Първа конференция на ОСД - 6 и 7 юни 1992 г.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА

СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ - 6 и 7 юни 1992година

 

 

зала №3 на НДК - СОФИЯ

 

 

ДНЕВЕН РЕД

- Конференцията ще протече в 4 заседания

съботаI - доклад на Чавдар Кюранов

доклад на Александър Томов

събота II- изказвания на делегати

неделя I - изказвания на делегати

неделя II - приемане на основни документи

- избор на ръководство

неделя 18.30ч. - пресконференция

 

 

Председателстваща първото заседание - Eлена Поптодорова. От нея беше съовщено, че като гости присъстват представители на БДЦ/?/,Екогласност, АСО-независими, Демократическа партия със седалище София/?/, Клубове за демокрация/?/1, Младежки соц.съюз, Жорж Ганчев.

 

1.Доклад, изнесен от Ч.Кюранов - "Идеи и проблеми на ОСД в БСП /Алтернатива II/". В изготвянето на доклада са взели участие А.Луканов, Петя Шопова, Ал.Райчев2,Ал.Томов, Г .Близнашки и др. Докладът беше предоставен на делегагите и жyрналистите предварително. В него се разглеждат измененията в обществото и промените в БСП - такива, каквито са и такива, каквито би тряввало да бъдат; очертава се пътя на развитие на БСП по посока на лявата социална демокрация и превръщането й в "партия на социалния проект".

 

2.Доклад на Ал.Томов - "Политическите задачи на ОСД", в който се прави анализ на реалната пол.обстановка: погрешния път на реформата, разделението на нацията и спада на авторитета на държ.власт; определят се мястото и целите на ОСД, както и неговите непосредствени задачи: нац.съгласие, алтернатива за иконом.реформа, възстановяване на културния и обществен живот, ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЮЗ НА ЛЕВИ И ЦЕНТРИСТКИ НЕКОМУНИСТИЧЕСКИ СИЛИ.

 

 

II-ро заседание - ппедседателствано от Ф.Боков

 

 

ИЗКАЗВАНИЯ НА ДЕЛЕГАТИ

 

 

В следобедното съботно и неделното сутрешно заседание се изказаха повече от 35 делегати, от които почти половината бяха от провинциални клубове. Повечето от тях не скриха притесненията си от подозрителното отношение на "другарите си по партия", които ги обвиняват, че искат разцепване на БСП. Изказващите се непрекъснато уверяваха, че не това е целта им и апелираха към останалите членове на БСП "да не ревнуват". Същевременно пролича неяснота /особено при делегатите от провинцията/ чии интереси иска да защитава обединението — на социално слабите или на зараждащия се визнес. На интелигенцията или на работничеството и пр.

Всички, без никакво изключение, бяха единодушни no въпроса, че социалдемократизацията на БСП е единствения й път. ОСД (се)виждат не като вътрешнопартийна опозиция, а като отворени дискусионни клубове, открит обществен диалог с цел оформяне на силен ляв център, овединяване на левоцентристки сили и социалдемократизиране на БСП. В едно от изказванията дори се спомена, че трябва да направят това, което е бил СДС в началото — общественополитическа формация /което от друга страна силно напомня за Клубовете за подкрепа на гласността и преустройството/. Някои от делегатите споделиха, че се чувстват уютно сред съмишленици, но не такава е била атмосферата на 39 и 40-я конгрес и не такава е тя по места.

Изказаха се опасения, че ОСД може да бъде сполетяно от съдбата на всички предишни идейни течения като АСО, Път към Европа, Демос и т.н. Спомена се за търсени контакти по места с БСДП, БЗНС—та, БДЦ, Зелена партия, но нещата вървели трудно поради това, че те били "болни от пещерен антикомунизъм". В немалко от изказванията прозвучаха отново познати заплахи - опасност от нов тоталитаризъм, от нарушаване конституционни права /Петя Шопова/, неофашизъм /А.Пуканов, В.Дърева/, гражданска и дори балканска война /Вл.Топенчаров/. Предложения от А.Луканов предизворен лозунг "Без нас не върви", бе аплодиран възторжено.

 

 

НАКРАТКО ОТ НЯКОИ ИЗКАЗВАНИЯ

 

К.Паранов от Златоград - ...За СДС предстои уедряване, а за нас - уточняване на качествените параметри.

