Средни цени на някои нехранителни стоки за 1992-1996 г.

ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - Л.
БЕНЗИН А-86 - Л.
БЕНЗИН А-93 - Л.
БЕНЗИН А-96 - Л.
ДИЗЕЛОВО МОТОРНО ГОРИВО - Л.