НЦИОМ - декември

ДЕКЕМВРИ 1990

Freq all.

***** Memory allows a total of 13670 Values, accumulated across all Variables.

There also may be up to 1708 Value Labels for each Variable.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X1 ДОБРОТО В 1990 Г.

Valid Cum

Value Label      Value   Frequency   Percent   Percent   Percent

ИМА ОТГОВОР      1      1292             86.6       100.0     100.0

0 200 13.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

Valid Cases 1292 Missing Cases 200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X2 ЛОШОТО В 1990 Г.

Valid Cum

Value Label        Value    Frequency    Percent    Percent    Percent

ИМА ОТГОВОР      1           1349           90.4           100.0     100.0

0 143 9.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

Valid Cases 1349 Missing Cases 143

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X3 ПАРЛАМЕНТ

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

ОДОБРЕНИЕ 1 362 24.3 24.4 24.4

НЕОДОБРЕНИЕ 2 922 61.8 62.1 86.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 201 13.5 13.5 100.0

0 7 .5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

Valid Cases 1485 MiЯing Cases 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X4 ПРЕЗИДЕНТСТВО

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

ОДОБРЕНИЕ 1 897 60.1 60.5 60.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 300 20.1 20.2 80.8

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 285 19.1 19.2 100.0

0 10 .7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

Valid Cases 1482 Missing Cases 10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X5 ПРАВИТЕЛСТВО

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

ОДОБРЕНИЕ 1 422 28.3 28.7 28.7

НЕОДОБРЕНИЕ 2 710 47.6 48.3 77.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 337 22.6 22.9 100.0

0 23 1.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

Valid Cases 1469 Missing Cases 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X6 АРМИЯ

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

ОДОБРЕНИЕ 1 835 56.0 56.5 56.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 185 12.4 12.5 69.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 458 30.7 31.0 100.0

0 14 .9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

Valid Cases 1478 Missing Cases 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X7 МИЛИЦИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 642 43.0 43.3 43.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 538 36.1 36.3 79.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 301 20.2 20.3 100.0

0 11 .7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1481 Missing Cases 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X8 СЪД И ПРОКУРАТУРА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 404 27.1 27.4 27.4

НЕОДОБРЕНИЕ 2 454 30.4 30.8 58.2

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 615 41.2 41.8 100.0

0 19 1.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1473 Missing Cases 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X9 ТЕЛЕВИЗИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 1047 70.2 70.5 70.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 302 20.2 20.3 90.8

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 136 9.1 9.2 100.0

0 7 .5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1485 Missing Cases 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X10 РАДИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 1143 76.6 77.0 77.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 201 13.5 13.5 90.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 141 9.5 9.5 100.0

0 7 .5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1485 Missing Cases 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X11 АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 827 55.4 56.0 56.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 120 8.0 8.1 64.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 530 35.5 35.9 100.0

0 15 1.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1477 Missing Cases 15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X12 АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 402 26.9 27.2 27.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 778 52.1 52.6 79.8

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 298 20.0 20.2 100.0

0 14 .9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1478 Missing Cases 14

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

X13 АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 477 32.0 32.5 32.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 302 20.2 20.6 53.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 690 46.2 47.0 100.0

0 23 1.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1469 Missing Cases 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X14 АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 879 58.9 59.5 59.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 461 30.9 31.2 90.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 138 9.2 9.3 100.0

0 14 .9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1478 Missing Cases 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X15 АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 944 63.3 64.4 64.4

НЕОДОБРЕНИЕ 2 194 13.0 13.2 77.6

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 328 22.0 22.4 100.0

0 26 1.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1466 Missing Cases 26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X16 АХМЕД ДОГАН

 

(Данните са изтрити в копието, предадено на СДС)

 

X17 ВАЛЕНТИН МОЛЛОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 255 17.1 17.4 17.4

НЕОДОБРЕНИЕ 2 190 12.7 12.9 30.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 1023 68.6 69.7 100.0

0 24 1.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1468 Missing Cases 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X18 ВИКТОР ВЪЛКОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 778 52.1 53.0 53.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 245 16.4 16.7 69.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 444 29.8 30.3 100.0

0 25 1.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1467 Missing Cases 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X19 ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 531 35.6 36.1 36.1

НЕОДОБРЕНИЕ 2 494 33.1 33.6 69.6

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 447 30.0 30.4 100.0

0 20 1.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1472 Missing Cases 20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X20 ГИНЬО ГАНЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 1045 70.0 71.2 71.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 101 6.8 6.9 78.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 322 21.6 21.9 100.0

0 24 1.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1468 Missing Cases 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X21 ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 666 44.6 45.2 45.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 299 20.0 20.3 65.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 509 34.1 34.5 100.0

0 18 1.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1474 Missing Cases 18

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

X22 ДИМИТЪР АРНАУДОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 185 12.4 12.6 12.6

НЕОДОБРЕНИЕ 2 190 12.7 12.9 25.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 1094 73.3 74.5 100.0

0 23 1.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1469 Missing Cases 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X23 ДРАГОМИР ДРАГАНОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 267 17.9 18.2 18.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 222 14.9 15.1 33.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 979 65.6 66.7 100.0

0 24 1.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1468 Missing Cases 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X24 ЕЛЕНА КИРЧЕВА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 490 32.8 33.4 33.4

НЕОДОБРЕНИЕ 2 219 14.7 14.9 48.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 760 50.9 51.7 100.0

0 23 1.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1469 Missing Cases 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X25 ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 519 34.8 35.2 35.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 482 32.3 32.7 68.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 472 31.6 32.0 100.0

0 19 1.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1473 Missing Cases 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X26 ИВАН ГЛУШКОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 402 26.9 27.5 27.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 112 7.5 7.7 35.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 950 63.7 64.9 100.0

0 28 1.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1464 Missing Cases 28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X27 ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 1135 76.1 76.8 76.8

НЕОДОБРЕНИЕ 2 210 14.1 14.2 91.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 132 8.8 8.9 100.0

0 15 1.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1477 Missing Cases 15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X28 КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 347 23.3 23.6 23.6

НЕОДОБРЕНИЕ 2 762 51.1 51.7 75.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 364 24.4 24.7 100.0

0 19 1.3 MIЯING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1473 MiЯing Cases 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X29 КРЪСТЬО ПЕТКОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 518 34.7 35.3 35.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 384 25.7 26.1 61.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 567 38.0 38.6 100.0

0 23 1.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1469 Missing Cases 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X30 МИЛАН ДРЕНЧЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 527 35.3 35.9 35.9

НЕОДОБРЕНИЕ 2 316 21.2 21.5 57.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 625 41.9 42.6 100.0

0 24 1.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1468 Missing Cases 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X31 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 392 26.3 26.8 26.8

НЕОДОБРЕНИЕ 2 492 33.0 33.6 60.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 580 38.9 39.6 100.0

0 28 1.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1464 Missing Cases 28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X32 ПЕТЪР БЕРОН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 472 31.6 32.0 32.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 689 46.2 46.7 78.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 314 21.0 21.3 100.0

0 17 1.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1475 Missing Cases 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X33 ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 900 60.3 61.0 61.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 245 16.4 16.6 77.6

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 331 22.2 22.4 100.0

0 16 1.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1476 Missing Cases 16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X34 СТОЯН ГАНЕВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 690 46.2 47.0 47.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 333 22.3 22.7 69.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 445 29.8 30.3 100.0

0 24 1.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1468 Missing Cases 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X35 ДИМИТЪР ПОПОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 736 49.3 55.0 55.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 47 3.2 3.5 58.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 556 37.3 41.5 100.0

0 153 10.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1339 Missing Cases 153

