Справки за свързани лица с приватизационен фонд АКБ ФОРЕС

 

СПРАВКИ ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА С ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН АД, АКБ КОРПОРАЦИЯ АД, СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ГИ
 
 
 
 
Справка свързани лица с: "ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН АД Булстат: 121235807"
 
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН АД Булстат: 121235807
МАРИЯ ИВАНОВА ЙОСИФОВА ЕГН: 601218ХХХХ
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:99.55%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:%
АКБ-ФОРЕС ЕИК: 121091933, дял:0.43%
 
БДИН-МЕБЕЛ АД Булстат: 105005689
СЕМО ДОНЧЕВ СЕМОВ ЕГН: 520616ХХХХ
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ ЕГН: 520228ХХХХ
СЕМО ДОНЧЕВ СЕМОВ ЕГН: 520616ХХХХ
ИЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА ЕГН: 660723ХХХХ
САЛТЕКС ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕИК: 121457619, дял:67.35%
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН ЕИК: 121235807, дял:11.09%
МЕНИДЖЪРСКО-РАБОТНИЧЕСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ТРУД И КАПИТАЛ ЕИК: 121240100, дял:11.09%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:3.27%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:7.17%
 
ПРИМ АД Булстат: 126089014
НИКОЛАЙ ТАЛЕВ КИРЯКОВ ЕГН: 581202ХХХХ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОЛЕВ ЕГН: 380830ХХХХ
КОЛЬО ЯНЧЕВ ПЕТРОВ ЕГН: 461105ХХХХ
ТЕНЧО ДАНЧЕВ ТЕНЧЕВ ЕГН: 510527ХХХХ
БОРЯНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА ЕГН: 530828ХХХХ
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:8.64%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:38.11%
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ЕИК: 000698808, дял:10.37%
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН ЕИК: 121235807, дял:8.87%
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД СИГУРНОСТ ЕИК: 121242698, дял:33.99%
 
АКБ-ИНДУСТРИЯ АД Булстат: 121091513
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ ЕГН: 270124ХХХХ
ГЕОРГИ БОЯНОВ АНДРЕЙНСКИ ЕИК: 420813ХХХХ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕИК: 421114ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:20.83%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:1.66%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:1.66%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:2.50%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:30.83%
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН ЕИК: 121235807, дял:0.83%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:41.66%
 
Справка свързани лица с: "НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ"
 
ФОРЕСТ ГРИЙН-2003 АД Булстат: 118012908
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ТОТЕВ ЕГН: 560103ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРС ЕИК: 130241182, дял:27.00%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:6.39%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:10.51%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:39.99%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:16.08%
 
ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ РУСАЛКА ХОЛИДЕЙЗ АД Булстат: 121755601
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:22.50%
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:67.50%
АКБ КОМПАНИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И СИГУРНОСТ ЕИК: 127049948, дял:9.30%
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ, дял:0.70%
 
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС АД Булстат: 130370889
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
АЙ СИ М АД : , дял:76.15%
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:16.13%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:7.63%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:%
БИМАС - АД ЕИК: 117001022, дял:%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:0.02%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:0.03%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:%
 
АКБ-АКТИВ АД Булстат: 130834072
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕИК: 740406ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕИК: 401019ХХХХ
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:65.28%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:0.47%
Проф.КРЪСТЬО ДОБРЕВ ЕИК: 12612ХХХХ, дял:0.47%
ДИНАМО-СЛ. ЕИК: 119001843, дял:0.47%
МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ ЕИК: 000790092, дял:28.87%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:1.10%
НИК ОЙЛ ТРЕЙД ЕИК: 123075276, дял:1.49%
АННА ДИМИТРОВА ГЛАВИНОВА ЕГН: 590523ХХХХ, дял:0.41%
ЛЮБЕН ГОРАНОВ КИРОВ ЕГН: 440321ХХХХ, дял:0.37%
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТУРКОВ ЕГН: 581229ХХХХ, дял:0.82%
СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ ЕИК: 108011430, дял:0.07%
ЛЕМЕКОН ЕИК: 128008057, дял:0.07%
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ЕГН: 610328ХХХХ, дял:0.04%
 
ХИМИНВЕСТ ООД Булстат: 102119292
ДОНКА ПЕТРОВА ДЖЕНДОВА ЕГН: 460927ХХХХ
ТОДОР ИВАНОВ ЖЕКОВ ЕГН: 560518ХХХХ
ДОНКА ПЕТРОВА ДЖЕНДОВА ЕГН: 460927ХХХХ, дял:10.00%
ТОДОР ИВАНОВ ЖЕКОВ ЕГН: 560518ХХХХ, дял:20.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:50.00%
ЯНА ХРИСТОВА ЧЕРВЕНКОВА ЕГН: 630111ХХХХ, дял:20.00%
 
