Питания до кмета на София

ЛИБЕРАЛИ

 

До Г-н Кмета

на гр. София

 

 

П И Т А Н Е

 

 

от Светлана Стефанова Шаренкова

общински съветник на партия ЛИБЕРАЛИ

 

 

Уважаеми господин Кмете,

 

 

Ползувам се от правото дадено ми от чл. 33 т. 4 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) да отправя към Вас следното питане, свързано с ограничаване на права по чл. 33 (5) Закона за местно самоуправление и местната администрация.

На 02.07.92 поисках информация свързана със задачите ми като общински съветник от администрацията на Столичната община. Исканата от мен информация не представлява държавна тайна , но въпреки това ми беше отказана. Аргументите за отказ споредзаявлението на служителката бяха, че знае много добре закона и знае, че е длъжна да даде информация, но се страхува да не бъде санкционирана от секретаря на общината и в края на краищата се страхува за хляба си. Получих необходимата ми информация едва след няколко дни от кабинета на г-н Даскалов и то след изрично негово разрешение. Междувременно трябваше да обиколя няколко отдела - "Правен", "Личен състав", "Орагнизационен", за да разбера каъв е точно установения ред за получаване на сведения и документи от Столичното кметство. За мое най-голямо учудване всички служители змаеха за правата на общинския съветник гарантирани от ЗМСМА, но никой не познаваше реда за изпълненито им.

 

Въпросите ми са:

Има ли и какъв е точния ред по които един общински съветникможе да получава информация и документация от общинската администрация? Ако има такъв ред служителите в Столичната община запознати ли са е него? В случай, че такъв ред няма Ви моля да включите към програмата на СДС текст, че "незабавната смяна на системата" не е съобразена и не изисква спазването на законите на Република България.

Допустимо ли е върху служителите на общината да се упражнява натиск от управата и по този начин те да бъдат насилвани да нарушават законите на РБ? Страхът от уволнение ли е и ще бъде основното средство, с което смятате да изпълнявате програмата на СДС за възраждане на София?

На основание чл.73 (2) от Правилника за организацията и дейността на СОС моля освен устно да отговорите и писмено на моето питане. В случай, че подготвката на писмения отговор ще Ви затрудни да отговорите на сесията на СОС, която ще се проведе на 08.07.92г., ще се задоволя и с устния Ви отговор.

 

06.07.92г.

 

 

София.

 

 

 

 

 

 

 

ЛИБЕРАЛИ

 

 

до

Г-Н КМЕТА

на гр. СОФИЯ

 

ПИТАНЕ ОТ

СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ШАРЕНКОВА -общински съветник в СОСна

партия ЛИБЕРАЛИ

 

0ТНОСНО: Запечатване на дома паметник на загиналите във войните български запасни подофицери на бул."Хр.Ботев" 48

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

 

На 30 юни т.г . в О8.ОО ч.спед отстраняване охраната на сградата на бул. "Хр.Ботев" 48, сградата е запечатана от секретаря на ТОА "Възраждане" -г-н Маринчев. Според заявлението на г-н Маринчев направено пред мен, той е действал по устната заповед на секретаря на СГО г-н Даскалов. Съдействие и охрана за изпълнение на този акт са оказали служители от III P.У. на Столичната полиция /които пък са действали по заповедите на м-р Соколов и директора на Столична дирекция на вътрешните работи-Стоилов/

Длъжна съм да ви уведомя, че във Върховния съд е постъпила жалба и е започнала съдебна процедура за установяване на правото на собственост върху гореспоменатата сграда. Според Закона за административното производство никой в Република България - нито Министър Председателя, нито Кмета, нито Министъра на вътрешните работи имат законно право да издават заповеди и да се разпореждат с нея, докато Върховния съд не се произнесе по въпроса.

