Брифинг - 8 юли 1992 г.

РЕДОВЕН БРИФИНГ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

ПРОВЕДЕН НА 08.07.1992г.

 

Присъстват: Петко Симеонов, Еленко Божков,Светлана Шаренкова, Петранка Евтимова, Стефан Николов.

 

П.СИМЕОНОВ: Някои ангажименти ще ми наложат да изляза по-рано от края на брифинга. След това ще продължи да говори Е.Божков.

Още в началото на работата на Народното събрание се видя и ние го отбелязахме, че този парламент работи като Конвент. Още тогава ние отбелязахме, че съществува голяма опасност от все по-засилващо се политическо противопоставяне. Случилото се вчера както с отнемането на имунитета на А. Луканов1 и предимно с дебатите, съдържанието на речите, техния тон, до личните взаимоотношения между представителите на двете големи групировки в парламента не могат да не пораждат у нас гопяма тревога. Ние сме загрижени за съдбата на страната. Тази ярост, която владееше вчера парламента, тази непримиримост и от двете страни беше една от върховите точки в един опасен процес, който би могъл да даде стимул за засилване на противопоставянето в цялата страна на всички равнища. Като създатели на СДС, като участници в неформалните движения ние сме длъжни да подчертаем, че моралът който ни водеше в стремежа ни към демократична промяна в България беше моралът, който най-малкото търсеше ожесточено противопоставяне сред големи групи от българското население. Ние искахме една промяна за всички хора в тази страна. Ние искахме една промяна, която да даде шанс на всеки човек независимо от неговата партийно принадлежност и убеждения. Ние искахме не да забравим миналото, а да се поучим от него и в мир и съгласие да вървим напред като естествено всеки престъпил закона получи заслужено си така както е във всяка демократична държава.

Сегашният парламент избран в едни съмнителни, както от процедурна гледна точка, така и от ценностна гледна точка, избори доведе по смачкването на 1/3 от гласоподавателите в Бъпгария. 1/3 от българското население няма свои представители в този парламент. Тези хора не говорят с езика на тази една трета, а мисля, че вече са повече.

Те не могат да постигна елементарно съгпасие помежду си. В този смисъл нито СДС, нито БСП говори с езика на нацията. Не говори с езика на интересите на българската държава.

За Луканов могат да се кажат и добри и лоши думи. Дали Луканов е пристъпил закона ще се установи. Надяваме се в едно следствие, което се подчинява на законите и в един съд, който наистина е политически независим. А.Луканов е просто знак на предишната система. БСП го включва в своите писти. БСП е в състояние и те го правят. На предишните избори го направиха. Включиха много хора, които са знак на предишната система. Без елементарното съобразяване, че човекът може да е прекрасен, но той вече е носител на определен политически знак, на определен политически символ, който може да предизвика със самото си присъствие напрежение в случая в парламента. Това е моралът на БСП. Това е в същност тяхното желание за промяна. Стигат до вътрешно-партийните им интереси. вътрешно-организационнитe им възможности свързани с баланса. с: междуличностният баланс във висшето ръководство да направят наистина решителни крачки.

СДС в управлението, което осъществява вече месеци наред при най-голямо великодушие демонстрира систематично некомпетентност и нежелание да се гради наистина демократична държава. Тук примерите могат да бъдат невероятно много.

Говорим за национапно помирение. Извинявайте помирението в българското понятие и в всеки конфликт, който някъде е назрял по такъв начин означава едната страна да каже „прости ми”, а другата да каже „простено да ти е”. Нито едната дума, нито другата, могат да бъдат произнесени в момента от тези две политически сипи. Помирение наистина е нужно. Нужна е решителна защита на мира в страната. Решителна защита на идеята за мирен преход.

Мирен преход не означава насилие върху закона и процедурите. Не означава разцепване на църквата. Не означава непрекъснато повтаряне на фразата "Времето ви изтече". Мирът трябва да бъде осигурен и ние виждаме тук мястото на всички онези политически сили, които търсят една нова алтернатива за развитието на страната. В това число и партия ЛИБЕРАЛИ и БДЦ.

В това поле смятам, че трябва да работи нашата партия, смятаме, че трябва да работи БДЦ. Съзнаваме, че са необходими невероятни усилия. Невероятни усилия, за да убедим хората през плътната информационна завеса, зад която сме поставени, че в тази работа трябва разум и мярка. Ако трябва да кажа с една дума онова, което е нашата оценка за вчерашния ден и случилото се това е -думата тревога. Тревога за съдбата на България. Благодаря ви.

