Указът на президента дава на българите шанс - Иван Забунов, 1992 г.

Указът на президента дава на българите шанс - Иван Забунов
Указът на президента дава на българите шанс - Иван Забунов
Снимка: Омда

в-к "Родно слово", бр. 9-10, април 1992 г. - стр.1

Към албума...

"Указът на президента дава на българите шанс" -  Иван Забунов,  в-к "Родно слово", бр. 9-10, април 1992 г.