Списък на присъствалите на Кръглата маса от СДС - 15 март