Тук моите съпартийци и съюзници също ще кажат по няколко думи. Г-н Божков трябва да направи една малка информация за нашия семинар и след което той поема ръководството на нашия брифинг.

 

ВЪПРОС: Прощавайте, че нарушавам реда, но въпроса е лично към вас. Вие на няколко пъти заявявахте намерение да се оттеглите от поста директор на АЧП. Вероятна сте научили, че вчера в парламента се разпространяваше официалното внесено предложение от депутати на СДС да бъдете освободен. Смятате ли да ги изпреварите или ще изчакате да стигне до гласуване в пленарна зала този въпрос?

 

П.СИМЕОНОВ: Аз имах намерението да напусна Агенцията на няколко пъти, включително имам и на едно място депозиран писмен документ. Когато аз казвам, че искам да напусна изведнъж ми пращат ревизия или изведнъж излиза една статия, в която ме обвиняват в най-невероятни неща. Аз трябваше да изчаквам свършването на първата ревизия, след това свършването на втората.

Първата ревизия тъкмо приключи и тръгнах да си излизам и започна втора ревизия. Приключи втората й започна трета.

Тази работа, която съм вършил в АЧП е била полезна за България. Ние сме помогнали на стотици, на хиляди хора в страната. Всички документи са в наличност за нашата дейност. Нито една от ревизиите не е установила нарушение и аз зная, че такова нарушение няма.

Работата в Агенцията ме изпълва с голямо морално удоволетворение, защото получавам стотици писма от благодарни хора, хора, на които съм помогнал със своята дейност. Аз нямам намерение да си подавам оставката. Искам да бъда изгонен.

Това, което писа г—н Сугарев няма никакъв аргумент. Ще дойде време, аз тук съм казвал. Винаги, когато човек пише или говори трябва да има едно нещо в главата му, което да казва "а после?".

 

Е.БОЖКОВ: Ще продължа съвсем накратко. На семинар състоял се в събота и неделя на Витоша проблемите, по които се говори свързани с местното самоуправление бяха от такова значение и според нас с сериозността си допринесоха за подобряването на работата на общинските съветници от опозицията. Напоследък ни обвиняват, че не сме върнали три милиона кредита, който бяхме взели за изборите през октомври 1991 г. Именно с тези пари ние успяхме заедно със ЗП да изберем в местните парламенти над 70 човека. Темите, които бяха разглеждани там са свързани с проблемите за реституционните закони и местното самоуправление, териториално селищното устройство. Говори бившия главен архитект на гр. София г-н Митьо Виделов, който подчерта, но това не намери никъде отражение, че тази дива реституция, която се извършва в момента в никакъв случай не е полезна за градските инфраструктури и изобщо за социалната дейност на общината. Една от сериозните теми, които бяха разгледани беше темата за финансирането на самоуправляващите се общности и пътищата за увеличаване на общинския бюджет. Осигуряването на приходната част от бюджет. Друг сериозен проблем беше проблема с правата и правомощията на общинските съветници. Напоследък в страната се наблюдава и имаме сведения за това, че се нарушават от изпълнителните власти по места, се нарушават правата на общинските съветници. Днес имаме нов крещящ пример за това. Тук е г-жа Шаренкова общински съветник от гр. София. Тя след като в законния срок беше поставила питания днес са й отказали да бъде отговорено на тези питания.

 

С.ШАРЕНКОВА: Аз пред вас говорих няколко пъти за нещата, които ние фиксираме в поведението на кмета и, които са свързани със закононарушения и в тази връзка вчера сутринта в 9.00 ч. в кабинета на Петър Станков, той е председател на Столичния общински съвет, бяха внесени три питания. Едното касае участието на кмета и на общински служители в окупацията на Светия синод и участието на кмета в митинга и искане на неговата оставка.

Призоваваме го да си подаде оставката, тъй като е фиксирано, че това е нарушаване на Конституцията, другото е свързано с това, че ми беше отказано да ми се даде информация от общински служители, които бяха наясно със закона, но заявиха, че ги е страх от уволнения и затова няма да ми дадат информацията, която ми се полага по закон. Третото питане е свързано с участието на общински служители в запечатването на сградата на дом—паметника на загиналите подофицери във войните. Г-н Кмета отказа до отговори на питанията като с председателя на столичния съвет Станков се обоснова на това, че не е спазен срока от 24.00ч. Вчера в 9.00 ч. в кабинета на П.Станков бяха подадени питанията. Аз можех да ги дам и на самия кмет, който беше в съседната стая, но по чл. 73,aл.1 от правилника за работа на CОC питанията се предават на председателя на СОС в писмена форма и председателя ги дава на първото заседание.

