Брифинг на ОСД - 10 юни 1992 г.


Р Е Д 0 В Н А П Р Е С К 0 Н Ф Е Р Е Н Ц И Я


на ОСД в БСП 10.06.1992г.
Присъстват: Ч.Кюранов, М.Йончев, Ал.Томов,
Р.Карадимов, Ел. Поптодорова.

ЕКСПОЗЕ на Ч.КЮРАНОВ -Първата конференция е "родила"
ОСД. Характерности на обединението — то е отворено,
дискусионните клубове дават възможност на членове на други
партии да участват в тях1, искат да ускорят промяната, ще
работят за национално съгласие и помирение.


ВЪПРОСИ НА ЖУРНАЛИСТИ


Д.ЧИЧКОВА -в.Дума — Как тяхната задача за национално
обединение се вписва на фона на събитията в Парламента по
време на гласуване закона за пенсиите?

А.ТОМОВ -Нац. съгласие е принципна нужда! Има
въпроси, които стоят над партийните интереси -нац.
сигурност, външния дълг и пр. Не вина да се поддават на
твърдото поведение на управляващите. Но когато им се
предлагат закони, подобни на пенсионния, те ще реагират
адекватно.

СЬБЧЕВ -в.Християндемокрация -Какво е отношението
им към испанския модел на преход, към Негово Величество и
към ДПС?

А.ТОМОВ — Испанският модел има разчлични аспекти. Не
може да се свързва непременно с монархията — това е типично
испанско решение. Смята, че и сега българският народ би сe
произнесъл против монархия. За ДПС -разглеждат въпроса в
рамките на Конституцията. Тяхната позиция, е, че всяка napтия
трябва да изразява национални интереси, да не се развива на
етнически или религиозни основи.

ПАВЛОВ — в.Свободно слово -Ал.Лилов говори вчера в захлас за Китай. Ако БСП е управляваща, ще приложи ли китайския опит?
КЮРАНОВ -Този социализъм в Китай е много добър за
Китай.
ТОМОВ -Изискванията на ОСД към БСП са да стане
национална , социалдемократична, с европейски критерии и
стандарти на политически живот.
Р.КАРАДИМОВ -Ние говорим за съюз на левите и
центристки сили в Б-я. За Китай не може да се говори.
Т.ЕТЪРСКИ -в.Своводен народ -Как се връзва ОСД с
устава на БСП, който не признава фракциите?
КЮРАНОВ -Чл.3 от устава ратрешава Фракции,
обединения. Но ОСД не се определя като фракция. За БСДП -тя
в началото се е развила като дясна. Но в Б-я има особеност зем.
съюз който е no-близо до левицата. Сега зем. съюз не
стои му БСП и БСДП, защото се е разделил на парчета и е
възможно в бъдеще някакво сливане.
КАРЛУКОВСКИ -в.Отечествен в-к -I-имат ли прогнози
за парл. криза; II — оставайки в БСП и изпълнявайки уставакак ще се развиват; III- говори се, че 160 от делегатите на
конференцията им са платени партийни работници.

М.ЙОНЧЕВ - Развитието на Парламента не зависи oт ОСД.
Скептичен е по в—са, че те могат да предизвикат такава
криза. Светът не се интересува дали те ще напуснат НС.
Потънали сме в провинциално мислене.

А.ТОМОВ — Защо са в БСП — имат цели за извеждане на
партията на некомунистически път. Уставът не ги
удовлетворява напълно и ще се стремят да го променят, но
това става на нов конгрес. Освен това не биха искали да се
развиват като "люспи".

Р.КАРАДИМОВ - 160 от делегатите са в структурите на
БСП. Това не означава, че са платени — може да са съветници.
Как биха постигнали целите си, ако нямат влияние в
структурите на ВСП?

Б0ЙК0В - в. "Южен парк" - Какво е отношението на ОСД към
синдикатите и II-ри в-с: говорят за нац. помирение, но как
ще осъществяват контакти с депутати като Г.Марков, Свободка
Стефанова?

А.ТОМОВ На конф. е имало представители на КНСБ. Една лява некомунистическа партия винаги ще търси връзки със синдикатите. По II-ри в-с: те са обединение на широкия диалог, но не и на безпринципния диалог. Ще търсят съюзници,
нова обществена алтернатива.

... Въпрос: Има ли хора в ПССД, които са против
отварянето на досиетата и какво отношение ще имат към
Луканов, за когото се изнесли данни за злоупотреба с големи
суми от УБО.

М.ЙОНЧЕВ - Отварянето на досиетата, ако не може да се
мине вез това, трябва да стане при максимална защита на нац.
интереси. Има и едно нездраво лювопитстно във всичко това.

А.ТОМОВ - Въпросът с досиетата касае морала на
политиците, нац. сигурност и политическата сигурност.
Парламента може да рухне и това да има непредвидени
последици за страната. Нужни са сериозни законови гаранции
за истинността им и за нац. сигурност. За УБО - има и
истина, но се леят и лъжи. Документите са при президента и
при министъра на финансите. Ако има доказана корупция, ще
реагират принципно, независимо от тях ли са тези хора или не
са. Ако се докаже, че е така, ще се произнесат.


3аписа: Ромила Георгиева