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X36 ФИЛИП ДИМИТРОВ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 338 22.7 25.3 25.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 72 4.8 5.4 30.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 925 62.0 69.3 100.0

0 157 10.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1335 Missing Cases 157

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X37 СИМЕОН КОБУРГОТСКИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 565 37.9 42.2 42.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 152 10.2 11.4 53.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 622 41.7 46.5 100.0

0 153 10.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1339 Missing Cases 153

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X38 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИМА ОТГОВОР 1 60 4.0 6.5 6.5

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ 2 167 11.2 18.1 24.5

3 160 10.7 17.3 41.8

4 338 22.7 36.5 78.4

5 5 .3 .5 78.9

6 7 .5 .8 79.7

7 16 1.1 1.7 81.4

8 34 2.3 3.7 85.1

9 20 1.3 2.2 87.2

10 7 .5 .8 88.0

11 29 1.9 3.1 91.1

12 15 1.0 1.6 92.8

13 3 .2 .3 93.1

14 3 .2 .3 93.4

15 12 .8 1.3 94.7

16 4 .3 .4 95.1

17 1 .1 .1 95.2

18 2 .1 .2 95.5

19 6 .4 .6 96.1

20 1 .1 .1 96.2

21 7 .5 .8 97.0

22 1 .1 .1 97.1

23 4 .3 .4 97.5

24 1 .1 .1 97.6

25 1 .1 .1 97.7

26 3 .2 .3 98.1

27 4 .3 .4 98.5

28 1 .1 .1 98.6

29 1 .1 .1 98.7

30 3 .2 .3 99.0

32 1 .1 .1 99.1

33 2 .1 .2 99.4

40 4 .3 .4 99.8

41 1 .1 .1 99.9

43 1 .1 .1 100.0

0 567 38.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 925 Missng Cases 567

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X39 БКП

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 177 11.9 12.0 12.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 793 53.2 54.0 66.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 499 33.4 34.0 100.0

0 23 1.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1469 Missing Cases 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X40 БЪЛГ. БИЗНЕС БЛОК

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 321 21.5 22.0 22.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 212 14.2 14.5 36.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 928 62.2 63.5 100.0

0 31 2.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1461 Missing Cases 31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X41 БСДП

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 707 47.4 48.4 48.4

НЕОДОБРЕНИЕ 2 209 14.0 14.3 62.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 546 36.6 37.3 100.0

0 30 2.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1462 Missing Cases 30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X42 БСП

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 570 38.2 38.7 38.7

НЕОДОБРЕНИЕ 2 717 48.1 48.6 87.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 187 12.5 12.7 100.0

0 18 1.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1474 Missing Cases 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X43 БЗНС

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 837 56.1 57.1 57.1

НЕОДОБРЕНИЕ 2 319 21.4 21.7 78.8

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 311 20.8 21.2 100.0

0 25 1.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1467 Missing Cases 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X44 БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 679 45.5 46.3 46.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 405 27.1 27.6 73.8

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 384 25.7 26.2 100.0

0 24 1.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1468 Missing Cases 24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X45 ДПС

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 330 22.1 22.5 22.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 698 46.8 47.6 70.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 439 29.4 29.9 100.0

0 25 1.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1467 Missing Cases 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X46 ЕКОГЛАСНОСТ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 978 65.5 66.8 66.8

НЕОДОБРЕНИЕ 2 82 5.5 5.6 72.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 405 27.1 27.6 100.0

0 27 1.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1465 Missing Cases 27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X47 ЕРА 3

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 191 12.8 13.1 13.1

НЕОДОБРЕНИЕ 2 384 25.7 26.4 39.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 882 59.1 60.5 100.0

0 35 2.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1457 Missing Cases 35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X48 ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 781 52.3 53.3 53.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 130 8.7 8.9 62.2

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 554 37.1 37.8 100.0

0 27 1.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1465 Missing Cases 27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X49 КОНФ. НА НЕЗАВ. СИНД.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 641 43.0 43.7 43.7

НЕОДОБРЕНИЕ 2 334 22.4 22.8 66.5

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 492 33.0 33.5 100.0

0 25 1.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1467 Missing Cases 25

-------------------------------------------------------------------------------

Page 4 SPЯ/PC+ 8/25/93

 

X50 КT "ПОДКРЕПА"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 547 36.7 37.3 37.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 510 34.2 34.8 72.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 409 27.4 27.9 100.0

0 26 1.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1466 Missing Cases 26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X51 ОБЩОНАР. КОМ. ЗА ЗАЩИТА НА НАЦ. ИНТЕР.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 540 36.2 36.9 36.9

НЕОДОБРЕНИЕ 2 223 14.9 15.2 52.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 702 47.1 47.9 100.0

0 27 1.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1465 Missing Cases 27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X52 ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 424 28.4 29.0 29.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 412 27.6 28.2 57.2

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 625 41.9 42.8 100.0

0 31 2.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1461 Missing Cases 31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X53 РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧ. ПАРТИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 391 26.2 26.8 26.8

НЕОДОБРЕНИЕ 2 329 22.1 22.5 49.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 740 49.6 50.7 100.0

0 32 2.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1460 Missing Cases 32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X54 СДС

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОДОБРЕНИЕ 1 831 55.7 56.5 56.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 420 28.2 28.6 85.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 3 220 14.7 15.0 100.0

0 21 1.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1471 Missing Cases 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X55 БИХТЕ ЛИ УЧАСТВУВАЛИ В

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

МИТИНГ 1 595 39.9 100.0 100.0

0 897 60.1 MISSING

------- ------- -------

T 11.1 11.1 77.4

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 324 10.4 10.4 87.7

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 384 12.3 12.3 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X47 РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 58 1.9 1.9 1.9

ОДОБРЕНИЕ 1 368 11.8 11.8 13.6

НЕОДОБРЕНИЕ 2 645 20.6 20.6 34.2

КОЛЕБАНИЕ 3 324 10.4 10.4 44.6

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 308 9.8 9.8 54.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1425 45.6 45.6 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X48 СДС /СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ/

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 39 1.2 1.2 1.2

ОДОБРЕНИЕ 1 1150 36.8 36.8 38.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 907 29.0 29.0 67.0

КОЛЕБАНИЕ 3 392 12.5 12.5 79.5

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 149 4.8 4.8 84.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 491 15.7 15.7 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X49 ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕ[МОКРАЦИЯ]

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 49 1.6 1.6 1.6

ОДОБРЕНИЕ 1 877 28.0 28.0 29.6

НЕОДОБРЕНИЕ 2 461 14.7 14.7 44.3

КОЛЕБАНИЕ 3 355 11.3 11.3 55.7

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 230 7.4 7.4 63.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1156 37.0 37.0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X50 ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДР[УЖЕСТВА]

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 56 1.8 1.8 1.8

ОДОБРЕНИЕ 1 830 26.5 26.5 28.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 739 23.6 23.6 52.0

КОЛЕБАНИЕ 3 283 9.0 9.0 61.0

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 246 7.9 7.9 68.9

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 973 31.1 31.1 100.0

6 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X51 ОТНОШЕНИЕ АСО /АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧ[ЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ]

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 68 2.2 2.2 2.2

ОДОБРЕНИЕ 1 817 26.1 26.1 28.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 786 25.1 25.1 53.4

КОЛЕБАНИЕ 3 376 12.0 12.0 65.4

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 240 7.7 7.7 73.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 840 26.9 26.9 100.0

6 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X52 ОТНОШЕНИЕ КЪМ "ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" - ФРАКЦИ[Я В БСП]

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 65 2.1 2.1 2.1

ОДОБРЕНИЕ 1 1078 34.5 34.5 36.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 594 19.0 19.0 55.5

КОЛЕБАНИЕ 3 383 12.2 12.2 67.8

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 206 6.6 6.6 74.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 801 25.6 25.6 100.0

6 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X53 НЕДОПУСТИМО Е ДА ИМА ФРАКЦИИ И ИДЕЙНИ Р[.......]

