Брифинг - 31 август 1992 г.РЕДОВЕН БРИФИНГ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР

ПРОВЕДЕН НА 31.08.1992 г.


 
ПРИСЪСТВАТ: ПЕТКО СИМЕОНОВ - Председател на БДЦ, ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ - Зам.-председател на БДЦ, ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ - Национален координатор, СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ - Говорител на БДЦ, СТОЯН ДИМИТРОВ - кмет на с. БАРКАЧЕВО, общ. БЯЛА СЛАТИНА

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Относно интервюто, което интересува цялата страна на Ж. Желев1, по-точно неговата пресконференция, ние можем да кажем следното. Без да го коментираме все още на този етап, че позицията на г-н Ж .Желев, президент на Република България, е позиция, която БДЦ още със самото си учредяване е отстоявал, още повече, че хората, които останаха в БДЦ и се разграничиха от политиците в кавички от СДС, се разграничиха от тях именно, защото отстояваха подобна позиция и защото доказваха, стремяха се да разкрият слабостите, недостатъците на лидерите на СДС и погрешният път, по който те ще поведат страната след изборите. Ако се осъществи този обрат в политиката на СДС, за който стана на въпрос на вчерашната пресконференция и за който чухме oт устата на Ж. Желев, БДЦ ще разглежда СДС, може да разглежда СДС, като евентуален потенциален съюзник. Още повече, че в СДС има хора, които мислят като нас и ако те вземат връх, ако тяхната линия постигне успех в СДС, ние смятаме, че този обрат в политиката на СДС е възможен. Ние сме доволни от позицията на г-н Желев, изразяваме своето задоволство, като политически съвет на БДЦ, във връзка със защитата на идеята за Кръглата маса и постановката, че Кръглата маса е един път, е една форма за постигане на национален консенсус. Ние винаги сме се придържали към диалога като форма на разбирателство, винаги сме пледирали за диалог, защото смятаме, че този, който води диалог, на него са чужди авторитарните порядки, на него са чужди тенденциите и стремежа към узурпираме на цялата власт. Във връзка с Кръглата маса, която ние организираме и за която вече подготвяме основните документи, и за която вече имаме пред себе си някои от темите, които евентуално могат да бъдат обсъждани на тази Кръгла маса, давам думата на г-н Гайтанджиев, който в подробности ще опише някои от нашите последни виждания относно темите на тази Кръгла маса и нейните участници.

СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Уважаеми господа, условията, в които предлагаме една подобна форма на консултации, сътрудничество и съгласуване на мнения, се различават съществено от тази Кръгла маса, която започна своята работа в началото на 90 год. Националната Кръгла маса в началото на 90 г. беше породена преди всичко от кризата на легитимността на официалните власти. Тази криза на легитимност трябваше да бъде по някакъв начин преодоляна, чрез участието на утвърдената тогава опозиционна политическа сила, каквато беше СДС. В настоящия момент има законно избрани парламент, правителство, президент на страната, формирани и други власти като съдебна система прокуратура и т.н. Националната Кръгла маса, която ние предлагаме, не иска и няма претенции да измести тези институции. Ние възнамеряваме много от тези съгласувани2 мнения за по-нататъшно утвърждаване и обсъждане в самите тези институции, но ние много добре съзнаваме, когато предлагаме отново подобна форма, че в настоящия момент нито една от известните ни институции няма и дори претенциите, че може да изразява в такава пълнота обществена подкрепа. Знаем, че сегашното парламентарно мнозинство, дори то да е много по-голямо и никое дори парламентарно мнозинство не би могло да изразява такъв широк кръг обществени проблеми, по които се изисква съгласуване на интереси, на усилия, на различни виждания.

Ние предлагаме първо по най-основните проблеми на стопанската реформа, на пътя на икономическото развитие на страната да участват не просто само политически, а всички обществени сили. Като на първо време смятаме това да бъдат основните политически партии според резултатите от последните избори и също така участниците в комисията по социално партньорство. Като, разбира се, това е само кръга от партньори, с които ние ще проведем предварителните консултации, защото най-трудното нещо за формирането на една Кръгла маса това е изработването на процедурните правила.

