Борба с неграмотността - 1950 г.

Към албума...

 

 

През 1950 година почти една четвърт от населението е неграмотно.

В проекта за постановление на Министерския съвет се определя: "3а неграмотни се смятат лица, които не знаят да четат и да пишат или знаят да четат, но не и да пишат, а за малограмотни - които нямат завършено начално образование.  Ограмотяването на неграмотни и малограмотни граждани от малцинствата се извършва съобразно тяхното желание - на родния им или на български език."