Комитет за защита на религиозните права

Идеята за създаването на Комитета за защита на религиозните права възниква в гр. Велико Търново, древния духовен център на България, през 1986 г., когато през март и април са пренасяни тържествено големи иконостасни икони (на св. Мина и на Иисус Христос с размери около метър и половина) по улиците на града на разстояние повече от 2 км. между храма "Св. Троица" и Зографницата до паметника на Велчова завера. Но едва през 1988 г. една група от вярващи след провеждане на четири литийни шествия с икони и църковни песни по централната улица на Търново на 14.VІІІ, 7.ІХ, 24.ІХ и 19.Х., в които участваха и много представители на Шумен, Варна, Габрово, Дряново, Трявна, Горна Оряховица, на 19.Х.1988 г. полага основите на Комитета за защита на религиозните права, свобода на съвестта и духовните ценности, на историческия хълм Трапезица, в чест на св. Иван Рилски. На същия този ден преди няколко години в Полша е убит отец Йежи Попелушко.