Смятаме, след координиране на тези процедурни правила, вече да тръгнем и към едно разширяване на евентуалните участници.

И така, първата тема  - това е икономическата реформа и проблемите, включително и социални, които тя поражда. Проблем без участието и на синдикати, и на работодатели, не може да бъде решен.

Вторият кръг проблеми, по които се нуждае такова съгласуване на мнения и интереси, това са целия спектър от въпроси, посветени на националната сигурност. Като започнем от отбраната на страната, от разузнавателните служби, изобщо информационният ред и стигнем до опазването на обществения порядък, до военно-промишления комплекс и т.н. Всички тези проблеми на националната сигурност имат място и трябва да бъдат обсъждани не само от едно парламентарно мнозинства и налагано само неговото мнение, а от всички участници в нашия социален живот, или поне най-важните от тях.

Третият кръг проблеми - това са проблемите на външната политика на България, по която, ние сме убедени, трябва да има не само сближаване на позициите. Такива вече ремарки, бележки, могат да се направят, има такива факти, но също така трябва да съществува определен контюнюитет в нейното осъществяване.

И четвъртият кръг проблеми, по който смятаме, че е належащо да се води такъв диалог, това са проблемите на българската култура и образование. Като започнем от проблемите на художествената култура, на радиото и телевизията и съществуването на свободната преса и завършим вече до проблемите на образованието, до материалното му обезпечаване и т.н.

Иска ми се и един последен кръг от проблеми да очертая, който възможно е да стане също предмет на подобна Кръгла маса, главно от политическите сили - това са условията, при които съществуват и осъществяват своята дейност политическите партии и евентуално съдържанието на бъдещия избирателен закон.

Не е демократично едно парламентарно мнозинство, всички знаем, че то все повече и повече стеснява тази база, която го издигна в парламента и му даде тези функции да налага на по-голямата част от останалите партньори и участници в политическия процес своите условия и правила на играта.

Смятам, че това са проблеми, по които трябва всички политически сили в страната да вземат участие. В момента ние сме изпратили, и повечето от участниците са ги получили, едни предварителни писма, в които по-скоро съобщаваме нашите намерения, че възнамеряваме в близко време да проведем консултации с всяка една от тези основни политически и обществени сили и след това вече да пристъпим към уточняване на конкретните теми, може би за един или друг кръг теми ще има едни участници, за друг кръг или проблеми от теми ще има други участници, но тези процедурни правила също може да отнемат известно време.

Ние се надяваме, че този стил, тази работа чрез търсенето на диалога, а не на конфронтацията, чрез стремежа да разберем какви са мотивите, интересите на нашите партньори, дори опоненти, смятаме, че той трябва да бъде водещ в съвременната политика. Това е принцип, който виждаме даже и в някои други източноевропейски страни, ще спомена само Унгария, където също се издига идеята за ново съществуване на Кръгла маса, затова смятаме и ние да следваме тази линия. Благодаря.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз ще кажа само няколко изречения. Проблемите, с които трябва да се занимава тази Кръгла маса, са всичките проблеми, които очевидно няма да могат да бъдат решени от един парламент и от едно правителство, които очевидно ще бъдат решавани от поредица от парламенти, от поредица от правителства. Това е основната причина, която налага едно съгласие между политическите сили по основните принципи, на основата на които ще се решават тези трайни проблеми на българското общество.

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: В контекста на подготовката ни за Кръглата маса, БДЦ подготви вече и проведе няколко национални съвещания по конкретни проектозакони с извънпарламентарни пapтии, на които бяхме поканили и такива с парламентарно участие и представителство. На тези национални съвещания БДЦ и другите партии предложиха конкретни алтернативи  и решения на тези проблеми. Искам само да ви припомня един от тях - проектозакона за изменение и допълнение на Закона за ползването и собствеността върху селскостопанските земи.