 

 

ЛИБЕРАЛИ

 

 

До Г-н Кмета

на гр. София

 

 

ПИТАНЕ

 

 

от

 

 

Светлана Стефанова Шаренкова - общински съветник на партия ЛИБЕРАЛИ

 

 

Уважаеми господин Кмете,

 

 

Ползувам се от правото дадено ми от чл. 33 т. 4 от закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) да отправя към Вас следното питане, свързано с намеса на представители на столична община в спора между Светия Синод и народния представител Христофор Събев:

1. В митинг, организиран от Съюза на свещениците и

Християнския съюз - Спасение на 10.06.92 е взел участие отец Камен Бараков, който пред събралите се миряни е заявил: "Няма църковен въпрос - това е чиста политика".

Въпросът ми е:

Има ли отец Камен Бараков статут на официален съветник или консултант на кмета на София или неговите заместници по църковните въпроси? Ако има - не смятате ли че участието му в този митинг е грубо нарушение на Конституцията на Република България(чл.13 (2), (4))? Какви са мерките, които смятате да предприемете, за да предотвратите в бъдеще участието на Ваши и на общината сътрудници в подобни закононарушения?

2. В разговор, който проведох с господин Драгомир Янков, студент - втори курс на Богословския факултет, той декларира пред мен: "На 31.05.92 по време на дежурството ми в сградата на Синода, където тогава работех като пазач-портиер по насилствен начин влязоха отец Камен Бараков, отец Константин и йеромонах Христофор Събев придружени от група миряни. След безуспешни опити да се свържат по телефона с г-н Янчулев те успяха да разговарят със секретаря на Столичната община г-н Даскалов, който даже дойде лично и беше пуснат в сградата на Синода. Въртяха много телефони, казвайки: хайде да събираме нашите хора, има нужда от повече хора, за да окупираме цялата ограда".

Въпросът ми е:

Територията, върху която е построена сградата на Св. Синод и самата сграда, общинска собственост ли са? Ако те не са общинска собственост, то присъствието на г-н Даскалов в сградата на Св. Синод на 31.05.92 би могло да се обясни единствено с негови действия по "организацията на общинската администрация и нейната дейност", каквито са правомощията му по смисъла на чл.43 (3) от ЗМСМА. Ако неговото присъствие в сградата не е свързано е организацията на общинската администрация или изпълнение на Ваша заповед то как освен като грубо нарушение на Конституцията на Република България (чл. 13 (2) и (4)) и превишаване на правомощията му по ЗМСМА бихте квалифицирали действията на секретаря на Софийската община? Какви административно-наказателни действия смятате да предприемете срещу неговите противозаконни действия и как виждате оставането му на този пост?

 

3. На 08.06.92. с входящ номер 49-00-137 в Софийска община е постъпило уведомление от Съюза на свещениците в България за провеждане на митинг. Като цел на митинга е посочена "подкрепата на легитимния Св. Синод на БПЦ". На О6.06.92 г. в предаването "Панорама" на БНТ народният представител Христофор Събев отправи покана за участие в същия митинг под надслов "Православие или комунизъм". Под този надслов митинга е обявен и в броя на в—к Демокрация от 09. 06. 92г.

Въпросът ми е:

Не смятате ли, господин Кмете, че с разрешаването на митинг с такава цел и под такъв надслов и с Вашето пряко участие в него, Вие грубо нарушавате чл.13 (2),(4) от Конституцията на Република България които гласят : "Религиозните институции са отделени от държавата" и "Религиозните общности и институции както и верските убеждения не могат да се използуват за политически цели"?

Не смятате ли че с това Вие престъпвате и клетвата, положена от Вас по чл.38 (2) от ЗМСМА която гласи: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Софийска община и да работя за тяхното благоденствие"?

Накрая — не смятате ли, г-н Кмете, че свързването на Вашето име като кмет на София със скандала в Св. Синод и съмненията за Ваши и на Ваши сътрудници противоконституционни действия са достатъчен повод да поставите въпроса за Вашата оставка пред общинските съветници от гр. София?

На основание чл.73 (2) от Правилника за организацията и дейността на СОС моля освен устно да отговорите и писмено на моето питане. В случай, че подготовката на писмения отговор ще Ви затрудни да отговорите на сесията на СОС, която ще се проведе на 08.07.92г., ще се задоволя и с устния Ви отговор.

 

 

06.07.92r.

София.