КЕШ БЪЛГАРИЯ АД Булстат: 131066565
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН: 580901ХХХХ
ОЛЕГ МАРИНОВ ОПРЕВ ЕГН: 500518ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:51.00%
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН: 580901ХХХХ, дял:49.00%
 
БРЕЗА-Н ООД Булстат: 108559686
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ЕГН: 591211ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:75.00%
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ, дял:25.00%
 
БЛЯСЪК АД Булстат: 119096542
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД ЕИК: 103594655, дял:97.83%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:1.51%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:0.65%
 
АКБ-ФОРЕС АД Булстат: 121091933
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ЕГН: 630715ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:99.00%
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ, дял:1.00%
 
СОФИЯ КАПИТАЛ ПЕРТНЪРС ООД Булстат: 121412969
МАРТИН ЛАЧЕВ СТЕФАНОВ ЕГН: 670602ХХХХ
НИКОЛА ДОЦОВ ДОЦОВ ЕГН: 510621ХХХХ, дял:25.00%
РУМЕН ЗДРАВКОВ БИКОВ ЕГН: 580509ХХХХ, дял:25.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:50.00%
 
ОРИЕНТ ТАБАК ООД Булстат: 126090276
ГАНЧО ДОНЧЕВ ИЛИЕВ ЕГН: 520710ХХХХ
ГАНЧО ДОНЧЕВ ИЛИЕВ ЕГН: 520710ХХХХ, дял:50.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:50.00%
 
СЪНИ-5-99 ООД Булстат: 130198966
ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА РАДКОВА-ИВАНОВА ЕГН: 591125ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:52.00%
РУСИ СТОЙНОВ КОНОВ ЕГН: 341001ХХХХ, дял:24.00%
ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА РАДКОВА-ИВАНОВА ЕГН: 591125ХХХХ, дял:10.00%
АСЕН СПАСОВ БАРАКОВ ЕГН: 590729ХХХХ, дял:10.00%
КРАСИМИР ДОЧЕВ КРАНТОВСКИ ЕГН: 540728ХХХХ, дял:4.00%
 
НОВИЛ-Н.И.М. ООД Булстат: 130235998
МИЛАДИН МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ ЕГН: 560404ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:35.00%
НОВИЛ-Н.М. ЕИК: 130059112, дял:65.00%
 
СДРУЖЕНИЕ "ТЕНИС КЛУБ РУСАЛКА" Булстат: 130488088
КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЪРВАНОВ ЕГН: 531022ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ГЕОРГИ ВЕНЦЕСЛАВОВ СЕМЕРДЖИЕВ ЕГН: 640423ХХХХ
 
ЕР СЛАЙД АД Булстат: 814192084
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
МИТКО НИКОЛОВ МИТОВ ЕГН: 520128ХХХХ
ДОНЧО МАРИНОВ БАЕВСКИ ЕГН: 580507ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЕИК: 000695388, дял:12.34%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:47.87%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:39.78%
 
НИКОЛАЙ БАНЕВ ЕТ Булстат: 831436683
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:100.00%
 
СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА И ОХРАНА ООД Булстат: 130608746
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ ЕГН: 510727ХХХХ
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ РАНЕВ ЕГН: 480608ХХХХ, дял:20.00%
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ ЕГН: 521123ХХХХ, дял:20.00%
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГАБРОВСКА ЕГН: 561220ХХХХ, дял:20.00%
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ, дял:20.00%
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ ЕГН: 510727ХХХХ, дял:10.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:10.00%
 
АКБ КОМПАНИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И СИГУРНОСТ ЕООД Булстат: 127049948
РУМЕН ПЕТРОВ БОЖИНОВ ЕГН: 551208ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:100.00%
 
БАЛКАНСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО АД Булстат: 121736106
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ СТАНУЛОВ ЕГН: 480216ХХХХ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ХАЙТОВ ЕГН: 490716ХХХХ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЕГН: 540921ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕИК: 121718407, дял:50.00%
АКБ-ИНДУСТРИЯ ЕИК: 121091513, дял:50.00%
 
БРАСКО ООД Булстат: 130950671
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ
ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ ЕГН: 460809ХХХХ
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ, дял:25.00%
ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ ЕГН: 460809ХХХХ, дял:25.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:25.00%
ХАСЪМСКИ СЕРГЕЙ ЛНЧ: ХХХХХХХХХХ, дял:25.00%
 
ХЕЛИО-ТУР-С АД Булстат: 102004621
ЖЕКО ДИНЕВ КАЛЪЧЕВ ЕГН: 420320ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
СОНЯ ЙОРДАНОВА БАНЕВА-ГЕОРГИЕВА ЕГН: 631210ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛАЕВА БАНЕВА ЕГН: 830115ХХХХ
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:40.06%
РУСАЛКА ТУР ЕИК: 102661396, дял:40.06%
ПРИВАТ ТУРИСТ ЕИК: 102641454, дял:7.95%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:8.35%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:1.98%
БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕИК: 120054800, дял:0.96%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:0.62%
 
