Брифинг - 10 юни 1992 г.

РЕДОВЕН БРИФИНГ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

 

ПРОВЕДЕН НА 10.06. 1992г.:

 

 

Присъстват: Петко Симеонов, Еленко Божков, Стефан Николов, Никола Папазов

 

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Редовния брифинг на партия ЛИБЕРАЛИ започва.

(Първият въпрос)- Противозаконните и антиконституционни действия на титулуващото се лице Х.Събев свързани с разцепването на българската православна църква по един до болка познат сценарий от разцепването на организациите основателки и членки на СДС. Подкрепата от страна на правителството на действията на Христофор Събев потвърждават всичките ни досегашни (опасения)...

(Вторият въпрос) - Опитът на СДС-39 да извърши обратен деветосептемврийски преврат продължава. В този стил е и случаят със сградата на запасните офицери. Една сграда, чийто нотариален акт е твърде показателен и аз се надявам тук да имаме от него. Посегателството на тази сграда е в същия деветосептемврийски стил. Според нас е заплашен от страна на правителството мирният преход в страната. Правова държава с безправни действия не става. Правова държава с груби нарушения на правата на човека не може да се изгради.

Правителството не само не провежда реформа, то поощрява това беззаконие и в този смисъл въпросът за неговата оставка е постоянно актуален въпрос.

Ние обаче не отписваме изцяло СДС. Отново се обръщаме към тях. Отново се обръщаме с онези думи, които повтаряме вече повече от година. Често от тези думи бяха чути, поне се отказаха от "незабавната смяна на системата", въпреки че се опитват да го направят, извършващата се реформа е изключително сложна, трудна и продължителна.

Необходимо е единодействието на целия народ.

Ние като една организация, която е от представителите на една трета от българските избиратели призоваваме за широк обществен диалог по въпросите на извърши вашия се преход. Пак казвам отново се обръщаме към СДС за широк обществен диалог по въпросите на прехода и търсене на единодействие на народа в този момент. Не може да си извършва преход за сметка на големи групи от населението. Това са няколко думи в началото.

Мисля, че е редно да дам думата на представителите на запасните офицери, които са наши гости на нашия брифинг, да кажат за тяхната работа. Аз ги моля да прочетат пасаж от техния документ, в който се казва каква трябва да бъде съдбата на сградата. В случай, че прекрати Дейността на Съюза на офицерите.

 

ОФИЦЕР: Това е пресниман въпросният нотариален акт. Той е записан в том 8 № 19, регистър 15 62, дело № 1067 от 1937г. Точка2 : " Дарението на горния парцел се прави за построяване от съюза дом паметник на загиналите във войните български запасни подофицери при условие, че съюза не може да го отчуждава." Освободителната война срещу кои? Балканска война срещу кои? Междусъюзническа война за какво? Първа световна война за какво?

Точка 4: "В случай на разтуряне на съюза парцелът заедно с всички пристройки и подобрения се предава на Министерството на войната за съхранение до възобновяването на съюз със същите цели и задачи или в противен случаи за образуване на фонд за вечни времена за подпомагане на децата на бедни подофицери за добиване на средно и висше образование", с решение на МС този дом се дава на ДПС.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Чухте нашите въведения. Имате думата за въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЖУРНАЛИСТИ:

 

ВЪПРОС: Г-н Симеонов, аз преди малко ви казах към вас имам два въпроса. Първия е проблема с Х.Събев. Той така или иначе не можем да наречем две неща, които той атакува. Първия въпрос да направи нещо между католическата и източноправославната църква.

Второто, което той иска да направи е да се ограничи влизането на различни секти и тем подобни в страната. Старото ръководство, ако можем да го наречем така, нищо не правеше и вероятно чакаше указания.

Вие сте против тези действия на Х.Събев или против действията конкретни, които направи сега.

Втория въпрос е бихте ли казали, ако разбира се знаете повече, по проблема с този старши лейтенант от Интерпол. Който се докосне до парите и до личностите на бившата номенклатура го намират с огнестрелна рана. Вие бихте ли поставили така въпроса за откритост на това следствие да може всеки журналист да направи самостоятелно разследване.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Първо за Хр. Събев. Ако някой не разбира какъв е смисълът (от действията) на израслия за 6 дни в генералски църковен чин поп, ако някой не разбира неговите действия, аз просто смятам, че ние си, го заслужаваме този поп. Х.Събев има една среща с папата. (Снимка от нея) е публикувана в първия брой на в-к "Демокрация". На мен друга среща не ми е известна. Не мога да си спомня действия на Х.Събев свързани с тези движения за обединение на католиците и православните. Нито пък ми е известно той да участва в това движение. Не ми е известно, (но) ако вие господине знаете кажете ми.

