Брифинг - 9 юли 1992 г.

РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ВС на БСП и ПССД

 

 

9.06.1992г.

 

 

Присъстват: Жан Виденов, Ал.Лилов, Кл.Маринова,

Вл.Топенчаров, Г.Божинов, Ташев.

 

 

ЕКСПОЗЕ НА Кл.МАРИНОВА:Законод.дейност в областта на соц.осигуряване е набрала известна скорост, зак. за пенсиите е бил отложен — известно по чия вина. Лилов и Ташев ще отговарят на въпроси, свързани с посещението им в Пекин.

 

 

ЕКСПОЗЕ НА АЛ.ЛИЛОВ: Китайската комунистическа партия управлява 1 млд и 150 милиона.- Почти всеки - IV-ти гражданин на тази планета е китаец. Нужна е по—голяма отговорност, когато се раздават оценки за кит.действителност и ръководители. Посещението е било по покана на Китайската асоциация за междунар. обмен. Тя кани учени и общественици от цял свят. Напр. по същото време там е била и представителна делегация от амер. сенатори, конгресмени, обсъждали са развитие на амер.-китайските отношения. Той е бил поканен в качеството на политик и занимаващ се с китайските проблеми у нас.

ЦЕЛТА на посещението - реформата, от която света се интересува! БСП се Интересува от перспективите на тази реформа.

Желаят да развиват отношенията му двете страни и партиите си.

СРЕЩИ -с авторитетни политици, дейци на реформата, лидери на партията. Разговори с ЦК, учени по проблемите на Източна Европа. Посетили са 3 провинции в Южен Китай.

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ - Китай има дълбоко обмислена и ясна стратегия за икон.реформа в 3 етапа : I- период 80-90г. е решил продоволствения проблем и сега китаецът е нахранен и добре облечен. Имат вече и излишъци. II - период 90г.-2000г предстои второ удвояване на общия нац.продукт и да се постигне средно задоволяване на потребностите. III - период до средата на следващия век - Китай да стане средно развита икономически страна. Той лично смята, че това ще се изпълни значително по-рано и това ще бъде едно ново икономическо чудо. Предпоставки за това са: бързо решаване на икон.проблеми чрез чуждестр. инвестиции, за които са създадени благоприятни условия, добра данъчна с-ма /първите Зг. са без данъци, вторите Зг.- 1.5% и едва от седмата година - неголям около 10-ина % данък. Хонг Конг ще се присъедини към Китай през 97г., а близо до него се строи един нов, още по-мощен иконом. Хонг Конг. Шанхай е свободна зона. Су него, оттатък реката, се създава по-голям Шанхай. Китай малко говори, но изгражда икон.мощ. Стигнал е до извода, че пазарът не е атрибут на капитализма и може да бъде използван и от социализма. Планът - също. Пазарно-планова икон. с-ма от наймодерен тип може да бъде изградена. Не са видели нито педя необработена земя - тя е държ.собственост, но за 70г. е раздадена на селяните за ползване. България има интерес да развива отношенията си с Китай и той е готов, за това и то: не на идеологическа основа1.

 

 

ВЪПРОСИ НА ЖУРНАЛИСТИ

 

М.ВЪЖАРОВА- БТА - I-ви въпрос: какъв обществен строй строи Китай и 2-ри въпрос: към днешна дата какво е отношението им към отварянето на досиетата?

 

ЛИЛОВ - Китай недвусмислено заявява - строи социалистическо общество, но с китайска специфика. Подлагат на критика нашия и съветския модел. Имат дългосрочна стратегия, разчетена за елин век.

 

ВИДЕНОВ— по II въпрос — 1.Като партия нямат тревоги, свързани с откритост на аривите на спец. службите. 2. Имат опасения, че политизирана намеса в нац. сигурност може да нанесе непоправими щети. 3.Уверени са, че този - въпрос ще бъде решен в контекста на партийни борби и отхвърлят такъв подход.

 

В.СМИЛКОВА - в.Начало2 - Казано било от Лилов, че Китай изгражда средно развит социализъм, но такова нещо няма — в такъв случай каква е там системата в полит. план и II-ри в-с към

 

Ж.Виденов: Конференцията на ОСД заявила, че"партията върви по социалдемократически път - какво е отношението на ВС на БСП към ОСД?

 

ЛИЛОВ - Последният етап в реформата на Китай не е определен като- средно развит социализъм, а като средно развита икономически страна. Историята ще решава дали ще успеят.. Не бива в.Начало да бърза да решава.

 

ВИДЕНОВ - Обсъдили са конференцията, за да имат позиция по проблемите, повдигнати на нея. Отношението на ръководството е било изразено от В.Топенчаров пред конференцията. Смята, че спорът не е ОСД-Изп.бюро. ВС на БСП е работещ орган и в него са представени всички мнения. ОСД да не участва в ИБ - това е тяхна позиция, за да запазели идейна чистота. Никой няма намерение да скрива дискусиите и "заплахите", че тя ще бъде публична прозвучали на конф. били неуместни. Спорни били някои постановки, напр. за отношението към СДС, за характера на партията, нейната социална база. Фалшив бил спорът социализъм- социалдемокрация. Социалдемократизиранего не може да бъде крайна цел. Странна била и претенцията, че има политици I-ва ръка, II-ра ръка и т.н. Имало амбиция за професия "разбивач" на изолацията на БСП. Не е сигурен, че има такава, водят се официални преговори за приемане в Соц.интернационал. Не е съгласен, дето в самата партия "нещо" се е самоосъзнало като нещо повече от нея.

 

ИВ.ТАКЕВ - РСЕ - Как в Китай реагират на конфликта в Югославия?

 

ЛИЛОВ - Китай е разтревожен, но декларира, че не се меси, не дава уроци. За Балканите — желаели да развиват отношения с всички. Ембаргото не било обсъждано.

 

Ж.ВИДЕНОВ - Те са против призивите да бъдат вкарани в конфликта чужди военни сили. Предложили са многостранна среща по въпроса, но президента имал ангажименти, а премиерът не е реагирал. БСП ще предприеме действия по свикване на Балканска среща.

 

 

Записала: Ромила Георгиева

 

 

 

1 За 2010 година МВФ предвижда 10-процентов икономически растеж на Китай.

2 В-к "Начало", в-к на АСП.