Ние обърнахме внимание на обществото и върху редица други конкретни проблеми в различни области на икономиката, селското стопанство, социалното осигуряване и др. В последните си пресконференции ние развихме проблеми, които бяха от национално значение, какъвто беше и проблема с бесарабските българи. Развихме и проблема за транспорта, за състоянието на този отрасъл. Представихме ви нашите алтернативи за решаване на проблемите в енергодобива. Дали са получили достатъчно необходимата гласност тези наши алтернативи, това не е от толкова голямо значение, но въпросът е, че това, за което ние предупреждавахме, просто се случва и ние не искаме повече да бъдем лоши пророци.

Затова ви молим, когато огласявате нашите становища по тези проблеми, да проследявате и развитието и от време на време да се сещате, че е имало възможност, когато ние говорим за това, ако им се обърне внимание на тези проблеми, те да бъдат решени. Затова и Кръглата маса е една възможност, не ние само да си говорим на пресконференции по тези неща и никой не им обръща внимание, а да се изгради едно национално съгласие за приоритетите, по които трябва да се развива нашата икономика, промишленост, селско стопанство, култура, наука, образование и т.н.

Това е една възможност ние да не си спомняме след това, че това, което сме казали, е било пренебрегнато и то е довело до тежки последствия.

Така например в транспорта ние ви говорихме за съществуващата аварийна ситуация. Съществуването на такава ситуация беше доказано от следващите злополуки в транспорта. Говорихме ви за това, че миньорите могат да оттеглят своя подпис, ако правителството не им обърне внимание, под споразумението, което бяха изработили с министерството на Румен Биков. Това също се случи. Бесарабските българи, проблемите, за които ви говорихме, също получиха развитие в отрицателна насока. Ние не искаме това да се повтаря и със селското стопанство, за което ние обръщаме внимание може би от половин година насам, дори повече. Ние говорихме конкретно за ликвидационните съвети, за неблагополучието в тази област при провеждането на аграрната реформа от страна на СДС.

И за да не бъдем голословни, и в подкрепа на това, че отново се оказахме лоши пророци, тук е господин Стоян Димитров от село Баркачево, кмет на селото, който с конкретни факти ще ви покаже какво е състоянието в селското стопанство при провеждането на аграрната реформа и конкретно дейността на ликвидационния съвет.

Пред мен са и снимки, за да не си помислите, че говорим празни приказки, които аз ще раздам, докато господин Димитров говори. Ще ви помоля просто, ако някой от вас желае да бъдат публикувани, да ни се обади. След пресконференцията ще ги имате на разположение.

СТОЯН ДИМИТРОВ: Уважаеми дами и господа, казвам се Стоян Пишев Димитров, от село Баркачево, Белослатинска община, Врачански окръг, Михайловградска област.

Кмет на селото съм от временната  управа, преизбран на 13 октомври до настоящия момент. Не съм се готвил за среща с вас. Съвсем случайно ми се отдаде възможността да присъствам на среща с вас. Проблемът, с който искам да ви запозная, е от месец април на 1992 година с назначаването на ликвидационните съвети. На 3-4 април 1992 година областният управител издаде заповед за назначаване на ликвидационен съвет на нашето ТКЗС, която е съгласувана с Координационния съвет на СДС в град Бяла Слатина и съответно Окръжния координационен съвет на СДС. Заповедта се отнася за четири човека жители на нашето село, с изключение на председателя на ликвидационния съвет, който е малко познат, майка му е баркачавченка, живее някъде по градовете, къде точно и аз не знам, преди две години е излязъл от затвора, съден по член 152 за изнасилване с 6-7 годишна присъда.

Около една седмица ликвидационният съвет се явяваше на работа без да изпълнява абсолютно никакви мероприятия. Канцеларията на ТКЗС-то беше блокирана от населението, което не възприемаше такъв управителен съвет.

Около 21.05 се стигна до становището с общинското ръководство, че в действителност населението е право и че такъв ликвидационен съвет не може да изпълнява задължението. Заедно с общинския кмет посетихме областния управител, който анулира заповедта за назначаване на зоотехник за член.

