Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България - архив

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България

 

Интервю на Желю Желев по БиБиСи за Клуба за подкрепа на гласността и преустройството - 2 февруари 1989 година (любителски запис,  архив Ивайло Трифонов)

Декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България от 24 април 1989 година, прочетена от Румяна Узунова по Радио Свободна Европа (любителски запис - архив на Ивайло Трифонов)

Открито писмо до властите, прочетено от Блага Димитрова  по Радио Свободна Европа на 1 февруари 1989 година,  в подкрепа на Петър Манолов (любителски запис,  архив на Ивайло Трифонов)

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България

Документален сборник - "Клубът"

Учредителна декларация на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

Екофорумът: Пресконференция на Клуба за подкрепа на гласността  и преустройството с български и западни журналисти - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.

Разговор с Петко Симеонов за неформалите, Конференция в  за човешките права в Париж, 30.05. – 6.06.1989 г.  - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.

Списък на членовете на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

Първи ръкописен списък на Желев /членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България/

Учредителна декларация на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

Списък на някои документи на Клуба за подкрепа на гласността ...

Документи за началото на СДС, съставител Калин Йосифов  - 3 ноември 1988 г. в 65-а аудитория на Софийския университет е основан Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България.

СТЕНОГРАМА ОТ ОПЕРАТИВКА НА МВР, проведена на 6.ІІ.1989 г.
/Относно противодействие срещу Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България/

Протокол за учредяване, Програмна декларация и Устав на Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България;. Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация;  ...

Репортаж по "Свободна Европа" на Румяна Узунова  - пресконференцията на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България в кино "Петър Берон".

Отворено писмо на  Марко Ганчев, писател, член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Йордан Василев за подписката, организирана от Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в защита на осъдения за пореден път на затвор чехословашки драматург Вацлав Хавел, 2.03.1989 г. - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Откъс от предаване на Радио „Свободна Европа” с интервю на д-р Желю Желев - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Интервю с Копринка Червенкова, член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, 23.02.1989 г - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Интервю с П. Симеонов, социолог, член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, 22.02.1989 г - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Разговор с Георги Мишев за негативното отношение на властта към Клуба за подкрепа на гласността и преустройството и към Комитета за екологична защита на Русе

Интервю с о.з. полк. Борис Спасов, член на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. 24.02.1989 г.

За бюрокрацията, цените и преустройството (по Георги Спасов) - Пламен Даракчиев представя негови текстове от в. “Чапаевски зов”, гр. Белово, официално заради които Спасов е изключен от БКП и е уволнен.

Писмо на Георги Величков и Евгения Иванова, писатели, членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството до редакцията на в. „Поглед” и до Румяна Узунова
 

Интервю с Брайко Кофарджиев, журналист, АБПФК, съучредител на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството

Първо разрешено и юбилейно събрание на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството,- интервю на Румяна Узунова с проф. И. Джаджев и със Ст. Продев, 2.11.1989 г.

Кино "Петър Берон" - събранията
 

Пресконференция на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството

Реч на митинга на 18.11.1989 г. - Петко Симеонов от името на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството

Екология и демокрация - доклад на Петко Симеонов, изнесен на първото публично събрание на клуба по въпросите на екологията в кино "Петър Берон".

Списък на експерти по работни комисии - Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация;  ...

Клубът в Пазарджик

Дискусия за опозицията

Касата на Клуба: Приходи

Касата на Клуба: Разходи