмета на с. Баница Иван Вешев, на зам. кмета Георги Пешев, на ст.н.с. Невена Стефанова от Окръжен исторически музей - Враца и на Директора на Музея във Враца - ст.н.с. Иван Райкински.

Надяваме се, че с предложените в този том документи и материали придаваме по-цялостен и завършен вид на теренното изследване в с. Баница.

Бихме се радвали, ако с тези материали дадем нов стимул за по-нататъшна изследователска дейност в това модерно и с богат интелектуален живот село.

От изследователския екип

Към съдържанието в галерията