ТКЗС "Цола Драгойчева", Стряма

Към албума...

Първото име на текезесето е Цола Драгойчева от 1948 до 1958 г., но сетне става последователно Обединено Трудово Кооперативно Земеделско Стопанство или ОТКЗС  "Сталин" 1959-1961,

ОТКЗС "Тракийска равнина" 1962-1970,

Бригада с. Стряма към Аграрно-промишлен комплекс (АПК)1971-1988,

Кооперативно земеделско стопанство 1989-1995 г.

Поместените документи обхващат периода на дейността на Ликвидационния съвет от 16 декември 1992 г. до 29 юни 1993 г.