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 143 4.6 4.6 4.6

ОДОБРЕНИЕ 1 802 25.6 25.6 30.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 1005 32.1 32.1 62.3

КОЛЕБАНИЕ 3 241 7.7 7.7 70.0

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 268 8.6 8.6 78.6

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 668 21.4 21.4 100.0

6 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X54 КОГА Е НАЙ-ДОБРЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 59 1.9 1.9 1.9

ПРЕЗ ЮНИ 1990 Г. 1 2066 66.0 66.0 67.9

ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1990 2 707 22.6 22.6 90.5

ПРЕЗ 1991 Г. 3 127 4.1 4.1 94.6

НЕ СА НЕОБХОДИМИ ПР 4 164 5.2 5.2 99.8

5 4 .1 .1 100.0

6 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X55 ЗА КАНДИДАТИТЕ НА КОЯ ПАРТИЯ БИХТЕ ГЛА[СУВАЛИ]

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 37 1.2 1.2 1.2

АСП (АЛТЕРНАТИВНА С 1 35 1.1 1.1 2.3

БКП (БЪЛГАРСКА КОМУ 2 1209 38.7 38.7 41.0

БСДП (БЪЛГАРСКА СОЦ 3 66 2.1 2.1 43.1

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТ 4 49 1.6 1.6 44.6

ДСД "НАРОДОВЛАСТИЕ" 5 9 .3 .3 44.9

ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕ 6 353 11.3 11.3 56.2

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 7 75 2.4 2.4 58.6

ОБЩОНАРАДЕН КОМИТЕТ 8 27 .9 .9 59.5

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕС 9 8 .3 .3 59.7

СДС (СЪЮЗ НА ДЕМОКРА 10 484 15.5 15.5 75.2

ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ДРУГА 11 23 .7 .7 75.9

ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА НЕОБВ 12 92 2.9 2.9 78.9

ЗАВИСИ ОТ КАНДИДАТА, 13 441 14.1 14.1 93.0

НЕ БИХ ВЗЕЛ УЧАСТИЕ 14 144 4.6 4.6 97.6

15 67 2.1 2.1 99.7

20 2 .1 .1 99.8

21 2 .1 .1 99.8

31 1 .0 .0 99.9

42 1 .0 .0 99.9

51 2 .1 .1 100.0

55 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X56 КОГО БИХТЕ ИЗБРАЛИ ЗА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 172 5.5 5.5 5.5

1 1 .0 .0 5.5

4 1 .0 .0 5.6

10 1 .0 .0 5.6

11 3 .1 .1 5.7

14 1 .0 .0 5.7

61 1 .0 .0 5.8

100 1 .0 .0 5.8

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ 101 457 14.6 14.6 20.4

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ 102 306 9.8 9.8 30.2

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ 103 38 1.2 1.2 31.4

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ 104 1170 37.4 37.4 68.8

ПЕТЪР БЕРОН 105 33 1.1 1.1 69.9

СИМЕОН КОБУРГГОТСКИ 106 34 1.1 1.1 70.9

НЕПОСОЧИЛИ 107 3 .1 .1 71.0

КРЪСТЬО ПЕТКОВ 108 24 .8 .8 71.8

109 133 4.3 4.3 76.1

ПЕТКО СИМЕОНОВ 110 8 .3 .3 76.3

АНГЕЛ ДИМИТРОВ 111 6 .2 .2 76.5

ДОБРИ ДЖУРОВ 112 61 2.0 2.0 78.5

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ 113 69 2.2 2.2 80.7

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА 114 6 .2 .2 80.9

ЕМИЛ КОШЛУКОВ 115 7 .2 .2 81.1

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ 116 27 .9 .9 81.9

БЗНС 117 8 .3 .3 82.2

СТАНКО ТОДОРОВ 118 12 .4 .4 82.6

МИЛАН ДРЕНЧЕВ 119 11 .4 .4 82.9

БКП 120 7 .2 .2 83.2

БОЙКО ДИМИТРОВ 121 25 .8 .8 84.0

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАН 122 8 .3 .3 84.2

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ 123 6 .2 .2 84.4

ГЕОРГИ СПАСОВ 124 2 .1 .1 84.5

БЕЛЧО БЕЛЧЕВ 125 2 .1 .1 84.5

АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ 126 4 .1 .1 84.7

ЯНКО ЯНКОВ 127 1 .0 .0 84.7

ГИНЬО ГАНЕВ 128 1 .0 .0 84.7

КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ 129 6 .2 .2 84.9

ХРИСТОФОР СЪБЕВ 130 2 .1 .1 85.0

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ 131 3 .1 .1 85.1

ВИКТОР ВЪЛКОВ 132 6 .2 .2 85.3

СВЕТЛА ДАСКАЛОВА 133 2 .1 .1 85.3

РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ 134 2 .1 .1 85.4

МИНЧО МИНЧЕВ 135 1 .0 .0 85.4

КОСТА ЯНЧЕВ 136 2 .1 .1 85.5

СТЕФАН ПРОДЕВ 137 1 .0 .0 85.5

РОСЕН КАРАДИМОВ 138 1 .0 .0 85.5

МЕДИ ДОГАНОВ 139 5 .2 .2 85.7

МИЛЕНА СТАМБОЛИЙСКА 140 1 .0 .0 85.7

СДС 141 6 .2 .2 85.9

СЛАВЧО ТРЪНСКИ 142 1 .0 .0 86.0

НЕ БИХ ВЗЕЛ УЧАСТИЕ 200 432 13.8 13.8 99.8

210 1 .0 .0 99.8

310 1 .0 .0 99.8

410 1 .0 .0 99.9

413 1 .0 .0 99.9

417 1 .0 .0 99.9

661 1 .0 .0 100.0

710 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X57 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 29 .9 .9 .9

ОДОБРЕНИЕ 1 2284 73.0 73.0 73.9

НЕОДОБРЕНИЕ 2 330 10.5 10.5 84.5

КОЛЕБАНИЕ 3 375 12.0 12.0 96.5

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 53 1.7 1.7 98.2

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 56 1.8 1.8 100.0

6 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X58 БЪЛГАРСКО РАДИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 33 1.1 1.1 1.1

ОДОБРЕНИЕ 1 2373 75.9 75.9 76.9

НЕОДОБРЕНИЕ 2 204 6.5 6.5 83.4

КОЛЕБАНИЕ 3 326 10.4 10.4 93.9

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 76 2.4 2.4 96.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 114 3.6 3.6 99.9

6 2 .1 .1 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X59 В. "ДЕМОКРАЦИЯ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 48 1.5 1.5 1.5

ОДОБРЕНИЕ 1 943 30.1 30.1 31.7

НЕОДОБРЕНИЕ 2 534 17.1 17.1 48.8

КОЛЕБАНИЕ 3 259 8.3 8.3 57.0

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 166 5.3 5.3 62.3

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1177 37.6 37.6 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X60 В. "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 45 1.4 1.4 1.4

ОДОБРЕНИЕ 1 1175 37.6 37.6 39.0

НЕОДОБРЕНИЕ 2 186 5.9 5.9 44.9

КОЛЕБАНИЕ 3 403 12.9 12.9 57.8

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 283 9.0 9.0 66.9

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1035 33.1 33.1 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X61 В. "НАРОДНА АРМИЯ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 43 1.4 1.4 1.4