Така, че там нещата са много спорни. Те са спорни за това, защото разделението между православието и католицизма не е свързано с инициативата на един или друг свещеник. Ако някой смята, че (групата) "православни държави" са нещо произволно и сега ние (водени от Христофор Събев) ще седнем и ще проявим инициатива и ще ги обединим или да кажем ще проявим инициатива и ще сдобрим евреите и арабите, това са наивни неща.

Х.Събев не ограничава сектите, напротив той многократно е заявявал, че е за широка възможност за действията на всякакви секти, а Библията, която подари на Вселенския патриарх беше протестантска. Тук ми подсказват, че и Народното събрание е заклел в такава библия.

Има нещо, което е вярно. Това е пасивността на православната йерархия, при нарстваща активност на различни секти в атеистичните полета на България. Тази пасивност е осъдителна и аз, като православен човек смятам, че Църквата наистина трябва да прояви активност, която да се изпречи като бариера пред тези мераклии да покръстват сега българите. Българите са покръстени от Свети Борис.

Това нещо обаче трябва да си стане по законите на Църквата. Не може Министерския съвет, пък бил той и на Филип Димитров, пък бил той на Георги Димитров, да се бърка в работите на Църквата. Това, което върши Христофор Събев е безобразие, няма друга дума. Това, че ние стоим така и гледаме е престъпление. Поредното ни политическо престъпление, наше, на всички нас. Така както търпяхме безобразията на Тодор Живков сега сме тръгнали да търпим други безобразия, на следващия отряд "Чавдар".

Вторият въпрос за коментирането на този случай нямам никаква друга информация освен тази, която е изнесена в средствата за масова информация.

Обърнете се към следствието, има пресцентър на МВР. Това е един конкретен случай който се решава там. Вие проявявате едно опасно любопитство.

 

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, в-к "Континент": Миналата седмица вие бяхте в провинцията за първи път в качеството си на председател на БДЦ.

Нямаме информация за това какво става с вашия потенциален електорат и въобще как се развиват процесите в провинцията и отношението им към БДЦ. Втория ми въпрос е какво е вашето отношение към вчерашните инциденти, в парламента и отнемането на пенсиите на така наречените апаратчици. Все пак партията е била сраснала с държавата и вероятно отчисления са правени заради това.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз бях в Попово, Варна и Добрич. Утре заминавам за Казанлък и Стара Загора. След това заминавам за Рига където ще бъде един от ръководителите на една европейска конференция по проблемите на Източна Европа.

При посещенията си в тези градове се срещнах с представителите на партиите от центъра, с представителите на СДС и на БСП. Имах и срещи с БЗНС /е/, БЗНС "Н. Петков", бизнес среди и отделно бяха срещите ми свързани с почитатели на художествената литература където си говорихме за "Света Петка Българска".

В провинцията, в различните селища има нюанси. Има обща тенденция- вън от заетите в административните тъмносини структури, организирани представители на СДС, които да предизвикват уважение и респект, няма. Към Центъра са се устремили много хора, които все още не са организирани в нашите структури. Интересът към идеите, които ние защитаваме, нашата позиция, която ние отстояваме беше много голям.

В Попово например (срещата в читалищния салон) беше предавано по радио- уредбата в две общини, това са около 10 селища. Те работеха за първи път с открит телефон. По въпросите стана ясно, че има хора ядосани от това, че съм в Попово и заедно с това имаше много хора, които просто искаха да чуят какво е БДЦ и какво той има намерение да прави и са готови да работят за него. Политическите срещи бяха обнадеждаващи.

Какво е отношението към вчерашните случки в Народното съърание. Това е един проълем, които беше разискван в парламентарната група на СДС още във ВНС. Тогава, от една страна не стигна време въпросът да бъде изнесен в пленарната зала, от друга, бяха изказани много сериозни съображения свързани с прилагането на тогава действащия, по време на тоталитарните времена, чл. 1 на Конституцията. С редица конкретни примери се показваше как в редица партийни комитети се е вършила една стопанско организационна работа. Извършването на тази работа е било свързано с управлението на държавна собственост. Просто казването, че тези хора са били на партийна работа не е точно.

