Брифинг - 4 юни 1992 г.

РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

БЗНС-е - 4.06.1992 г.

 

 

Присъстват: Ц. Барев, Д. Баталов, М. Хофер, Семков, Св . Шиваров.

 

 

ЕКСПОЗЕ на Ц. БАРЕВ

Моли журналистите да не отправят единствено към него въпросите си.

 

ВЪПРОСИ на ЖУРНАЛИСТИ

 

ЕВСТАТИЕВ: Какви са прогнозите за есента?

 

Ц. БАРЕВ - Не са добри. Има 30% по-малко посеви от миналата година. Намаляла е употребата на торове и пpeпарати поради поскъпване. 7 милиона птици са заклани или изнесени. Няколко хиляди овце са изнесени също. На път е да се ликвидира родопската крава като вид.

 

ЦВЕТКОВА - в. "Народно земеделско знаме" - Кой беше натоварен да занесе на БЗНС "Н. Петков" решението на УС на БЗНС-е в неделя?

 

СЕМКОВ - Решението не е ново, имало е такова и на 27 юни, и на конгреса им. Заседанието им е свършило късно вечерта и нямало вече на кого да го връчат. Ако има вина, той я поема. Но решението е било публикувано още в понеделник.

 

Ц. БАРЕВ - Всички първи стъпки и опити за контакти са били предприемани от тяхна страна на всички нива.

 

ЗАШЕВА - в. "Подкрепа" - Какво би представлявало едно "рамково" споразумение с Б3НC "Н. Петков" и втори въпрос - лично към Барев - би ли отстъпил лидерството на Мозер?

 

СЕМКОВ - Принципно са приели предложението на "Н. Петков", което предполага бъдещи разговори, контакти и пр. Предварително не може да се решават въпроси за лидерство.

 

КАРЛУКОВСКИ - в. "Отечествен вестник" - I- не пречи ли на обединението това, че лидерите са американски и европейски емигранти; II- ОСД заяви, че в клубовете им се вливат земеделци, и III - защо Карабулков напусна вестника и България?

 

БАРЕВ — I— Не смята, че Мозер е представител на американската политика, нито той на европейската. И двамата са българи. По II - имат 115 хиляди отчетени членове и нямат сведения за подобно отливане. Отделни членове - може би отиват в ОСД, както и в СДС. И III - Карабулков е заминал по чисто семейни причини - има болен човек в семейството си.

 

ЖЕЛЕВ -... - Известно ли е на г-н Барев, че преди да стане главен секретар е извършена разпродажба на имущество на БЗНС при това на безценица?

 

СЕМКОВ - Това били "слухови" информации. Прави се oбстойна проверка в съюза за голям период, тъй като те също искат да знаят какви разхищения са правени и от кого.

 

Ц. БАРЕВ — Имуществото е на всички земеделци, дори да не са обединени.

 

ЦВЕТКОВА - в. "Народно земеделско знаме" - Ще бъдат ли огласени резултатите от ревизията и II - защо Барев с връщането си в България не е отишъл в организацията на "Н. Петков"?

 

Ц. Барев - Ще бъде огласен ревизионният акт, щом бъде получен. II - Когато са дошли в страната, са се поставили на разположение, попитали са "БЗНС Н. Петков" от какво имат нужда. Отговорът е бил - от нищо. Ръководители на "Н.П." са заявили, че не го познават. Любен Божилов раздава етикети кой е земеделец и кои не е. Не е дошъл да става лидер и уроци по патриотизъм не иска. БЗНС е българска рожба. Кой и защо го руши? Кой и защо руши и българската църква и ни прави смешни пред света? В тази страна има заредени бомби и никой не иска да ги премахне и да изведе България от катастрофата.

 

Записала: Ромила Георгиева