ОДОБРЕНИЕ 1 978 31.3 31.3 32.6

НЕОДОБРЕНИЕ 2 246 7.9 7.9 40.5

КОЛЕБАНИЕ 3 249 8.0 8.0 48.5

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 294 9.4 9.4 57.9

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1317 42.1 42.1 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X62 В. "НАРОДНА МЛАДЕЖ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 44 1.4 1.4 1.4

ОДОБРЕНИЕ 1 1225 39.2 39.2 40.6

НЕОДОБРЕНИЕ 2 197 6.3 6.3 46.9

КОЛЕБАНИЕ 3 357 11.4 11.4 58.3

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 245 7.8 7.8 66.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1059 33.9 33.9 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X63 В. "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 45 1.4 1.4 1.4

ОДОБРЕНИЕ 1 1275 40.8 40.8 42.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 270 8.6 8.6 50.8

КОЛЕБАНИЕ 3 416 13.3 13.3 64.1

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 259 8.3 8.3 72.4

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 862 27.6 27.6 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X64 В. "РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 27 .9 .9 .9

ОДОБРЕНИЕ 1 1731 55.3 55.3 56.2

НЕОДОБРЕНИЕ 2 450 14.4 14.4 70.6

КОЛЕБАНИЕ 3 291 9.3 9.3 79.9

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 146 4.7 4.7 84.6

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 482 15.4 15.4 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X65 В. "СВОБОДЕН НАРОД"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 48 1.5 1.5 1.5

ОДОБРЕНИЕ 1 718 23.0 23.0 24.5

НЕОДОБРЕНИЕ 2 255 8.2 8.2 32.6

КОЛЕБАНИЕ 3 226 7.2 7.2 39.9

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 162 5.2 5.2 45.0

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 1718 54.9 54.9 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X66 В. "ТРУД"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

0 45 1.4 1.4 1.4

ОДОБРЕНИЕ 1 1652 52.8 52.8 54.3

НЕОДОБРЕНИЕ 2 119 3.8 3.8 58.1

КОЛЕБАНИЕ 3 327 10.5 10.5 68.5

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 4 174 5.6 5.6 74.1

НЯМАМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 5 810 25.9 25.9 100.0

8 1 .0 .0 100.0

------- ------- -------

TOTAL 3128 100.0 100.0

 

Valid Cases 3128 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X67 ТВ ПРОГРАМА "ВСЯКА НЕДЕЛЯ"

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Perc Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧЕСТО 1 390 26.1 42.7 42.7

ПОНЯКОГА 2 121 8.1 13.3 56.0

НИКОГА 3 402 26.9 44.0 100.0

0 579 38.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 913 Missing Cases 579

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X90 БИ-БИ-СИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 104 7.0 100.0 100.0

0 1388 93.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 104 Missing Cases 1388

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X91 ГЛАСЪТ НА АМЕРИКА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 40 2.7 100.0 100.0

0 1452 97.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 40 Missing Cases 1452

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X92 ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 77 5.2 100.0 100.0

0 1415 94.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 77 Missing Cases 1415

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X93 СВОБОДНА ЕВРОПА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 109 7.3 100.0 100.0

0 1383 92.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 109 Missing Cases 1383

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X94 ДРУГ/И/

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 31 2.1 100.0 100.0

0 1461 97.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 31 Missing Cases 1461

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X95 НАПОСЛ. НЕ СЪМ СЛУШАЛ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 190 12.7 100.0 100.0

0 1302 87.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 190 Missing Cases 1302

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X96 НЕ СЛУШАМ ЧУЖДИ РАДИОСТ.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1099 73.7 100.0 100.0

0 393 26.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1099 Missing Cases 393

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X97 ОБЩИНА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

МАЛКА(1,2,3 Н.М.) 1 529 35.5 35.9 35.9

СРЕДНА(3-10 Н.М.) 2 413 27.7 28.0 64.0

ГОЛЯМА(20-50 Н.М.) 3 68 4.6 4.6 68.6

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ 4 463 31.0 31.4 100.0

0 19 1.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1473 Missing Cases 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X98 АДМИНИСТР.-ТЕРИТОР. ДЕЛЕНИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

28 ОКРЪГА 1 708 47.5 47.6 47.6

9 ОБЛАСТИ 2 91 6.1 6.1 53.8

НОВО ДЕЛЕНИЕ 3 293 19.6 19.7 73.5

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ 4 394 26.4 26.5 100.0

0 6 .4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1486 Missing Cases 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X99 НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

В ПРАВИЛНА ПОСОКА 1 571 38.3 38.5 38.5

В ПОГРЕШНА ПОСОКА 2 503 33.7 33.9 72.3

НЕ ЗНАМ 3 411 27.5 27.7 100.0

0 7 .5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1485 Missing Cases 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X100 ИКОНОМ. ПОЛОЖ. - ПРЕДИ 1 ГОД.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ПОДОБРИЛО МАЛКО 2 39 2.6 2.6 2.6

ОСТАНАЛО Е СЪЩОТО 3 67 4.5 4.5 7.1

МАЛКО СЕ С ВЛОШИЛО 4 387 25.9 26.0 33.1

МНОГО СЕ С ВЛОШИЛО 5 906 60.7 60.9 94.0

НЕ ЗНАМ 6 89 6.0 6.0 100.0

0 4 .3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1488 Missing Cases 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X101 ИКОНОМ. ПОЛОЖ. - СЛЕД 1 ГОД.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЗНАЧИТ 1 19 1.3 1.3 1.3

МАЛКО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ 2 348 23.3 23.5 24.7

ЩЕ ОСТАНЕ СЪЩОТО 3 231 15.5 15.6 40.3

МАЛКО ЩЕ СЕ ВЛОШИ 4 269 18.0 18.1 58.5

ЩЕ СЕ ВЛОШИ МНОГО 5 352 23.6 23.7 82.2

НЕ ЗНАМ 6 264 17.7 17.8 100.0

0 9 .6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1483 Missing Cases 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X102 ФИНАНС. ПОЛОЖ. - ПРЕДИ 1 ГОД.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ПОДОБРИЛО ЗНАЧИТ. 1 24 1.6 1.6 1.6

ПОДОБРИЛО МАЛКО 2 195 13.1 13.1 14.8

ОСТАНАЛО Е СЪЩОТО 3 301 20.2 20.3 35.0

МАЛКО СЕ С ВЛОШИЛО 4 511 34.2 34.4 69.5

МНОГО СЕ С ВЛОШИЛО 5 413 27.7 27.8 97.3

НЕ ЗНАМ 6 40 2.7 2.7 100.0

0 8 .5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1484 Missing Cases 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X103 ФИНАНС. ПОЛОЖ. - СЛЕД 1 ГОД.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЗНАЧИТ 1 47 3.2 3.2 3.2

МАЛКО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ 2 256 17.2 17.2 20.4

ЩЕ ОСТАНЕ СЪЩОТО 3 258 17.3 17.4 37.7

МАЛКО ЩЕ СЕ ВЛОШИ 4 302 20.2 20.3 58.0

ЩЕ СЕ ВЛОШИ МНОГО 5 352 23.6 23.7 81.7

НЕ ЗНАМ 6 272 18.2 18.3 100.0

0 5 .3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1487 Missing Cases 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X104 УСП. ДА УБЕДИТЕ БЛИЗКИТЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧЕСТО 1 240 16.1 16.5 16.5

ПОНЯКОГА 2 436 29.2 29.9 46.4

РЯДКО 3 228 15.3 15.6 62.0

НИКОГА 4 258 17.3 17.7 79.7

НЕ ЗНАМ 5 296 19.8 20.3 100.0

0 34 2.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1458 Missing Cases 34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X105 ОБСЪЖД. ЛИ ПОЛИТ. ВЪПРОСИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧЕСТО 1 571 38.3 38.5 38.5