Само след 10 дни се получи нова заповед от областния управител, която анулира втората и възстанови първата, и от тогава в Баркачево се ходи по мъките.

За състоянието на ТКЗС съм донесъл едни снимки, които са правени от любители, не са в много добро състояние, но можете да ги погледнете и сами да се у6едите. Нас нимките са показани кравите на с. Баркачево. Свинекомплексът там е един от най-големите от бившия Врачански окръг. Когато аз постъпих като временен кмет на с. Баркачево, имаше 564 крави и над 200 заплодени юници.

В момента ТКЗС има не повече от 250 глави добитък. Докато тогава бяха над 1200.

Снимките са направени в обора, който се намира, пред канцелариите. Там два дни подред се провеждат заседания на председателя и неговия заместник и не са в състояние да видят в какво състояние са кравите, за да се стигне до там, че да изпратя аз хора, които с багер да окопаят кравите3.

Същият ликвидационен съвет безцеремонно злоупотребява с имуществото на ТКЗС. Продажбите стават на четири очи без да минава тникакви финансови постъпления в банките, защото ТКЗС е с над милион задължения към държавата. Разпродава се имуществото. Напоследък имаше една уговорка с една италианска фирма - да бъдат продадени люцерна по 10 пв. След това се оказа, че фактурираното количество е много по-малко и цената е 6 лв. За разпродажбата на кравите, които вероятно би трябвало да бъдат предложени първо на собствениците. Житото и ечемика, който беше придобит, реколта 1992 г., се разпродаде и в момента се разпродава от складовете. С всичко това реших да ви запозная по простата причина, че обиколих всички инстанции, от Координационния съвет на Бяла Слатина през Враца, Михайловград, стигнах до президентството на 3 май.

Днес бях поканен на среща с професор Любен Беров4 и заради това съм тук и използвах възможността чрез средствата за масова информация, дано да се обърне внимание и на с. Баркачево.

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Дано да се обърне внимание, защото това не е изолиран случай. Очакваме вашите въпроси.

ГЕОРГИ КОРИТАРОВ: Аз имам два въпроса, първият ми въпрос е - очаквате ли от Кръглата маса да окаже влияние върху преразпределение на политическото влияние в страната. Вторият ми въпрос е - разчитате ли на реална промяна в политиката на СДС и от къде и по какъв начин?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Дали разчитаме на промяна в политиката на СДС? Ние сме изпълнени с песимизъм по отношение на възможността СДС да промени своята по литика.

Безспорно е, че в СДС не са само 39-те. Безспорно е, че в СДС има групи и организации, които добре си дават сметка какво става в момента в страната. Когато президентът, основателят на СДС, ясно и определено зове за нова стратегия на СДС, тези групи биха могли да получат значителен импулс в своята работа и не е изключено, ако не да вземат надмощие в СДС, то да създадат някаква нова формация.

Възможно е да се стигне до преразпределение на политическото пространство.

Преразпределение на политическото пространство в резултат на инициативата на д-р Желев. Кръглата маса няма за цел да преразпределя политическо влияние, да усилва или да отслабва политическо влияние.

Кръглата маса има зa цел да даде възможност на политическите сили, отстояващи различни политически възгледи, покриващи политическия спектър в България, да заявят своята позиция по трайните проблеми на страната и да постигнат съгласие помежду си. Кръглата маса събира на едно място не значимите или най-значимите или по-малко значимите политически сили в България, тя събира около себе си значимите политически позиции, значимите политически гледища върху развитието на страната, тя обединява на едно място разномислието, което трябва да се превърне в единомислие. Тя не обединява на едно място онези, които са малки. Xристиян-демократичната гледна точка за развитието на реформата в страната е толкова важна за постигането на успех в реформата, колкото и социалдемократическата гледна точка, независимо, че и двете гледни точки могат да разчитат на доста различна подкрепа от страна на българското население, но те са еднакво важни при изработването на една обща национална позиция.

