Средни цени на някои услуги 1992-1997 г.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ЦЕНА ЗА ПОЛЗВАНА ЕЛЕКТР.- ДНЕВНА ТАРИФА ЗА 10 КВ.Ч.

ЦЕНА ЗА ПОЛЗВАНА ЕЛЕКТР.- НОЩНА ТАРИФА ЗА 10 КВ.Ч.

 

ВОДА

ЦЕНА НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1 КУБ.М.

ЦЕНА НА КАНАЛНА ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1 КУБ.М.