ПОНЯКОГА 2 561 37.6 37.8 76.3

НИКОГА 3 261 17.5 17.6 93.9

НЕ ЗНАМ 4 90 6.0 6.1 100.0

0 9 .6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1483 Missing Cases 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X106 СЪЗД. НА СВ. ПАЗ. ИКОНОМИКА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

В ПРАВИЛНА ПОСОКА 1 679 45.5 46.4 46.4

В ПОГРЕШНА ПОСОКА 2 359 24.1 24.5 71.0

НЕ ЗНАМ 3 425 28.5 29.0 100.0

0 29 1.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1463 Missing Cases 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X107 ИКОНОМИЧ. РЕФОРМА ВЪРВИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

БЪРЗО 1 22 1.5 1.5 1.5

БАВНО 2 1004 67.3 68.0 69.5

С ПРАВИЛНА СКОРОСТ 3 163 10.9 11.0 80.6

НЕ ЗНАМ 4 287 19.2 19.4 100.0

0 16 1.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1476 Missing Cases 16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X108 УДОВЛ. ОТ РАЗВ. НА ДЕМОКР.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

МНОГО УДОВЛЕТВ. 1 27 1.8 1.8 1.8

В ИЗВ.СТЕПЕН УДОВЛЕТ 2 409 27.4 27.6 29.4

НЕ МНОГО УДОВЛЕТВ. 3 511 34.2 34.5 63.9

ИЗОБЩО НЕУДОВЛЕТВ. 4 299 20.0 20.2 84.1

НЕ ЗНАМ 5 236 15.8 15.9 100.0

0 10 .7 MISING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1482 Missing Cases 10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X109 ЗАЩО МИСЛИТЕ ТАКА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИМА ОТГОВОР 1 917 61.5 79.8 79.8

НИКАВИ 98 55 3.7 4.8 84.6

НЕ ЗНАМ 99 177 11.9 15.4 100.0

0 343 23.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1149 Missing Cases 343

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X110 ЧУВСТВ. ЛИ СЕ И ЕВРОПЕЕЦ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧЕСТО 1 66 4.4 4.5 4.5

ПОНЯКОГА 2 250 16.8 17.0 21.4

НИКОГА 3 879 58.9 59.6 81.1

НЕ ЗНАМ 4 279 18.7 18.9 100.0

0 18 1.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1474 Missing Cases 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X111 ОБЕДИН. НА ЕВРОПА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

СИЛНО ЗА 1 705 47.3 47.7 47.7

В ИЗВ.СТЕПЕН ЗА 2 353 23.7 23.9 71.6

В ИЗВ.СТЕПЕН ПРОТИВ 3 41 2.7 2.8 74.4

СИЛНО ПРОТИВ 4 40 2.7 2.7 77.1

НЕ ЗНАМ 5 338 22.7 22.9 100.0

0 15 1.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1477 Missing Cases 15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X112 ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1051 70.4 71.3 71.3

НЕ 2 191 12.8 13.0 84.3

БЕЗ ОТГОВОР 3 232 15.5 15.7 100.0

0 18 1.2 MISSNG

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1474 Missing Cases 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X113 ЦЕЛИТЕ И ДЕЙН. НА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ 1 694 46.5 47.7 47.7

НЕОПРЕДЕЛЕНИ 2 210 14.1 14.4 62.1

ОТРИЦАТЕЛНИ 3 17 1.1 1.2 63.3

НЕ ЗНАМ 4 534 35.8 36.7 100.0

0 37 2.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1455 Missing Cases 37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X114 ПРЕЗИДЕНТ НА ЕИО СЕГА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЖАН РЕЙ 1 13 .9 .9 .9

ФРАНКО МАРИЯ МАЛФАТИ 2 2 .1 .1 1.0

ЖАК ДЕЛОР 3 287 19.2 19.8 20.8

ФРАНСОА-КСАВИЕ ОРТОЛ 4 6 .4 .4 21.2

НИТО ЕДИН ОТ ПОСОЧЕН 6 65 4.4 4.5 25.7

НЕ ЗНАМ 7 1080 72.4 74.3 100.0

0 39 2.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1453 Missing Cases 39

-------------------------------------------------------------------------------

Page 5 SPЯ/PC+ 8/25/93

 

X115 ПОМОЩ ЗА БЪЛГ. ИКОН.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НЕ, НЕ СЪМ ЧУЛ 1 298 20.0 20.4 20.4

ДА, ГОЛЯМ ПРИНОС 2 272 18.2 18.6 39.0

ДА, МАЛЪК ПРИНОС 3 384 25.7 26.2 65.2

ДА, НИКАКЪВ РЕАЛЕН П 4 110 7.4 7.5 72.7

НЕ ЗНАМ 5 399 26.7 27.3 100.0

0 29 1.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1463 Missing Cases 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X116 ДОГОВОРИ М/У ЕИО И БЪЛГАРИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

"ЗА" 1 1052 70.5 72.0 72.0

"ПРОТИВ" 2 26 1.7 1.8 73.8

НЕ ЗНАМ 3 383 25.7 26.2 100.0

0 31 2.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1461 Missing Cases 31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X117 КОГА БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

СЕГА 1 543 36.4 37.1 37.1

ДО 5 ГОДИНИ 2 302 20.2 20.6 57.8

ДО 10 ГОДИНИ 3 55 3.7 3.8 61.5

ПО-КЪСНО 4 85 5.7 5.8 67.3

НИКОГА 5 23 1.5 1.6 68.9

НЕ ЗНАМ 6 455 30.5 31.1 100.0

0 29 1.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1463 Missing Cases 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X118 ПРЕДИМСТВА НА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИМА ОТГОВОР 1 740 49.6 53.4 53.4

НИКАВИ 98 26 1.7 1.9 55.3

НЕ ЗНАМ 99 620 41.6 44.7 100.0

0 106 7.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1386 Missing Cases 106

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X119 ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИМА ОТГОВОР 1 443 29.7 32.1 32.1

НИКАВИ 98 104 7.0 7.5 39.7

НЕ ЗНАМ 99 832 55.8 60.3 100.0

0 113 7.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1379 Missing Cases 113

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X120 КУЛТУРАТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1047 70.2 73.6 73.6

НЕ 2 27 1.8 1.9 75.5

НЕ ЗНАМ 3 348 23.3 24.5 100.0

0 70 4.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1422 Missing Cases 70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X121 СЕЛСК. СТОПАНСТВО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1124 75.3 78.4 78.4

НЕ 2 23 1.5 1.6 80.0

НЕ ЗНАМ 3 286 19.2 20.0 100.0

0 59 4.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1433 Missing Cases 59

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X122 ИНДУСТРИЯТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1051 70.4 74.3 74.3

НЕ 2 42 2.8 3.0 77.2

НЕ ЗНАМ 3 322 21.6 22.8 100.0

0 77 5.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1415 Missing Cases 77

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X123 ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1034 69.3 73.1 73.1

НЕ 2 26 1.7 1.8 75.0

НЕ ЗНАМ 3 354 23.7 25.0 100.0

0 78 5.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1414 Missing Cases 78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X124 ОТБРАНАТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 823 55.2 58.2 58.2

НЕ 2 102 6.8 7.2 65.4

НЕ ЗНАМ 3 489 32.8 34.6 100.0

0 78 5.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1414 Missing Cases 78

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X125 ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 942 63.1 66.7 66.7

