Писмо до М.Иванов от Трифон Юда относно проект


Снимка: Омда

стр.1 Писмо до Мих. Иванов, съветник на президента Желев от Трифон Юда, Германия относно срещата им в София и обсъждането на проект за нова организация на българите в чужбина - 01.06.1991

Към албума...

Писмо до Мих. Иванов, съветник на президента Желев от Трифон Юда, Германия относно срещата им в София и обсъждането на проект за нова организация на българите в чужбина

1.06.1991