Кмета и председателя на съвета намериха един формален повод, който при това не е и законен, за да отложат отговори на питанията.

Обвиненията са много сериозни. Във връзка с това тук ще ви бъде прожектиран и един видеозапис на мероприятита, които бяха извършени oт Христофор Събев. Има и една друга намеса на г-н Кмета в спора за Светия Синод. Той е отказал на 5 или 6 този месец шествие, което е било искано и митинг, който е бил искан от партиарх Максим като формалния повод, който е действително съобразен със законите, не са спазени 24.00 ч. Искали са в петък в 13.00 да започне мероприятието, а те са внесли предишния ден в 14.00 ч. искането. Докато когато става въпрос за мероприятия на Х.Събев г-н Кмета изпраща специапно писмо на Х.Събев като го уведомява, че е разбрал от Средствата за масова информация, за това, че тои смята да провежда митинг и го кани той да внесе официално. Последното, което искам да ви кажа е за отказа, който той дава на патриаршията за провеждане на митинга—шествие. Казва, че дълбоко изразява своето дълбоко уважение към българската православна църква и може би в тази връзка днес на заседание на Столичния съвет, на който отивам сега, има една точка, която сигурно ще бъде приета от мнозинството на СДС, за даване на петно за построяване на дом за сираци пол егидата на баптистка църква. Такова нещо не е предлагано на българската православна църква, питам се защо. Последното е спедното: Г-н Кмета препоръчва на бъпгарската православна църква да преустанови биенето на камбаните. Смея да забележа, че той се е възпопзвач от опита на Съветска Русия. Тогава е било забранено на църквите да бият камбаните, за да не пречат на трудещите се.

 

Е.БОЖКОВ: Изобщо борбата и процеса на демокрация се пренесе от нивото на българския парламент в местните, малки парламенти. Там със същото ожесточение продължава меренето на мегдан по всякакви причини. Думата има г-н Николов, за да направи своето кратко изявление от името на ББП.

 

C. НИКОЛОВ: Съжалявам, че малка се разкъсахме и разграничихме с г-н Симеонов малко във времето поради неговото тръгване. Аз искам да продължа оценката, която той направи за вчерашното заседание на парламента и случилите се там събития като се придържам изцяло към характеристиките дадени от него и би ми се искало с няколко думи да допълня. В действителност според нас това, което вчера ся разигра в българския парламент е едно ужасно посегателство върху парламентарния дух въобще. Това е върху което искам да спра вашето внимание. Аз считам, че в действителност снощи българския парламент престана да бъде Народно събрание съобразно критериите и изискванията, които демокрацията налага върху него и се превърна в съдилище. Депутати и от двете страни, третата страна в дадения случай присъстваше, плътно долепена до едната по-голяма сила, разиграваха функциите на участници в съдебен процес като прокурори, като адвокати. Ролята на съдиите, както по всичко изглежда, беше бройката на натиснатите зелени и червени копчета. За българския народ, за политическите сили извън парламента ролята е на наблюдатели на процеса. Струва ми се, че такъв тип на поведение е опасен изцяло за начеващата в страната демократична система, той доказва, че тя не съществува все още и че кълновете са й много крехки. На практика поведението на депутатите и на парламента като цяло според нас, ние не видяхме стремеж да се оцени има ли достатъчно основание прокуратурата за възбуждане на съответните процесуални действия, а напротив един стремеж априорно да се определя виновен ли или не един депутат. Функция определена за съда. Това, което внася също особена тревога у мен и у моите колеги е тоталното единогласие на депутатските парламентарни групи. Такава хомогенност при гласуването говори, че в действителност депутатите като народни представители са се деперсонифицирали изцяло и са се превърнали в членове на пренеси2 в парламента партийни организации. Липсата на въздържали се даже, от която и да било от страните е просто невероятна, ако ние приемем, че парламента трябва да обсъжда достатъчно ниво на основание за привличане на някого за следствена процедура. Презумцията за невинност предполага съмнение сама по себе си. Ние съмнение не видяхме в никого, нито от едната, нито от другата страна. Никакво съмнение. Значи няма и презумция за невинност. Значи няма и следствие, а има директно съд. Такъв тип поведение, г-н Симеонов много точно определи като конвент, но конвента функционираше във Франция в една страшна обстановка. Той беше функция на една страшна обстановка за онази страна. Ние сега сме изправени пред ужаса нашия конвент да внесе страшна обстановка в нашата страна. Да превърне страната ни във функция от един институция. Това с демокрацията няма нищо общо. В същото време практически парламента се превръща в двигател, не го наричам нарочно Народно събрание, събранието все пак е едно обединителни звено. Парламента се превръща в един двигател на отрицанието.