Г.Пирински - ...ОСД трябва да успее да покаже, че не представлява интересите на една единствена, класа, а е за съчетаване интересите на различните класи.

Мария Динкова от община Красно село — ...БСП да си изработи подход към ЛУМПЕНА в обществото, да го изучава, за да го неутрализира.

Богдан Спасов от община Искър -...БСП е изключително явление в Европа — със старците болшеники, с младите социалдемократи и запазвайки цялостта си.

Вл.Владимиров от община Студентска - ...Нужни са нови решения, нови методи. Да се търсят контакти с БСДП, БДЦ. Трябва ни центристка, либерална ...риторика? Младежките организации се топят. Да се създаде лоби сред интелигенциата и се обърне сериозно внимание на синдикалните и международни връзки.

Владимир Топенчаров — ...Искам да вярвам, че нашата партия ще е винаги жива и ще се променя и занапред.Рухват тоталитарни режими, а не комунистически. ...Страната се тресе от реставрации. Не зрее ли балканска война? Съществува заплаха от нов тоталитаризъм. ...Създавайте клубове, за да се върнат тези които я напуснаха /БСП/, да спорим, да се обогатяваме. Дерзайте, скъпи другари.

Велислава Дърева - ...Какво не е ОСД - не е СДС. СДС отива там, откъдето БСП се пръща, а ОСД никога не е ходило.СДС развива нарцистичен комплекс. ОСД не е БСДП - БСДП служи на църквата, а не на Бога. Не е анти-БСП — работи за, а не против БСП. Не-е и поредното течение, нито вътрешнопартийна опозиция. ОСД е лост, с който да се преобърне партията.

П.Тенев от В.Търново - ...БСДП е "застинала" в 45-та година. Със земеделците никакви контакти не могат да се установят. Единствените, с които успяхме са БДЦ, но и техните хора са болни от пещерен антикомунизъм. БДЦ сега има широко поле за действие, "но ще спечелят, ако разширят контактите си."

Росен Карадимов - ...ОСД е некомунистическа формация, но с уважение към възгледите на всеки в тази партия. ...Идеята банкрутира, а социалдемокрацията е жизнена. Ние сме посткомунистическа партия, трудно приемаме смяната на собствеността. ...Само чрез "врага" се самоосъзнаваме...Защо отнехме синята вюлетина на Либералите и Центъра и я дадохме на Движението... Трябва да олицетворим надеждата на хората и да станем адекватни на условията след 3-4 и 5 години, а не само на днешните. ...ОСД да стане неполитическа обществена формация,каквато беше СДС в началото. Защото такива, каквито сме сега, сме най-необходими на СДС - така те могат да управляват още дълго...

 

III-то заседание - предс. В.ДЪРЕВА

 

 

Продължение на изказвания на делегати

 

 

А.Луканов — ...Само ние можем да предложим такъв

синтез - мирен преход, полит.стабилност, устойчивост на икономическите процеси и държавна цялост. Социалдемокрацията е единствения реален път за България. ...Да заявим категорично скоро — идват избори- Те са неизбежни. По този начин ще стимулираме обществото. Имаме готов изворен лозунг - БЕЗ НАС НЕ ВЪРВИ!

Соня Младенова -...БСП не се е демократизирала и затова ние сме тук - за да противодействаме на "пълзящата антипромяна".

 

 

IV-то заседание - закрито

Приемане основните доклади

Приемане на официален документ - Резолюция

Утвърждаване на структура и избор на ръководство

 

 

Конференцията е приела учредяването на клубове на ОСД да става от не по-малко от 3 души, като могат да бъдат и членове на друга партия, както и безпартийни. Между две конференции дейността се ръководи от Политически съвет в който влизат 63 човека, от тях 31 от всеки избирателен район.

 

 

За председател е избран Чавдар Кюранов.

Зам.председатели - Ал.Томов и Дим.Йончев

Секретар - Росен Карадимов

Членове на ръководството - П.Шопова, Ел.Поптодорова, В.Дърева, Ф.Боков, Г.Пирински, Г.Близнашки, Ивелин Николов.

 

 

Ромила Георгиева

 

1 Въпросителните са от репортерката Р.Г. Не е видяла в залата такива представители.

2 Вероятно- Андрей Райчев.