Доклад за установяване на държавното участие - 1994 г.

Към албума...