Вярна посока за България

СЪДЪРЖАНИЕ

                             
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 5

МАКРОПРОБЛЕМИ 5

ПРИВАТИЗАЦИЯТА 2

ЧАСТНИЯТ БИЗНЕС 25

ФИНАНСОВАТА СФЕРА 29

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КЛИМАТ 33

АГРАРНАТА РЕФОРМА 38

ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СТРУКТУРНА РЕФОРМА 42

НАУКАТА НА КРЪСТОПЪТ, ИЛИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛС ТВАТА НА ПРЕХОДА 48

АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА 61

РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 66