Тезиси-препоръка на Желев за създаване на БПЛ

Тезисите са ми предадени преди учредяването на Партия Либерали в Казанлък (3 ноември 1991 г.), но те отразяват в синетезиран вид политическите разбирания на българския президент д-р Желю Желев по най-общите въпроси на страната.

Тезисите са намерили отражение върху документите на новоучредената партия, но нейните документи не се изчерпват с тези рамки.

Като пример ще посоча патриотичните акценти.