Брифинг на ОДС - 8 юли 1992 г.

РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОСД 08.07.1992 год.

 

 

ПРИСЪСТВАТ:Ел. Поптодорова , Н.Ананиева, М.Виткова,

Ч.Кюранов, Ф.Боков , Д .Йончев , Г.Близнашки.

 

 

ЕКСПОЗЕ на Ч.Кюранов - ОСД и БСП стоят твърдо на

позицията, че всеки виновен трябва да отговаря за делата си.

Същевременно редица факти напоследък мотивират едно

недоверие в обективността на съдебната власт у нас и

поставят въпроса дали не става дума за облечена в юридическа форма политическа репресия. Нарушени са основни правни принципи. От дискусията в НС поне стана ясно, че А.Луканов не е крал, не е злоупотревявал. От 1986 г. има ред резолюции на ООН за подпомагане на развиващите се страни. Очевидно става дума за политическа репресия точно сега, когато е очевиден провала на СДС. Процесите днес трагично напомнят процесите от 1947/9 година. БСП носи своята отговорност за тогава, но все пак историята трябва да послужи за някаква поука. ОСД смята, че въпросите са предрешени, а следствието и съдът ще бъдат параван.

 

ЕКСПОЗЕ на Ел.Поптодорова - по време на вчерашната дискусия в НС убягна факта, че във ВНС, когато ставаше дума за оставката на А.Луканов, М.Неделчев внесе една папка с много тежки обвинения в криминални престъпления, но днес тя отсъства като аргумент.

 

ЕКСПОЗЕ на Н.Ананиева - това, което се случи вчера е не лична или партийна драма, а драма на бългapската демокрация. Всичко се развива по трагично познат сценарии първо се инсинуира тълпата, за да може после тя да бъде използвана като аргумент. Днес по ВВС Д.Луджев заяви, че случилото се е отдушник. Това е една цинична теория за репресията като отдушник за натрупано социално напрежение.

Гласуваната втора част на молбата на глав. прокуоор Татарчев автоматично превръща НС в наказателен орган, в Конвент. Ето защо ПССД разглежда вчерашния случай като водораздел на едно ново отношение към НС. Ще се бори за приемане като дневен ред на НС дневния ред на обществото и сваляне на информационната завеса за дейността на МС.

 

ЕКСПОЗЕ на М.Виткова - по повод проблемите на Мед.Академия - БСП не е срещу промени, но те трябва да бъдат извършени по демократичен път, в самата МА. А на практика проблемите са предрешени в МЗ.

 

ВЪПРОСИ НА ЖУРНАЛИСТИ:

 

- дали на едни предстоящи извори БСП ще предложи промени в избирателния закон и дали не се страхуват, че е възможно членовете на ОСД да не влязат в листите на БСП, както миналата година се случи с някои по-либерално мислещи социалисти?

 

Г.Близнашки - изборите още не са на дневен ред, макар да е ясно, че в този си вид парламентът е нежизнеспосовен.

Но при едни избори ще настояват както до сега на пропорционална система със снижена избирателна бариера, за да могат всички политически сили да бъдат представени. Както е известно привлизително 1/3 от електоралния корпус не е представена в НС и резултатите са налице. А слуховете за бъдещо покачване на 4% бариера говорят за една авторитарна тенденция.

 

Д.Йончев - естествено има риск да не влязат в листите, но все пак мисли, че в политиката заявките са по-дългосрочни от конюнктурата.

 

2. Н.Спасова - БНР "Хоризонт"

-дали съществува единодушие в БСП относно бъдещото

поведение?

Ф.Боков - решенията, оповестени снощи бяха взети на заседание на ПССД с гласуване. Естествено имаше различия, но по маловажни въпроси.

 

3. Ив. Лисичков - БНТ

- по повод казаното вчера от Ж.Виденов - "няма вече да прикриваме грешките на управляващите" - може би обществеността не знае, в какво се е изразявало това поведение и дали сега не плащат за него?