ЕВСТАТИ МАРКОВ: Единият ми въпрос е за Кръглата маса, а другият е за снощната пресконференция. За Кръглата маса - как виждате участието в нея на МВФ и Световната банка? Вторият ми въпрос - до вчера ние имахме информация за криза в управляващата коалиция, нещо като партийна криза. Сега вече има официална информация за криза в изпълнителната власт. Когато едната част се изправя срещу другата част от изпълнителната власт. Абстрахираме се от имената и авторитетите. Правилна ли е позицията на ПС на БДЦ?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Първият ви въпрос не е толкова шеговит. Световната банка и МВФ на Кръглата маса. Аз разбирам смисъла на вашия въпрос в това, че чужди и международни институции дават нещо на малка България и тя, независимо от становищата на политическите сили, просто е принудена да изпълнява, защото е малка, защото е слаба. Ние в БДЦ смятаме, че няма малки и големи когато става въпрос за вътрешни проблеми на страната.

Ние имаме свои проблеми, които трябва да решим със собствените си глави.

Една от грешките на досегашното правителство е, че то разглежда реформата като един механичен процес, като една рецепта, която се прилага, а живи хора с традиции, с мислене, със стандарти на мислене, със свои интереси, няма.

Има просто една левова стойност, има някаква група от работна сила, която се премества от едно на друго място, както има глави добитък, така има и глави население.

Икономическата реформа се нуждае от социална технология . Без социална технология не може да бъде извършена икономическа реформа. Тази социална технология трябва да намери механизмите, чрез които да мотивира всеки българин за извършващата се реформа и това не може да стане по предписание на МВФ и на Световната банка.

Това може да стане от българските политически сили, които ще разискват по българските национални интереси. Световната банка може да има голям интерес да ни закрие като държава, например.

Кризата в изпълнителната власт. Тази криза не е тайна. Ние многократно сме казвали, че СДС воюва с президента, 39-те воюват с президента. Подхвърляха ни, че ние измисляме тази война. Войната съществува и това личи и от днешния брой на "Демокрация" където се съобщава със семпли фрази това, което е казал д-р Желев5. Аз знам, че интервюто приключи някъде към 20.30 ч., вестникът трябва да бъде предаден към 22.00 ч. в печатница, дежурният екип има един телефон6 и си представих как се обаждат по него тези десетки граждани, които един по един казват, че са против онова, което са чули на пресконференцията. Това, което каза д-р Желев вчера на срещата с журналистите, почти изцяло се покрива с неща, които ние повтаряме от месец насам.

Ние говорим за бездарността на правителството и даже на последния брифинг говорихме за това, че г-н Савов е спикър и е едно техническо лице, което дава думата и следи дали се спазва правилника, г-н Савов не е председател на народните представители. За постигането на националното съгласие, за постигането на национална подкрепа на реформата, която се извършва, та нали затова ние напуснахме СДС, та нали затова бяхме изгонени от СДС.

Ние казвахме, че реформата се нуждае от максимално широка социална подкрепа.

На нас ни се казваше: не, 10% да останем, но да сме истинските опозиционери

И това го пишеше в "Демокрация".

Миналата година това беше основната ни разлика в стратегията и тя стана погрешна тогава, когато 39-те взеха връх. Погрешно е народни представители да се търкалят по паважа и да се правят, че гладуват. Те казват: с нестандартни действия. Сега казват -  нестандартни действия. С деклиниращо поведение не може да се постигат нормални политически резултати.

Погрешна е още от тогава политиката на СДС. Тя е погрешна от тогава, когато издигна лозунга за незабавна смяна на системата. Погрешна е с всички онези лъжи, с които се ангажираха в предизборния период. Погрешна е с опита в България да се издигне плашилото на пещерния антикомунизъм. Така че не е погрешна от днес или от вчера тази стратегия.

Ние имаме известни резерви по възможността СДС да се промени, но нека да го променят.

Ние сме заинтересовани от това да има наистина нормални политически сили в тази страна, с които сме готови да партнираме. Включително и със СДС.