Тези хора са били на държавна работа под партийна шапка.

В този смисъл нещата според нас, партия ЛИБЕРАЛИ, не могат да бъдат решавани групово - всички, които са били на работа в партийния апарат техният трудов стаж не се зачита и край. Трябва да се направи някаква диференциация и да има достатъчно ясен критерий. Ясно е, че тези, които са работили примерно в идеологическите отдели и са се занимавали с пропаганда не са вършили някаква полезна работа. Говоря от моралната страна на въпроса.

Но има и чисто законова страна: Правени ли са отчисления за обществено осигуряване, ако са правени, на какво основание днес не се признават?

Точно какво е основанието. Мисля, че въпросът не е толкова лесен, колкото е лесно да се натисне едно копче. След като излезе закона, нека да го видим все пак в окончателния му вид и нашите юридически експерти ще подготвят становище по него, което ние ще огласим.

 

СТОЯНОВА, радио София, предаване за чужбина: Г-н Симеонов бихте ли направили една оценка на икономическата политика на правителството.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз давам думата на г-н Стеоан Николов.

 

СТЕФАН НИКОЛОВ: Въпросът ви е много обемен. Аз не мога да си представя дали в рамките на една специално посветен пресконференция бихме могли до края да го изчерпим. С няколко думи ще си позволя да маркирам една позиция, която е позиция и на ББП, съгласувана е и с нашите колеги от партия ЛИБЕРАЛИ и на структурите на частния бизнес в страната, които ние в определен смисъл изразяваме.

Поначало това, което се пропагандира като реформа намери преди доста време на страниците на прес група "168 часа" едно добро, много точно издържано - "риформата". Ако седнем да говорим по-скоро ще става дума за риформата. Това е нашето мнение. Това, което ние виждаме като действия от страна на правителството много трудно може да бъде определено като реформа.

Има един определен стремеж за революционно, с един замах променяне на обществото без много да им е ясно на тези хора с якобино—болшевишки тип поведение до къде ще стигнат и на къде са тръгнали. Икономическата реформа до момента като активно действие за нас се изчерпва единствено в сферата на реституцията. Повече от частични мерки в реституционен аспект икономическата реформа в страната според нас до момента не се осъществява, т.е. политически погледнато по-скоро става дума за мерки, които могат да бъдат определени като реставрационни. Това, което е най-болния проблем- приватизационната реформа поне ние представителите на частния бизнес имаме доста широко виждане. Работи се по оформянето на една алтернативна програма по тези въпроси, където действително ще може широко да се дискутира. Това, което е до момента практически е едно боксуване на място, една стагнация в страната, която доведе до икономически крах, до колапс на инфраструктурата на икономиката, до загубването на наши традиционни или потенциални пазари. До една ситуация, в която частната инициативност или (пък инициативата) на държавните мениджъри е застрашена практически изцяло, блокирана е. Това е реформата до днес. По отношение на това, което беше извършено като монетарна реформа има много мнения. Мисля, че с изключение на няколко акцентирани върху собственото си величие личности свързани пряко с управляващите или част от него, останалите в страната нямат колебание до къде ни доведе монетарната реформа. Ние подготвяме един материал, с който ще ви запознаем относно и оценките ни по този въпрос. Ще го предложим на вашето внимание на оценката на обществеността, но с една дума реформата до момента ни доведе до критичната точка, в която може и започва да колабира държавата.

Честния частник както казва г-н Петьо Блъсков е подложен на унищожение и българската национална буржоазия като перспектива на този преход, за който всички говорят, практически е затворена в една много тясна рамка, от която ще се наложи да употреби огромни усилия за да излезе преодолявайки досега натрупаните грешки.

Говоря за грешки от периода след 10 ноември насам. Останалите в общи линии вече са доста изяснени.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Нашите оценки за реформата изцяло съвпадат с оценките на ББП.