Отрицанието в политиката, в идеологията, в социалния живот, в обществото въобще. Отрицание срещу, което ние се борим и ще се борим с всички сили именно защото то не може да бъде градивна политика, именно защото от него хората не могат да получават нищо освен зрелищата, дано да не са кървави. И ако ми позволите съвсем накратко вероятно до някъде допълва тази тягостна обстановка, която се създава от поведението на парламента да спра вашето внимание на един факт също с много тревожен характер. В пресата, с която вие сте пряко ангажираните професионално се появи едно предложение за проекто закон от името на МС касаещо печата. Така както се изнесе в пресата информация, с друга за съжаление не разполагаме, никой не ни е предоставил в суров вид предложението на МС, проектозакона. Ние виждаме, според нас това е нашата оценка, опит за прокарване като закон на една мракобесническа нормативна постановка. Политическо обществено мракобесие от хора, които само до преди известно време говореха, че не трябва да има въобще ограничение на печата. По този закон на вас ще ви определят дефакто какво да пишете и какво да не пишете. Няма да правя no-пространен коментар, но считам, че посегателството срещу пресата, която в момента е единственото свободно поле в тази страна където всички управляващи или опозиционни политически сили говорят за демокрация, за съревнование на идеи и т.н. Посегателството срещу тази последна свободна територия практически говори, че шансовете на демокрацията в тази страна днес са повече от минимални. Това, благодаря ви за вниманието.

 

П. ЕВТИМОВА: Тук искам да се хвана за думите на г-н С.Николов и за законите и за това, че законите стигат до нас тогава, когато вече са приети от НС. Ако си спомняте едно от нещата, за които много критикувахме предишните управници беше точно затова, че те си приемат закони и след това ние ставаме подвластни на тези закони и фактически няма никакво обсъждане на законите. Ако си спомняте дори по тяхно време. Спомням си примера с Кодекса на труда се обсъждаше, имаше един период в който се обсъждаше по предприятия, по институти, на всякъде. Семейният Кодекс също се обсъждаше. Даже по живково време вече беше поета една практика проектозаконите да се обсъждат в страната. Сега в момента ние получаваме някаква информация от някакви интервюта. Получаваме информация когато един закон е вкаран в парламента от начина, по който той се обсъжда. Едва когато закона бъде приет и отпечатан едва тогава ние можем да имаме някаква оценка за него. По закон, който вече е приет каквато и да е оценката тя просто не може да изиграе ролята на обществено мнение, което се произнася "за" или "против" нещо в закона. По повод на това искам да ви кажа една клюка, която току-що я научих. Това е също един начин по които могат да се печелят пари. Не ми казаха фирмата. Г-н Джеров всеки месец получава по 5 000 лв. от една фирма за това, че дава първи информация по закон, който вече е влязъл в съответната комисия и който ще бьде приет. Тази фирма първа отпечатва закона. Например той днес се приема в НС, фирмата през нощта го набира и на следния ден го издава. Тя е тази, която първа издаде търговския закон.

 

Е .БОЖКОВ: Преди да ви дам думата за въпроси искам да ви кажа, че тук е г- жа Д.Кузова, която следи за партия ЛИБЕРАЛИ развитието на трудовите конфликти в страната, стачната вълна, която постепенно обхваща страната.

 