НЕ 2 51 3.4 3.6 70.3

НЕ ЗНАМ 3 419 28.1 29.7 100.0

0 80 5.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1412 Missing Cases 80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X126 ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1080 72.4 76.1 76.1

НЕ 2 10 .7 .7 76.8

НЕ ЗНАМ 3 329 22.1 23.2 100.0

0 73 4.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1419 Missing Cases 73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X127 ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1054 70.6 74.4 74.4

НЕ 2 15 1.0 1.1 75.5

НЕ ЗНАМ 3 347 23.3 24.5 100.0

0 76 5.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1416 Missing Cases 76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X128 ПРОФ. ОБУЧЕНИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1006 67.4 71.2 71.2

НЕ 2 16 1.1 1.1 72.3

НЕ ЗНАМ 3 391 26.2 27.7 100.0

0 79 5.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1413 Missing Cases 79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X129 МЛАДЕЖКИ ГОСТУВАНИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 977 65.5 69.2 69.2

НЕ 2 36 2.4 2.6 71.8

НЕ ЗНАМ 3 398 26.7 28.2 100.0

0 81 5.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1411 Missing Cases 81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X130 ОБЕДИН. НА ГЕРМАНИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

"ЗА" 1 1144 76.7 78.2 78.2

"ПРОТИВ" 2 57 3.8 3.9 82.1

НЕ ЗНАМ 3 261 17.5 17.9 100.0

0 30 2.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1462 Missing Cases 30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X131 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

БЪЛГ.ВЕСТНИЦИ 1 927 62.1 100.0 100.0

0 565 37.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 927 Missing Cases 565

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X132 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧУЖДИ ВЕСТНИЦИ 1 67 4.5 100.0 100.0

0 1425 95.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 67 Missing Cases 1425

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X133 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

БЪЛГ.ТЕЛЕВИЗИЯ 1 1093 73.3 100.0 100.0

0 399 26.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1093 Missing Cases 399

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X134 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧУЖДИ ТЕЛЕВИЗИИ 1 69 4.6 100.0 100.0

0 1423 95.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 69 Missing Cases 1423

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X135 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

БЪЛГ.РАДИО 1 929 62.3 100.0 100.0

0 563 37.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 929 Missing Cases 563

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X136 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧУЖДИ РАДИОСТ. 1 132 8.8 100.0 100.0

0 1360 91.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 132 Missing Cases 1360

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X137 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ.З А ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

БЪЛГ.СПИСАНИЯ 1 239 16.0 100.0 100.0

0 1253 84.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 239 Missing Cases 1253

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X138 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЧУЖДИ СПИСАНИЯ 1 44 2.9 100.0 100.0

0 1448 97.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 44 Missing Cases 1448

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X139 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

УЧИЛИЩЕТО/ВУЗ/ 1 26 1.7 100.0 100.0

0 1466 98.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 26 Missing Cases 1466

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X140 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДРУГИ 1 15 1.0 100.0 100.0

0 1477 99.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 15 Missing Cases 1477

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X141 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НИТО ЕДИН ОТ ПОС. 1 217 14.5 100.0 100.0

0 1275 85.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 217 Missing Cases 1275

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X142 ДОКОЛКО СТЕ ИНФ. ЗА ЕИО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

МНОГО ИНФОРМИРАН 1 15 1.0 1.0 1.0

ДОСТА ИНФОРМИРАН 2 112 7.5 7.8 8.8

НЕ МНОГО ИНФОРМИРАН 3 832 55.8 57.7 66.5

ИЗОБЩО НЕ ИНФОРМИРАН 4 287 19.2 19.9 86.3

НЕ ЗНАМ 5 197 13.2 13.7 100.0

0 49 3.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1443 Missing Cases 49

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X143 НОВИНИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ВСЕКИ ДЕН 1 988 66.2 66.7 66.7

НЯК.ПЪТИ СЕДМИЧНО 2 228 15.3 15.4 82.1

1-2 ПЪТИ СЕДМИЧНО 3 75 5.0 5.1 87.2

ПО-РЯДКО 4 121 8.1 8.2 95.3

НИКОГА 5 50 3.4 3.4 98.7

НЕ ЗНАМ 6 19 1.3 1.3 100.0

0 11 .7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1481 Missing Cases 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X144 ВСЕКИДНЕВНИЦИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ВСЕКИ ДЕН 1 702 47.1 47.4 47.4

НЯК.ПЪТИ СЕДМИЧНО 2 278 18.6 18.8 66.2

1-2 ПЪТИ СЕДМИЧНО 3 121 8.1 8.2 74.4

ПО-РЯДКО 4 157 10.5 10.6 85.0

НИКОГА 5 191 12.8 12.9 97.9

НЕ ЗНАМ 6 31 2.1 2.1 100.0

0 12 .8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1480 Missing Cases 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X145 НОВИНИ ПО РАДИОТО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ВСЕКИ ДЕН 1 1021 68.4 68.9 68.9

НЯК.ПЪТИ СЕДМИЧНО 2 211 14.1 14.2 83.2

1-2 ПЪТИ СЕДМИЧНО 3 47 3.2 3.2 86.4

ПО-РЯДКО 4 119 8.0 8.0 94.4

НИКОГА 5 62 4.2 4.2 98.6

НЕ ЗНАМ 6 21 1.4 1.4 100.0

0 11 .7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1481 Missing Cases 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X146 ЛЯВО И ДЯСНО В ПОЛИТИКАТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЛЯВО 1 93 6.2 7.2 7.2

2 65 4.4 5.1 12.3

3 112 7.5 8.7 21.0

4 138 9.2 10.7 31.7

5 390 26.1 30.3 62.1

6 143 9.6 11.1 73.2

7 125 8.4 9.7 82.9

8 92 6.2 7.2 90.0

9 37 2.5 2.9 92.9

ДЯСНО 10 91 6.1 7.1 100.0

0 206 13.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1286 Missing Cases 206

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X147 ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 1218 81.6 82.1 82.1

НЕ 2 162 10.9 10.9 93.0

БЕЗ ОТГОВОР 3 104 7.0 7.0 100.0

0 8 .5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1484 Missing Cases 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X148 КАК СЕ СПРАВЯ ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДОБРЕ 1 753 50.5 52.0 52.0

ЛОШО 2 40 2.7 2.8 54.8

НЕ ЗНАМ 3 655 43.9 45.2 100.0

0 44 2.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1448 Missing Cases 44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X149 ЗАЩО МИСЛИТЕ ТАКА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИМА ОТГОВОР 1 616 41.3 100.0 100.0

0 876 58.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 616 Missing Cases 876

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X150 СЛУЖБИ КЪМ ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИМА ОТГОВОР 1 411 27.5 100.0 100.0

0 1081 72.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 411 Missing Cases 1081

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X151 ГЕНЕРАЛЕН СЕКР. НА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

У ТАУНТ 2 2 .1 .1 .1

ХАВИЕР ПЕРЕС ДЕ КУЕЛ 3 779 52.2 53.7 53.9

КУРТ ВАЛДХАЙМ 4 26 1.7 1.8 55.7

ДАГ ХАМЪРСКЬОЛД 5 2 .1 .1 55.8

НИТО ЕДИН ОТ ПОСОЧЕН 6 19 1.3 1.3 57.1

НЕ ЗНАМ 7 622 41.7 42.9 100.0

0 42 2.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1450 Missing Cases 42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X152 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ТЕЛЕВИЗИЯТА 1 1091 73.1 100.0 100.0

0 401 26.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1091 Missing Cases 401

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X153 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ВЕСТНИЦИТЕ 1 807 54.1 100.0 100.0

0 685 45.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 807 Missing Cases 685

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X154 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