 

ВЪПРОС: Въпросът ми ще тръгне от вашата книга, за която казахте, че е много хубава. Аз го потвърждавам същото. Няма ли да се окаже П.Симеонов пророк със своята книга и дали пък някой не я прочете по-добре за да се сети за язовира в Михайловград. Как смятате?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: В романа ми наистина става дума за един язовир. Едно нещастие, което става с него, но това е просто една метафора, то няма нищо общо с язовира над Михайловград. Аз съм убеден, че това е един стабилен язовир, който е над Михайловград и той ще удържи и риформа и реформа.

 

ВЪПРОС: Имам два въпроса. Първият ми въпрос е как смята партия Либерали, политическия демараж, който предприема правителството и парламентарната група на СДС в момента, не прикривали някои сериозни проблеми вътре в правителството и вътре в парламентарната група. Второ към заместник - председателя на Бизнес партията - смята ли за нормално той в две години съществуване на частния бизнес в България да се натрупват милиони печалби и за чия сметка са тези милиони печалби.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: По въпроса отправен към мен за политическия демараж. В СДС има много сериозни противоречия, те не са тайна за никого. Това все още, в значителна степен, е една открита организация въпреки строгите мерки за секретност.

Там има един основен конфликт между демократите и останалите. Демократите съвсем сериозно са тръгнали да превземат СДС. Разбира се г-н Савов е един достоен човек, един достоен лидер на голяма партия и е нормално той да претендира да наследи СДС. Нормално е.

Заедно с това е нормално и съпротивата на Радикалдемократите, които са също достойни хора, политически изявени, да се стремят да запазят своята партийна идентичност.

Но тези противоречия в рамките на такава коалиция, противоречия, които ако се разгърнат в цялата си мащабност означават загуба на власт, са наистина нещо много сериозно. Но те мълчат и прикриват вътрешните си конфликти. Това означава демократите да овладеят изцяло СДС - това ще стане не след дълго. Ако те пък експлицират противоречията си, това означава да застрашат властта си — и в двата случая губят. Много тежка ситуация, която може да се изрази единствено в агресивност навън.

Агресивност към..., вземете забележителния вестник Демокрация. Той воюва за правото дело срещу всички. Абсолютно срещу всички. В интерес на истината, на демокрацията, той е готов да заколи всекиго. Разбира се, те са достатъчно мотивирани за да го направят. Бихме могли само с любопитство да изчакваме какви неща ще се появят след като г—н Мутафов се оттегли от главен редактор.

 

СТЕФАН НИКОЛОВ: Задавате към мен един въпрос, в който ми се иска първо да помоля за едно уточнение. Какво е според вас нормалното ниво на печалба, което няма да среща такива въпросителни.

 

ЖУРНАЛИСТА: Нормалното ниво на печалба го е дала световната икономическа практика господине. Аз няма да ви го давам.

 

СТЕФАН НИКОЛОВ: Вижте нека не влизаме в такъв вид полемика. Печалбата е до 10% от оборота, другото е спекулация. Съгласни ли сте, че при едно осем до десеткратно завъртане в рамките на една година на един оборотен капитал първоначален, вие ще получите 100% печалба на първоначалния капитал в началото на годината и надали ще ми отречете на базата на световната практика, че 8-10-12 кратно завъртане на първичния капитал за една година е приемливо и нормално, доколкото става дума предимно за търговски сфери.

 

ЖУРНАЛИСТ: Без данъци да плащаш.

 

СТЕФАН НИКОЛОВ: Един момент, данъци частният бизнес в тази страна плаща. Плаща значими данъци. Прес-група "168 часа", която имам удоволствието да познавам от близо, плаща по два, три четири милиона данък на месец вярвайки, че тези пари ще се изразходват целесъобразно от държавата за изпълнение на нейните основни функции по защита на обществения ред по охрана на гражданите.

Нали аз няма да се връщам към това какво се случи с автомобила на Председателя на тази прес-група, но той има основание да пита къде отиват данъците ми — неговите пари. По отношение на това все пак, което Вие поставихте като въпрос защото вероятно вървейки така по пътя за световната икономическа практика нормално определеното и т. н. ще стигнем до марксовата теория,чувствам я тази нагласа и ще посочим с пръст частния бизнес, който е в състояние да получава 30,40,50,100 % печалба и да бъде обвиняван за това във всички смъртни грехове. Аз все пак ще си позволя да кажа, че за нас като политическа сила, основния въпрос е свързан с това как се получава тази печалба и къде отива тя. За нас най—главното е и в този смисъл ние сме изразители политически на частния бизнес в тази страна и негови защитници — печалбата да се получава по честен, законосъобразен път. Да не се нарушава това, което закона забранява. Този бизнес ние поддържаме, този бизнес защитаваме, този бизнес считаме за честен частен бизнес.