Кризата в изпълнителната власт постигна един свой връх. Вече никой не може да си прави илюзии по това какво става в страната. Дошъл е часът, когато всеки трябва ясно да се самоопредели зад кои политически сили стои, с кои политически сили е готов да върви. В този смисъл вчерашното изявление на д-р Желев е един успех за БДЦ. Д-р Желев говори с нашите думи и ние сме доволни от това. Д-р Желев по същество подкрепи политиката на БДЦ. Ние сме готови да подкpeпим него.

ВЪПРОС: Снощи г-н Желев направи едно такова изявление, че СДС, връщайки на хората собствеността, ги прави свободни и икономически самостоятелни, а в същото време губи своя рейтинг. Отправяйки този въпрос днес към г-ца Златка Русева, тя ми каза, че тези приказки на г-н президента приличали на приказките на бабите на пейката пред нейният блок в Пловдив. Въпросът ми е - има ли някаква връзка между рейтинга, бабите?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз напълно разбирам г-ца 3. Русева и нейната компания на пейката. В изявлението на д-р Желев се съдържа констатацията на един точен факт. Хората стават независими, придобивайки частна собственост и независимият човек не може да цени онзи, който се опитва да го постави в старото унизително положение, в което той се намираше по времето на тоталитарното управление. Човекът, придобил собственост, има самочувствие и той не може да бъде бурмичка в нова, макар и синя тоталитарна България. Това са свързани и естествени неща. Ако видите отново г-ца 3.Русева, предайте й нашите поздрави - до нея и до нейната компания.

ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ: Аз ви препоръчвам да зададете същият въпрос на Свободка Стефанова.

КAPMEЛИЯ ДАНЕВА, "168 часа": Това, което казвате вие за президента, бихте ли все пак направили някаква прогноза за войната между президента и Г-39, защото ние всички знаем тяхната способност да влязат в един такъв директен сблъсък с президента Желев, като се има предвид разбира се и това, че електронните медни, предполагам, че ще бъдат в услуга на Изпълнителната власт. Като оставим шегата на страна, как смятаме, каква ще бъде съдбата на българския президент и на сблъсъка, който се очертава?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Този сблъсък е с ясен изход. Не може да победи глупостта, не може да победи койотщината. Победа в България ще завоюва здравият разум, умереността и друго не може да бъде. Дали обаче Петко Симеонов или някой друг ще спечели или ще загуби конкретно в тази схватка, това няма абсолютно никакво значение. 39-те са обречени исторически и политически. Изходът от тази битка според мен е ясен.

ГАНЧО СОКОЛОВ: Г-н Петко Симеонов, в България какво се наблюдава в момента - червените станаха сини, сините почервеняха, но бандитите и реститутите, които ограбваха българският народ преди, сега станаха икономически магнати. Това положение до кога ще продължи според вас и ролята на троянските коне в партиите БСП и в СДС. Как оценявате изказването на Г. Аврамов, че СДС е заложник на ДПС, а ДПС е заложник на една стара партийна програма и това всъщност се отнася до всички нас. Вие привърженик ли сте на двойните стандарти и на двойната игра?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: По третият ви въпрос мисля, че на всеки е ясно, че БДЦ никога не се е придържал към двойните стандарти и някаква двойна игра. Даже, ако от нещо сме патили, то сме патили от това. Позициите, на които стои БДЦ, изискват точно такъв тип поведение и ние смятаме, че именно с еднозначно, ясно, открито политическо действие може да се постигне добър резултат. Добър не само за БДЦ, но и за България.

България всеки ден представлява една открита Кръгла маса и ние отстояваме на тази Кръгла маса своята позиция, и тази позиция е необходима на България, и тя трябва да да бъде защитаване точно по този начин. Става дума за еднозначен начин.

Разбира се, сигурно биха могли да бъдат намерени много по-добри решения за нашите инициативи. По вторият ви въпрос, свързан с изявлението на г-н Аврамов, аз ще ви го предоставя след брифинга и вие може да го разпитате най-основателно по всички въпроси, които ви вълнуват.

