Майски фестивал на фантастиката

Бележки за проведен фестивал на фантастиката в Пловдив през 80-те години.

Ключови думи: утопия, антиутопия, бъдеще, фантастика, наука

Споменати имена: Величка Настрадинова, Агоп Мелконян, Любомир Николов, Петър Кърджилов, Асен Милчев, Николай Близнаков, Велко Милоев, Елена Коларова, Бистра Сакьова, Ивайло Рунев, Тошко Шотлеков, Ерик Симон, Феликс Димов, Шандор Хорват, Хуго Прейер.