От друга страна за нас е много важно, че именно този зараждащ се в България и с всички сили в тази обстановка и в тази атмосфера, укрепващ и оцеляващ частен бизнес е зародиш на националната българска буржоазия. Неговата печалба, това което той създава, това което той създава като инфраструктура, като опорни пунктове на своето присъствие, като работни места, остава в тази страна. С това той е различен от компрадорската буржоазия. Това защитаваме ние именно тази позиция.

Нека да печелят, но да остава в тази страна, за нуждите на тази страна, за нуждите на тази нация, за ползата, в крайна сметка, на всеки един от нас. От там нататък другите въпроси включително и по формата на обогатяване доколко тя е законосъобразна, са обект на интерес на компетентни структури на властта, там където те намират противоречия със закона са задължени да действат. А иначе от това, че някой получава голямо ниво на печалба, само заради това да го обвиняваме във всички смъртни грехове - звучими от други книжки от друга песен този рефрен.

 

ЖУРНАЛИСТ: Разрешавам си да не се съглася с вас, защото подмятането което правите за Маркс е един опит за една защита не съвсем почтена от ваша страна. Тъй като по данни на комисията за Европейски общности намираща се в Брюксел през месец август 1991 година броя на българските частни фирми е 200 000, а заетите в тях, обърнете внимание, са 164 000. Сигурно пак ще ме обвините в марксизъм, но частният бизнес трябва да създава работни места, а не да създава социален разврат и показвачество на богатство,което е натрупало по линия на спекулата.

 

СТЕФАН НИКОЛОВ: Сега. Чувствам се определено задължен да Ви отговоря, не в тона, в който Вие говорите. Обвинете го в разврат Филип дъо Родшилд затова, че прави най-скъпото вино в света. От двеста години е фамилията Родшилд, но лозето го купиха преди 60 години. И няма да продължавам по нататък за всичките, които правят и умеят да направят бързо пари. В България се регистрираха много частни фирми, това е вярно. Това отговаряше и на нагласата и на желанието на много хора активно да се включат, да регистрират. Истината е, че в действителност огромна част от тези частни фирми регистрирани са фикция. Обърнете се към Министерство на финансите вижте по колко частни фирми се плащат съответните данъци, къде има регистрирана дейност и ще видите, че в действителност частният бизнес в тази страна съвсем не е толковашироко представен като юридически лица под най-различни форми. И то не е за учудване при тези условия, които са му създадени, трудно ще натрупа този количествен потенциал.

Що се до показността бих искал да кажа няколко думи като мое лично мнение.

Аз самия също не обичам парвенющината независимо от това, че тя се проявява навсякъде по света. Тя не се проявява само в България. Това не е (само) български проблем. Този проблем обаче не е в сферата на икономиката, това е от сферата на възпитанието. Естествено, че може да се прояви и у нас. Не считам, че е масово явление, не считам болшинството от представителите на частния бизнес в тази страна са първенюта и мисля, че няма никакво основание така общо да се групират.

Болшинството са хора, които създават работни места, които създават блага от полза за всички. Изкушавам се просто пред мен е в момента един материал свързан с Фондация Паисий Хелендарски. Чували сте вероятно за нея — миналата година се обяви създаването й. Някак си може би е нескромно, тъй като съм изпълнителен директор на тази фондация, другите учредители са именно представители на частния бизнес. Един от първите актове на фондацията беше именно да съберем пари, средства, за да се съхрани единия от ликвидираните в страната научни институти. Става дума за института по международни отношения и външна политика.

Струва ми се, съвсем отговорно го казвам, че ако това се оценява като парвенющина аз ще си промяна мнението и ще бъда страстен привърженик на такава парвенющина в тази страна.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: В заданите въпроси има и един интересен социологически аспект. Аз само ще кажа няколко думи. Ние трябва да приемем, че социалната диференциация е неизбежна. Трябва да го знаем това и трябва да се примирим. В България ще има бедни, ще има и богати. Това е една от цените на прогреса. Богатите на много места в света не са примерът за подражание, на... да кажем, на един ... страхувам се вече от думата: нормален човек.