СПИСАНИЯТА 1 274 18.4 100.0 100.0

0 1218 81.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 274 Missing Cases 1218

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X155 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

РАДИОТО 1 856 57.4 100.0 100.0

0 636 42.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 856 Missing Cases 636

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X156 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

КНИГИТЕ 1 100 6.7 100.0 100.0

0 1392 93.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 100 Missing Cases 1392

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X157 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

МИТИНГИ 1 45 3.0 100.0 100.0

0 1447 97.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 45 Missing Cases 1447

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X158 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

АСОЦИАЦИИ НА ООН 1 10 .7 100.0 100.0

0 1482 99.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 10 Missing Cases 1482

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X159 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НЕПРАВИТЕЛСТВ.ОРГ-ИИ 1 7 .5 100.0 100.0

0 1485 99.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 7 Missing Cases 1485

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X160 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ИЦ НА ООН В Б-Я 1 10 .7 100.0 100.0

0 1482 99.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 10 Missing Cases 1482

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X161 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ПРАВИТ.АГЕНЦИИ И ПУБ 1 6 .4 100.0 100.0

0 1486 99.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 6 Missing Cases 1486

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X162 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

СЕДАЛИ.НА ООН В НЮ-Й 1 5 .3 100.0 100.0

0 1487 99.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 5 Missing Cases 1487

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X163 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НИТО ЕДИН ОТ ПОСОЧЕН 1 59 4.0 100.0 100.0

0 1433 96.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 59 Missing Cases 1433

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X164 ОСН. ИЗТ. НА ИНФ. ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НЕ ЗНАМ 1 196 13.1 100.0 100.0

0 1296 86.9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 196 Missing Cases 1296

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X165 УЧИЛИ ЛИ СТЕ ЗА ООН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ОСН.ОБР-Е 1 19 1.3 1.3 1.3

СРЕДНО ОБР-Е 2 124 8.3 8.6 9.9

ВИСШЕ ОБР-Е 3 30 2.0 2.1 12.0

НЕ СЪМ УЧИЛ ЗА ООН 4 882 59.1 61.2 73.2

НЕ В УЧИЛИЩЕ 5 66 4.4 4.6 77.8

БЕЗ ОТГОВОР 6 320 21.4 22.2 100.0

0 51 3.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1441 Missing Cases 51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X166 М/УНАРОДН. МИР И СИГ.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 945 63.3 66.5 66.5

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 205 13.7 14.4 80.9

НЕ ПРОЯВЯВА 3 272 18.2 19.1 100.0

0 70 4.7 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1422 Missing Cases 70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X167 РАЗОРЪЖАВАНЕТО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 849 56.9 60.1 60.1

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 255 17.1 18.1 78.2

НЕ ПРОЯВЯВА 3 308 20.6 21.8 100.0

0 80 5.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1412 Missing Cases 80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X168 ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 892 59.8 63.1 63.1

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 242 16.2 17.1 80.3

НЕ ПРОЯВЯВА 3 279 18.7 19.7 100.0

0 79 5.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1413 Missing Cases 79

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X169 РАС. ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 350 23.5 25.1 25.1

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 415 27.8 29.8 54.9

НЕ ПРОЯВЯВА 3 628 42.1 45.1 100.0

0 99 6.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1393 Missing Cases 99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X170 РАВНОПР. ЗА ЖЕНИТЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 551 36.9 39.3 39.3

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 379 25.4 27.0 66.3

НЕ ПРОЯВЯВА 3 472 31.6 33.7 100.0

0 90 6.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1402 Missing Cases 90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X171 ИКОНОМ. РАЗВИТИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 712 47.7 51.0 51.0

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 310 20.8 22.2 73.2

НЕ ПРОЯВЯВА 3 375 25.1 26.8 100.0

0 95 6.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1397 Missing Cases 95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X172 НОВ ИНФОРМ. РЕД

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 226 15.1 16.4 16.4

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 315 21.1 22.8 39.2

НЕ ПРОЯВЯВА 3 840 56.3 60.8 100.0

0 111 7.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1381 Missing Cases 111

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X173 БОРБАТА СРЕЩУ РАС. СЕГР.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 182 12.2 13.2 13.2

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 342 22.9 24.8 37.9

НЕ ПРОЯВЯВА 3 857 57.4 62.1 100.0

0 111 7.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1381 Missing Cases 111

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X174 ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 493 33.0 35.7 35.7

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 371 24.9 26.8 62.5

НЕ ПРОЯВЯВА 3 518 34.7 37.5 100.0

0 110 7.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1382 Missing Cases 110

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X175 ЗЛОУП. С НАРКОТИЦИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 504 33.8 36.2 36.2

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 362 24.3 26.0 62.1

НЕ ПРОЯВЯВА 3 528 35.4 37.9 100.0

0 98 6.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1394 Missing Cases 98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X176 ПРЕДОТВР. НА ПРЕСТЪПН.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 685 45.9 49.1 49.1

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 343 23.0 24.6 73.7

НЕ ПРОЯВЯВА 3 367 24.6 26.3 100.0

0 97 6.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1395 Missing Cases 97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X177 ЗАДЛЪЖН. НА РЕДИЦА НАЦИИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 407 27.3 29.3 29.3

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 390 26.1 28.1 57.4

НЕ ПРОЯВЯВА 3 591 39.6 42.6 100.0

0 104 7.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1388 Missing Cases 104

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X178 СПИН

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 567 38.0 40.8 40.8

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 351 23.5 25.3 66.0

НЕ ПРОЯВЯВА 3 472 31.6 34.0 100.0

0 102 6.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1390 Missing Cases 102

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X179 ИКОН. СТАБ. НА АФРИКА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 125 8.4 9.2 9.2

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 331 22.2 24.2 33.4

НЕ ПРОЯВЯВА 3 909 60.9 66.6 100.0

0 127 8.5 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1365 Missing Cases 127

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X180 ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 841 56.4 60.5 60.5

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 209 14.0 15.0 75.5

НЕ ПРОЯВЯВА 3 340 22.8 24.5 100.0

0 102 6.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1390 Missing Cases 102

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X181 ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 596 39.9 42.9 42.9

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 361 24.2 26.0 68.8

НЕ ПРОЯВЯВА 3 433 29.0 31.2 100.0

0 102 6.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1390 Missing Cases 102

-------------------------------------------------------------------------------

Page 6 SPЯ/PC+ 8/25/93

 

X182 ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 753 50.5 54.0 54.0

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 289 19.4 20.7 74.7

НЕ ПРОЯВЯВА 3 352 23.6 25.3 100.0

0 98 6.6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1394 Missing Cases 98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X183 ПРОБЛ. ПРЕД СВЕТ. ПРЕХРАНА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 609 40.8 43.8 43.8

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 338 22.7 24.3 68.1

НЕ ПРОЯВЯВА 3 443 29.7 31.9 100.0

0 102 6.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1390 Missing Cases 102

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X184 ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 274 18.4 19.8 19.8

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 404 27.1 29.2 49.0

НЕ ПРОЯВЯВА 3 707 47.4 51.0 100.0

0 107 7.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1385 Missing Cases 107

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X185 ПОДОБР. УСЛ. НА ЖИВОТ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 631 42.3 45.1 45.1

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 306 20.5 21.9 67.0

НЕ ПРОЯВЯВА 3 462 31.0 33.0 100.0

0 93 6.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1399 Missing Cases 93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X186 ДЕКОЛОНИЗАЦИЯТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 229 15.3 16.5 16.5

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 333 22.3 24.0 40.6

НЕ ПРОЯВЯВА 3 823 55.2 59.4 100.0

0 107 7.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1385 Missing Cases 107