По първият ви въпрос трябва да ви кажа, че аз точно не го разбрах. Моля да ме извините, но някак не го разбрах. Във връзка с троянските коне, защото... Не съм склонен да криминализирам някои от нещата.

СОКОЛОВ: Не става въпрос за криминализиране, въпросът е в това, че овластяването на СДС доведе до там, че разни доносници, които служеха на предишния режим, сега станаха сини, червените посиняха, а пък сините почервеняха.

ПАВЛОВ: Към Стоян Димитров имам един въпрос. Вие говорехте за ликвидационните комисии. Поземлената комисия как раздава земята? На основание нотариалните актове и местните регистри или само на основание чл. 313. Как е при вас?

СТОЯН ДИМИТРОВ: В община Бяла Слатина има изградена само общинска поземлена комисия, в селата има само събирачи на документи. Преди около 40 дни в предаването "Бразди" на БНТ, в което председателят на общинската поземлена комисия с мнoго темперамент отбеляза напредъка на комисията в Белослатинско. Това не отговаря на истината по простата причина, че Бяла Слатина с 14 села, които представлява, има около 12 хиляди собственици. За 1 година и 2 месеца общинската поземлена комисия е раздала земята на 300 човека. Аз питам за колко време тази комисия ще раздаде земята на 12000 човека? След като се разгледа въпроса на сесия, се установи, че това в действителност не може да стане в община Бяла Слатина и от Министерството на земеделието беше направено предложение, и то беше одобрено, за създаването на още две комисии, които да бъдат със седалища с. Габаре и с. Галиче, което да спомогне и да облекчи общинската комисия, и по този начин да стане раздаването на земята. До сега земя е раздадена само по чл. 313. За местната номенклатура на БСП не знам, но мога да кажа със сигурност, че местната номенклатура на СДС в момента се облагодетелства.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Във връзка с това, което каза г-н Димитров, искам да ви напомня прогнозата, която направи БДЦ за съдбата на Закона за земята. Ние казахме, че този закон практически е неприложим. Начинът, по който се действа, ще блокира българското стопанство. Ако има някой от журналистите, който да се съмнява в това, нека да отиде в това село, а аз мога да му посоча десетки други села. В десетки села съм бил, разговарял съм с хора, положението в страната е драматично. Това, което каза вчера президента Желев, отдавна се очакваше да бъде чуто от него и го чакаха хората, които са гласували със синята бюлетина, и го чакаха хора, които са гласували с червена бюлетина и са казвали, че той е един от свестните сини. Чакали са, така че това беше едно очаквано изказване от страна на д-р Желев. Въпросът със земята е само един от проблемите, които са ни натиснали и от които трябва по някакъв начин да се отървем.

МАЯ КУЛИШЕВА: Имам предвид това, което преди малко г-н Симеонов каза, че човекът, който има собственост, е свободен човек. Струва ми се, че г-н Симеонов е доста голям оптимист, защото този човек може да се ограничи и да се натисне със закони.

В тази връзка как ще коментирате новите данъчни закони, които се опитва да прокара и ще прокара изпълнителната власт. Как смятате финансово да организирате тази Кръгла маса и какви срокове сте си поставили. Ще изчакате ли да мине конференцията на СДС на 18 септември и тогава да направите Кръглата маса или преди това?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Кръглата маса, казахме го още на брифинга, на който споделихме с вас нашата идея, това не може да бъде мероприятие заради самото мероприятие. Ние не го правим с пропагандна цел, ние искаме да постигнем същностен резултат. Резултат, който да има значение за политическия живот. Тогава споделих с вас нашата идея. За това ще са необходими може би два-три месеца.

Междувременно ще ви издам една тайна. Бяхме решили да не ви го казваме, но от мен да мине, надявам се да не бъда после разпънат.

Ние сме започнали вече организирането на симпозиум на тема "От тоталитаризъм към демокрация". Това ще бъде международен симпозиум.