Ф.Боков - не знае какво точно е имал предвид Ж.Виденов, но във всички случаи това означава, че ще се противопоставят значително по-сериозно на грешките на МС, тъй като самото им участие в НС се възприема от някои като легитимиране на политиката на СДС.

 

Н.Ананиева - хората асоциират всичко прието в НС с БСП. Ето защо от тук нататък ще се стремят към рязко разграничаване.

 

4. М.Божков - в."Дума"

- молба за коментар но повод неподписаната от депутати на СДС и ДПС резолюция на Парламентарната Асамблея на СЕ за нарушаването на човешките права в Турция1, тъй като докладът бил изготвен от социалисти и представлявал инсинуация?

- какви симпатии изпитват към личността на Георги Марков?

Ф.Боков - очевидно СДС и ДПС имат алергия към приставката "соц". Трябва да е ясно, че докладът бе внесен от името на политическата комисия на Парламентарната Асамблея и комисията по правата на човека, а просто докладчици бяха две депутатки, но не социалистки. Едната бе госпожа Шламан от холандската социалдемократическа партия, а другата бе член на швейцарската христиан—социална партия.

 

Ел.Поптодорова - относно личността на Г.Марков - като политик гласува тайно, а като жена не е свикнала да обсъжда публично своите увлечения.

 

Ч.Кюранов -у Г.Марков харесва единствено идеята за дупката2, в контекст на народната мъдрост "който дупка копае другиму..."

 

Д.Йончев -вчера Жоро за сетен път си изкара хлява без да плаща.

 

 

5.Е.Цветкова - в. "НЗЗ3"

- във връзка със случилото се вчера дали не смятат,

че ако А.Луканов бъде признат за невиновен това ще означава

началото на неговата нова кариера?

 

Д.Йончев - единственото качество, което ни обединява като българи е мнителността. Като чете Българската история /макар тя не служи за нищо/ Луканов върви към висок пост.

 

Ф.Боков - вече стана ясно, че съществува комунистически заговор за дискредитация на СДС и за негов изпълнител е определен самият СДС.

 

6.Светославова - в."168 часа"

- БСП говори не за разрушаване на НС, а за нова позиция, нова тактика и стратегия - до къде ще стигне тя?

 

Д.Йончев - БСП е решително срещу неконституционното разрушаване на НС, но парламентарната криза е конституционен път и живот и здраве ще я видим, защото СДС и БСП заедно работят за това...

 

Н.Ананиева - първо трябва да бъде убедено обществото, че има нужда от това, а за БСП от отдавна е ясно.

 

7.- ако А.Луканов остане дълго вън от НС дали ще бъде заменен от някого?

 

Г.Близнашки — замяна или частични извори са недопустими. Ал.6 на чл.100 от правилника за дейността на НС е антиконституционна и ПССД е подал жалба в КС. Но този текст бе приет специално за А .Луканов.

 

8. ...-в."Южен парк"

- едва вчера ли им стана ясно, че съдът е необективен?

- Луканов ли досега беше пречка за по-активна критика на политиката на МС?

 

Ф.Боков - тези седем месеца затишие бяха необходими за придаване псевдоюридическа форма на разправата и обличане на репресията във видима форма на правосъдие. Отколешна традиция е политическите процеси да бъдат провеждани като криминални.

 

9.Е.Марков - на свободна практика.

- обвинението третира третия свят, защо не се отнася до западните страни?

 

Ч.Кюранов - от 1986 година А.Луканов не отговаря за валутната комисия и отношенията със западните страни. За туй А.Луканов е обвинен не за увеличаването на дълга, а за кредитите за третия свят.

 

Ф.Боков - ако се следва тази логика за външния дълг трябваше половината правителства на света да бъдат в затвора. Важен е въпросът не дали има дълг, а каква е политиката за неговото обслужване.

 

 

1 Това негласуване от СДС имаше широк отзвук сред населението.

2 Георги Марков имаше личен лозунг – „избори до дупка”, с идеята изБори да се провеждат дотогава, докато БСП ги загуби.

3 Народно земеделско знаме