Д.КУЗОВА: Добър ден на всички. От името на партия ЛИБЕРАЛИ искам да изкажа съболезнования, на семействата, на близките на загиналите миньори. За съжаление констатираме, че съществува реална опасност от крупни производствени аварии и тежки материални човешки загуби ще настояваме да се търси най-строга в това число и наказателна отговорност от всички, които поставят резултатите на човешкия труд над стойностите на човешкия живот и здраве. Вече месеци наред правителството не се интересува от инспекциите по труда и практически не упражнява контрол по спазването на трудовото законодателство, за което според нас правителството трябва да носи своята отговорност. Според нас катализатора на процесите във въгледобива, които сега започват е злополуката, която всички знаем как завърши. Ескалира вълната от протестни действия и стачки в страната. Това се дължи на некомпетентността и нежеланието на правителството да вникне в проблемите на работещите. Както в здравеопазването. така и в транспорта, рудодобива и всички отрасли. Пресен е случая за разрешаването на конфликта във Фирма "Бълдин ер".Всички знаем как се опита правителството да го потуши с червените барети, но не успя. Загубата нанесена от българското правителство на българската държава е около 30 000 долара, т.е. правителството не умее да координира своите действия или с други думи казано лявата ръка не знае какво прави дясната, а това води до сериозни материални загуби. Партия ЛИБЕРАЛИ счита, че протестните действия на работещите в здравеопазването са законни. Аз идвам от "Пирогов", нито един болен не е пострадал. Имам наблюдения върху МА и другите здравни заведения в страната. Те спазват стриктно своята Хипократова клетва. Няма да навредят по никакъв начин на всички нас, които сме техни пациенти. Как да ви кажа, болно здравеопазване означава и болна нация. Бюджета свършва към 1 септември. Няма никакви пари за консумативи и пред мен е един документ, факс от Никола Василев, който е изпратен до всички здравни заведени Учудваме се как един министър на здравеопазването, един човек, който е в преговорите между синдикатите, вицепремиерът, който работи по тези проблем не е запознат какво става в неговото собствено здравеопазване, казва, не има ефективни стачни действия, които в момента няма и заплашва, че всички те ще получат дисциплинарни, имуществени наказания спорен Кодекса на труда. Като дисциплинарно уволните цялото здравеопазване какво ще стане? Би трябвало и всички ние, пациентите да бъдем дисциплинарно увопнени. Ако имате някакви конкретни въпроси готова съм да отговоря.

 

МИТКО БОЖКОВ: Ще си позволя един въпрос като тези, които задава симпатягата Алф. Дали ще се наложи на един утрешен Татарчев да има подобни искания към днешния премиер, ако е депутат тогава?

 

Е. БОЖКОВ: Първо в кръга на шегата. Вие заради подобен въпрос нали имате тъжна участ в парламента. Във всички случаи ми струва, че ще има поводи в един нов парламент първо да се занимаем отново с всички закони довели да репересирането, трудовото репресиране и уволнението на хора от правителството на Ф. Димитров и от самия Ф.Димитров като министър-председател. В тази връзка вероятно ще се наложи чрез съответната процедура, в някои случаи и съдебна да се поправят тези актове. Доколко обаче ще се търси имунитета или отношение към имунитета на Ф.Димитров зависи първо от това дали той ще бъде избран в един нов парчамент, а освен това и от конкретните въпроси, които биха възникнали. Нека г-н Николов да отговори.

 

С.НИКОЛОВ: ... Иска ми се да кажа така. Нека и ние самите не се поставяме и да не тръгваме по тази линия, която е характерна до момента, не считам, че някои от днес може да взема отношение и би трябвало въобще да взима отмоешнив по един такъв въпрос дали някому ще се наложи да се търси и t.н. отговорност. Не считам, че е правилно да се поема ангажимент в една такава посока, която звучи горе-долу в крайна сметка изчистено. Не искам с такава позиция да бъдем ангажирани и не бих допуснал да бъде и ангажирана и политическата сина, която представлявам била тя и слаба. Според мен днес г-н Татарчвв самият той има достатъчно основания да извършва проверка по редица случаи. И от там да търси или да не търси отговорност съобразно своето ниво на отговорност пред нацията, пред закона и като наука и като професионачно задължение. Има много случаи, които бяха изнесени в печата като съмнения на обществеността, като факти на обществеността и по тях действия няма. В тези случаи се намесват и членове на кабинета. Но това би трябвало да има някакъв отговор. Утре какъв и как ще бъде г-н премиера по делата в крайна сметка иначе и ние ще бъдем точно същите каквито са и днес.

 

ВЪПРОС: Известно е, че болшинството от лекарите са гласували със синя бюлетина, а сега правят стачки. Изглежда са против правителството, защото не ги удовлетворява. Смятате ли г-н Николов, че ако правителството им удоволетвори желанията с 3 800 лв. и на пенсионерите с 1 200 лв. няма да доведе до инфлация и до ускоряване на падането на новото правителство.