На него БДЦ, организатор на симпозиума, кани политици и учени от цяла Източна Европа. Каним експерти на всички политически сили. Ще бъдат разисквани въпросите от гледна точка на науката, от гледна точка на обективните факти, а не от гледна точка на партийна ангажираност и на партийни пристрастия. Онези процеси, които протичат в източноевропейските страни. Просто трябва да споделим помежду си един опит и там, на този симпозиум, да достигнем до обективни, до партийно безпристрастни становища. Поканите за симпозиума ще бъдат раздадени до сряда. Симпозиумът и Кръглата маса нямат никакво отношение към събитията, които протичат вътре в СДС. Ясно е, че човек не може да разчита особено на онова, което става там. Затова ние сме решили, след като проведем този симпозиум, да проведем едно чисто свое мероприятие. Ще имаме една своя акция, на БДЦ.

Това ще бъде конференция на БДЦ. На тази конференция, на нея ще участват представители на структурите ни от цялата страна, на тази конференция ще приемем становищата, с които ще участваме на Кръглата маса. На националната конференция ние ще приемем редица други организационни документи. БДЦ е единствената коалиция в политическия център. БДЦ е най-сериозната политическа организация в центъра. Имаме национално развита структура. Не сме доволни от степента, до която тя е разгърната. Ще вървим и по нататък и едно от нещата, с които ще отбележим завършването на един етап от изграждането на БДЦ, това ще бъде националната ни конференция. След това отиваме на Кръглата маса, за която междувременно ще работим.

Човекът, който има, има какво да губи. В този смисъл той не е свободен пред насилието, той не е свободен пред беззаконието, той не е свободен, той е безсилен пред диктатурата. Човекът, който има, той е за законност, той е за ред и в този смисъл той е свободен, и той не зависи от хора, които са над него във властно отношение. Разбира се, в едни законови условия. Така че вашият въпрос аз го разбирам. Това е един въпрос, по който бихме могли да философстваме. Собственикът е реално свободен човек. Другият е лумпен, просто става такъв или е много вероятно да бъде лумпенизиран.

СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Освен всичко друго, БДЦ работи по националното съвещание за телевизията и радиото. Що се отнася до данъчните закони, думата има г-н С. Гайтанджиев.

СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Четирите внесени до сега закони са от изключително значение. Експерти на БДЦ работиха и в събота, и в неделя, и техните заключения в 80% са вече пред мен. Предвид това, че се нуждаят от политически прочит, следващата пресконференция ние ще я посветим на тази тема. Под маската на един стремеж да се изгради една съвременна данъчна система, на практика тази данъчна система и нейните количествени размери не са съобразени с реалното състояние на нашата икономика и на практика те ще доведат до парализирането на българското производство. Този стремеж цели финансовото унищожаване на партиите и синдикатите, тъй като всички дарения и помощи, които юридически лица ще дават на партии и няма да бъдат отчислявани от това, което ще се облага с данък. На практика ще се счита, че това все едно е реализирана печалба. Това е закон, който ще има по-скоро пагубни последствия за нашата икономика и за политическия живот, и за гражданското общество.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Държавата не спонсорира партии и синдикати. По същество забранява това да бъде вършено и от фирми. От тук - с какво ще се развива многопартийната демокрация в България, с какви пари? Помислете само за момент - по какъв начин? Няма демократична държава, в която партия или синдикат да се издържа от членски внос. Единствената отворена врата остава мафиотската зависимост. Това е... Създава се предпоставка за нещо крайно опасно за българската демокрация.

ВЪПРОС: Говорейки за случилото се през вчерашния голям ден за българската демокрация, г-н Симеонов каза, че ако загуби Петко Симеонов или някой друг... Кой е другият, който би загубил от това, което става?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Стефан Савов.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Става дума за пресконференцията на президента Желев, добила известност с името "Боянските ливади".

2 На Кръглата маса.

3 Защото са измрели от глад.

4 Тогава икономически съветник на президента Желев.

5 Става дума за така наречената пресконференция на Желев - "Боянските ливади".

6 Тогава вестникът се печати по старата технология и все още не съществуват мобилни телефони. А технологията и материално-техническите условия по издаването на вестника ми е добре позната - предната година бях директор на вестника.