Път: : Църквата

Изборът на Максим

РЕШЕНИЕ “А” № 145, ЦЕНТРАЛЕН ПАРТИЕН АРХИВ, ф.1, оп.35, АРХИВНА ЕДИНИЦА 040