 

Д.КУЗОВА: Здравните работници в момента не правят политическа стачка. Истина е, че те доста много подпомогнаха при падането на бившето правителство, бившите властимеющи БКП, но за съжаление при тях има едно голямо разочарование от всички тези, които са гласували със синята бюлетина. Дори в една от техните декларации беше написано, че 48 г. властимеющите не ни обърнаха внимание.Разочаровани са от това, че не са поискани срещи с депутати избрани от тях и дори издигнати и от "Пирогов" в народно събрание и той е отказал. Той е заплашил един от колегите си, че ще му вземе дипломата. Те не стачкуват, до колкото съм имала възможност да проведа разговори с тях, само за своите заплати, това е най-малкото, на което те обръщат внимание. Този бюджет не е актуализиран, той е направен към 1 януари. В момента в "Пирогов" разговаряйки с един от председателите на синдикалните организации каза ,че към 1 януари хранодена, който е определен е имал една стойност. Днес те хранят своите болни 50% по-малко. След един месец ще ги хранят 70% по-малко, а на 1 септември те не биха могли да получат и една филийка хляб. Заплатите на един завеждащ отделение е 2 000лв. Заплатите им са от 1 200- 1 400 лв. На долу е значително по-малка сумата. Не издигат политически искания, те просто искат да се обърне внимание на здравеопазването, което колабира.

 

С.НИКОЛОВ: Г-жа Кузова беше доста изчерпатепна. Аз ще направя само една ремарка. Според мен действително и за към това се придържам. Според мен лекарите не стачкуват за заплати, а заради много проблеми в здравеопазването. Безотговорно беше да се обещава изведнъж само с появяването на тъмносините на власт, че всичко в страната с магическа пръчка ще се промени, вкл. и здравеопазването и българските лекари ще работят в условия сходни със здравеопазването в развитите страни. Това беше безотговорно. Това показваше, че се цели само властта, а не как тя да се реализира или чрез нея да се реализират конкретни виждания и задачи на обществото. Жалкото е, че на такова безотговорно обещание българските лекари повярваха тогава. Струва ми се, че сега и те както и представителите на различните слоеве на обществото ще бъдат далеч по предпазливи в своите оценки приемайки и неприемайки различни обещания. Народа има много сериозна форма на оценка и в демократичните системи тя е чрез избори. Тогава и ще направим и преоценката на ентусиазма си и мигновенната, светкавична промяна. Все пак беше безотговорно така да се обещава и тази безотговорност днес тегне. По-начало на управляващите най- много им тегне липсата на отговорност. Това е което ги дистанцира от професионализма. Отговорността е основна характеристика в професионализма. На тях тя определено им липсва. Другото е демагогия господа.

 

ВЪПРОС: Един доуточняващ въпрос. Според вас, вие започнахте с това, че обществеността е направила разкрития за дейността на сегашните министри. Въпроса е политически ли ще бъдат процесите например около "оня списък", "оная шифрограма" или Фондация "Сапио", доколкото е известно и Ал Капоне е бил съден не за всичките работи, които е правил, а за данъчни нарушения.

 

С.НИКОЛОВ: По въпроса за "оня списък". Не става дума за политически процеси, никой не иска и не търси политически процеси. Събитията около "оня списък" говорят за нарушения по глава първа. И в името на интересите на националната сигурност в България ние не еднократно сме заявявани, че държим да се даде отговор има ли нарушения в този смисъл на закона. Засега такъв отговор няма. Г-н Симеонов преди време призова за такъв отговор компетентните служби на страната, така, че специачно по този въпрос нещата са ясни. Прокуратурата, следствието трябва да дадат своята оценка. За нас ние можем да дадем характеристика. Изнесеното до сега съмнение се потвърди. Това е национално предателство и ние от политическа гпедна точка ще го оценяваме именно като такова. За национална предателство ще искаме отговорност от съда за съответното престъпление по глава първа. Българския избирател ще искаме да наложи своето наказание към тези, които са носители на политическата линия свързана с тези личности при участието си в изборите, които според мен все пак предстоят. По отношение на това, което казвате за Фондациите там става дума за престъпления. Сигнали, на които трябва да се даде отговор дали е така или не. Пак по Наказателния закон всичко това го има. Не си спомням да има вестник, който да не е писал по тези въпроси. Отговор никакъв, действия никакви.

 

1 Луканов беше задържан. По-късно той осъди България в Страсбург. Цитирам архива на „Капитал”: „Жалбата на Андрей Луканов срещу България беше уважена от Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Страната ни е осъдена да плати 40 000 френски франка неустойка заради ареста на бившия премиер по т.нар. дело №3, заведено заради отпусканите помощи за развиващите се страни от третия свят.” https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1997/03/24/862656_nakratko/

2 неясно