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X187 М/УНАР. ПРАВО И ДОГОВОРИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 336 22.5 24.2 24.2

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 350 23.5 25.2 49.4

НЕ ПРОЯВЯВА 3 702 47.1 50.6 100.0

0 104 7.0 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1388 Missing Cases 104

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X188 ООН КАТО ЦЯЛО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 1 434 29.1 31.3 31.3

ИЗВЕСТЕН ИНТЕРЕС 2 414 27.7 29.9 61.2

НЕ ПРОЯВЯВА 3 538 36.1 38.8 100.0

0 106 7.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1386 Missing Cases 106

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X189 МАТЕРИАЛНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ЖИВЕЯ МНОГО ДОБРЕ 1 17 1.1 1.1 1.1

ЖИВЕЯ НОРМАЛНО 2 753 50.5 50.6 51.7

ЖИВЕЯ ТРУДНО 3 545 36.5 36.6 88.3

ЕДВА СВЪРЗВАМ ДВАТА 4 174 11.7 11.7 100.0

0 3 .2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1489 Missing Cases 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X190 ПРЕДПОЧ. КЪМ ПОЛИТИЧЕСКА ОРГ.

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМ 1 230 15.4 15.6 15.6

ВСЕ ОЩЕ НЯМАМ 2 118 7.9 8.0 23.7

БСП КАТО ЦЯЛО 3 315 21.1 21.4 45.1

РАДИК.ДВИЖ.И ПЛАТФ.В 4 49 3.3 3.3 48.4

ДПС 5 69 4.6 4.7 53.1

БЗНС 6 108 7.2 7.3 60.4

СДС КАТО ЦЯЛО 7 432 29.0 29.4 89.8

ПАРТИЯ/ОРГ./ В СДС 8 131 8.8 8.9 98.7

ДРУГА ПАРТИЯ 9 19 1.3 1.3 100.0

0 21 1.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1471 Missing Cases 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X191 ПОЛИТ. ЧЛЕНСТВО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

НЕ ЧЛЕНУВАМ 1 1176 78.8 79.3 79.3

СДС, /ПАРТИЯ,ОРГ./ В 2 66 4.4 4.5 83.7

БСП 3 153 10.3 10.3 94.1

БЗНС 4 45 3.0 3.0 97.1

ДПС 5 25 1.7 1.7 98.8

ДРУГА ПАРТИЯ 6 18 1.2 1.2 100.0

0 9 .6 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1483 Missing Cases 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X192 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДО 30 Г 1 311 20.8 20.8 20.8

31 - 40 2 256 17.2 17.2 38.0

41 - 50 3 276 18.5 18.5 56.5

51 - 60 4 273 18.3 18.3 74.8

НАД 60 Г 5 376 25.2 25.2 100.0

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1492 Missing Cases 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X193 СОЦИАЛНА ГРУПА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

УЧАЩИ /УЧ., СТУД./ 1 28 1.9 1.9 1.9

РАБОТНИЦИ 2 490 32.8 33.2 35.1

СЕЛСКОСТОП.РАБОТНИЦИ 3 96 6.4 6.5 41.6

СЛУЖАЩИ 4 247 16.6 16.7 58.4

ИНТЕЛИГЕНЦИЯ 5 80 5.4 5.4 63.8

ПЕНСИОНЕРИ 6 482 32.3 32.7 96.5

ДРУГИ 7 52 3.5 3.5 100.0

0 17 1.1 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1475 Missing Cases 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X194 ПРОФЕСИЯ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

УЧАЩ/УЧ.,СТУД./ 1 30 2.0 2.0 2.0

ДОМАКИНЯ 2 47 3.2 3.2 5.2

БЕЗРАБОТЕН 3 46 3.1 3.1 8.4

ПЕНСИОНЕР 4 420 28.2 28.6 36.9

5 76 5.1 5.2 42.1

6 314 21.0 21.3 63.4

7 251 16.8 17.1 80.5

8 247 16.6 16.8 97.3

9 17 1.1 1.2 98.4

10 23 1.5 1.6 100.0

0 21 1.4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1471 Missing Cases 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X195 МЕС. ДОХОД

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДО 150 ЛВ. 1 408 27.3 27.6 27.6

ДО 300 ЛВ. 2 689 46.2 46.6 74.2

ДО 450 ЛВ. 3 272 18.2 18.4 92.6

НАД 450 ЛВ. 4 109 7.3 7.4 100.0

0 14 .9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1478 Missing Cases 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X196 ПОЛ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

МЪЖ 1 692 46.4 46.8 46.8

ЖЕНА 2 786 52.7 53.1 99.9

4 1 .1 .1 100.0

0 13 .9 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1479 Missing Cases 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X197 ОБРАЗОВАНИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ВИСШЕ 1 138 9.2 9.3 9.3

ПОЛУВИСШЕ 2 71 4.8 4.8 14.0

СРЕДНО-РЕАЛНО 3 345 23.1 23.2 37.2

СРЕДНО-ПРОФЕСИОНАЛНО 4 260 17.4 17.5 54.7

ОСНОВНО 5 493 33.0 33.1 87.8

ПО-НИСКО ОТ ОСНОВНО 6 181 12.1 12.2 100.0

0 4 .3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1488 Missing Cases 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X198 ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

БЪЛГАРИН /БЪЛГАРКА/ 1 1291 86.5 86.9 86.9

БЪЛГ.ТУРЧИН /ТУРКИН 2 132 8.8 8.9 95.8

БЪЛГ.ЦИГАНИН /ЦИГАНК 3 48 3.2 3.2 99.0

БЪЛГ.ЕВРЕИН /ЕВРЕЙКА 4 1 .1 .1 99.1

БЪЛГ.АРМЕНЕЦ /АРМЕН 5 7 .5 .5 99.5

ДРУГА 6 7 .5 .5 100.0

0 6 .4 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1486 Missing Cases 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X199 ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

КАТОЛИК 1 9 .6 .6 .6

ХРИСТИЯНИН 2 964 64.6 64.8 65.4

МЮСЮЛМАНИН 3 140 9.4 9.4 74.8

ДРУГО 4 2 .1 .1 75.0

УБЕДЕН АТЕИСТ 5 78 5.2 5.2 80.2

НИКОЕ 6 294 19.7 19.8 100.0

0 5 .3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1487 Missing Cases 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X200 ВИД НАС. МЯСТО

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

СЕЛИЩЕ ДО 1000 ЖИТЕЛ 1 231 15.5 16.1 16.1

СЕЛИЩЕ 1000 - 20 00 2 493 33.0 34.4 50.5

ГРАД 20 000 - 100 00 3 278 18.6 19.4 69.8

ГРАД НАД 100 000 ЖИТ 4 433 29.0 30.2 100.0

0 57 3.8 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1435 Missing Cases 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

X201 ДОВЕРИЕ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 991 66.4 67.9 67.9

НЕ 2 122 8.2 8.4 76.3

ИМАМ ИЗВ. КОЛЕБАНИЯ 3 346 23.2 23.7 100.0

0 33 2.2 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1459 Missing Cases 33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X202 ПРОУЧВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА

 

Valid Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

 

ДА 1 521 34.9 35.8 35.8

НЕ 2 480 32.2 32.9 68.7

НЯМАМ ТЕЛЕФОН 3 456 30.6 31.3 100.0

0 35 2.3 MISSING

------- ------- -------

TOTAL 1492 100.0 100.0

 

Valid Cases 1457 Missing Cases 35

-------------------------------------------------------------------------------

Page 7 SPЯ/PC+ 8/25/93

 

This procedure was completed at 15:31:06

FIN.

 

End of Include file.