Министерският съвет много я износи.

Това е едното и другото нещо ние излизайки от обществото на тоталното равенство изведнъж мечтата за богатството облада десетки стотици хиляди хора, които тръгнаха напред. Някои тръгнаха спекулативно, трупайки спекулативни пари. Други се хванаха с очевидно непосилни за тях задачи.

Аз съм виждал хора, които са се заели не със спекула, а с производство. Купила една жена няколко десетки крави, започнала да ги отглежда. Жената станала на вейка, съсипала се от работа всичко организирала, както трябва, но пазара я смачква. Цялото имущество й е описано, тя просто загива с всичко, което има.

Конкуренцията е доста неприятна работа в този смисъл, то не е социалистическото съревнование. Там зъбите са жестоки, хапят и наистина не винаги разкъсаните са спекулантите, но тук вече опираме точно до онези въпроси, на които ние многократно обръщаме внимание на нашите брифинги - съхранението на държавата и държавните институции.

Държавната институция с нейните квалифицирани кадри, следователи, прокурори, съдии с нейните квалифицирани полицаи - тези институции са гарант за хаоса, беззаконието, което би могло, което всъщност се вихри в сегашните условия.

 

УРЕДНИКА: Г-н Симеонов вече навлизате с пет минути във времето на следващия брифинг на Съюза на свободните демократи.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Но те навлязоха преди това в наше време. Г-н Калчев представлява предишната организация на организацията, която ни отне от нашето време. / брифингът на партия Либерали е закъснял с пет минути поради продължаването на брифинга на ОСД в БСП/ Така, че нека той си търси там петте минути, които ние ще му вземем.

 

БЕЛЕНСКИ от в—к Единство: Благодаря ви г-н Симеонов. Аз съм от органа на съюза на офицерите и сержантите от запаса. Моля Ви на два въпроса да ми отговорите. Каква според вас може да бъде целта на предоставянето на дома-паметник на загиналите (собственост на) Съюза на офицерите (за ползване и притежание) на ДПС. При положение, че е известно, че в срещите на ръководството с Президента, той каза, когато се запознава с документите — законовата страна е ваша, вие сте прави, на вас трябва да принадлежи сградата. Премиер-министърът вдига ръце и казва подведени сме от г-н Луджев, вкарани сме в капан, нямахме време да проверим. Но въпреки това, при неговото отсъствие под председателството на г-н Лучников се взема второ решение, което изменя първото - за трите етажа само, да се предостави вече цялата сграда. Каква е тази политическа игра според вас, какво се цели, по кого се бие. И вторият въпрос с какво БДЦ и партия Либерали ще помогне на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, на българщината, да не се посяга, да се защити законовата основа, Закона за реституцията, който бе гласуван и в края на краищата да се защити честта на българщината.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Вашите въпроси засягат политическата обстановка в нейната сърцевина. Аз казвам - те се опитват да правят обратен 9-ти септември. С всичките му белези на нов 9-ти. Завчера на брифинга на БДЦ казах, че след противозаконните и противоконституционни действия от страна на правителствени институции, БДЦ ще преосмисли политическата обстановка и начините, по които ще действа. Ние като политическа организация ще бъдем адекватни на действията на правителството, на действията на властите. Просто ще бъдем адекватни. С това смятаме, че ще ви помогнем и на вас.

 

ВЪПРОС: Моя въпрос е смятам най-обобщаващ. Вижте г-н Симеонов вие сте представител на партия и обединение, което претендира да е център. Преди малко тука розовите от БСП също претендираха да са център. Съществува обединение за България начело с г-н Бояджиев, академик Сендов и т.н. също така претендира за център. В СДС се говори, че ще има нови светлосини люспи начело с Луджев също с някакви центристки уклони. Какви са взаимоотношенията с всички тези центрове, ще има ли наистина център в България.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Поддържаме отношение с всички политически сили в България. Включително и с такива, които се обявяват за центристки. Смятаме, че в един обществен диалог трябва да се вземат решенията, които засягат националните интереси настраната. БДЦ не ще бъде доказан на брифинги и с декларации

Българския политически център, той ще се докаже на избори. Затова ние сме изпълнени с оптимизъм към следващите избори. Както беше казал един "избори до дупка". Благодаря ви.