Състав на Патриотичния съюз

Патриотичният съюз беше създаден през есента на 1994 г. във връзка с предстоящите парламентарни избори.

Той се състоеше от Българска партия либерали, Отечествената партия на труда, Отечествения съюз, Демократичния съюз на жените, сдружение "Воля за България", Българска бизнес партия, Християн-демократичен съюз.

Информационната, програмната и значителна част от организационната дейност се поемаше от Българска партия либерали.

Всички документи, които публикуваме тук, са създадени или от апарата на БПЛ, или от нейни дейци.

Патриотичният съюз имаше споразумение за следизборно сътрудничество с БСП.