АКБ-КОНСОРЦИУМ АД Булстат: 831669730
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ ЕГН: 720228ХХХХ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:74.07%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:5.46%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:19.82%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:0.64%
 
АКБ-ИНДУСТРИЯ АД Булстат: 121091513
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ ЕГН: 270124ХХХХ
ГЕОРГИ БОЯНОВ АНДРЕЙНСКИ ЕИК: 420813ХХХХ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕИК: 421114ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:20.83%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:1.66%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:1.66%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:2.50%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:30.83%
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН ЕИК: 121235807, дял:0.83%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:41.66%
 
СДРУЖЕНИЕ "ГОЛФ КЛУБ ИРАКЛИ" Булстат: 131133658
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
 
ГОЛФ-ХОТЕЛИ АД Булстат: 119096535
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ, дял:0.41%
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ, дял:0.41%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:2.50%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:2.50%
РУСАЛКА ТУР ЕИК: 102661396, дял:94.16%
 
ПОЛИМЕРИ АД Булстат: 813143369
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД ЕИК: 103594655
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕИК: 121889657
СЛАВКА САВОВА САВОВА ЕГН: 420212ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕГН: 720610ХХХХ
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ЕИК: 121576032, дял:27.63%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:60.18%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЛП: , дял:%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:4.08%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : , дял:0.56%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : , дял:0.30%
ИНВЕСТМЪНТБАНК АУСТРИЯ АГ : , дял:0.09%
КРЪПИЪН КЕПИТЪЛ БЕТАЙЛИГУНГЕН АКЦИЕНГЕЗЕЛ : , дял:0.01%
АБС КАПИТАЛ ИНК. : , дял:0.03%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:7.07%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:%
 
ФИНАНСОВА КЪЩА ЕЛИТ-И АД Булстат: 121340434
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ ЕГН: 270124ХХХХ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕГН: 421114ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ, дял:1.00%
ДОБРУДЖАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА ЕГН: 490719ХХХХ, дял:7.50%
ЖАНА ЦАНЕВА НАЧЕВА ЕГН: 540317ХХХХ, дял:5.99%
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ЕГН: 630715ХХХХ, дял:5.00%
КОНСТАНТИНО АСПАРУХОВ ЛЬОНДЕВ ЕГН: 630809ХХХХ, дял:4.99%
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ ЕГН: 481103ХХХХ, дял:4.99%
ВАНЯ МЕТОДИЕВА БОЖИНОВА ЕГН: 510531ХХХХ, дял:0.50%
ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА-ДИМОВА ЕГН: 531105ХХХХ, дял:0.50%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:24.50%
БОРЯНА ГОРАНОВА ГОРАНОВА ЕГН: 710105ХХХХ, дял:8.99%
ЮЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХАЙТОВА ЕГН: 531024ХХХХ, дял:8.99%
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕГН: 421114ХХХХ, дял:8.99%
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ, дял:8.99%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:8.99%
 
АКБ-КОМЕРС АД Булстат: 131168602
КРАСИМИР ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН: 630721ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:53.68%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:46.00%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:0.05%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:0.08%
БИОИНВЕСТ ЕИК: 121080043, дял:0.01%
ФЕНИКС - ЮГ ЕИК: 115012995, дял:0.04%
СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ ЕИК: 108011430, дял:%
Проф.КРЪСТЬО ДОБРЕВ ЕИК: 126128894, дял:%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:0.06%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:0.06%
ЛЕМЕКОН ЕИК: 128008057, дял:0.01%
 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ФУТБОЛЕН КЛУБ АКБ МИНЬОР" Булстат: 123648605
ЖЕЛЬО ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ ЕГН: 520607ХХХХ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ГЕРАСИМОВ ЕГН: 600123ХХХХ
ИВАН ТАСЕВ ВУТОВ ЕГН: 440319ХХХХ
НОНЧО ДРАГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ ЕГН: 551106ХХХХ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ ЕГН: 561116ХХХХ
ТЕНЧО СТЕФАНОВ КАЙРЯКОВ ЕГН: 580818ХХХХ
ГЕНЧО ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ ЕГН: 590718ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ЕВГЕНИ ДОНЕВ ИВАНОВ ЕГН: 601026ХХХХ
СТЕФАН ИВАНОВ ЧОРЧОПОВ ЕГН: 601123ХХХХ
ДИНКО ИВАНОВ ПЕНЕВ ЕГН: 601206ХХХХ
МИШО ДОЙЧЕВ БАХОВ ЕГН: 610330ХХХХ
ВЕНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЦАНОВ ЕГН: 641203ХХХХ
ИВКО ГАНЧЕВ ИВАНОВ ЕГН: 650721ХХХХ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ НЕДЕВ ЕГН: 670630ХХХХ
ЮЛИЯН МАРИНОВ НЕНЧЕВ ЕГН: 720525ХХХХ
КРИСТИАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ ЕГН: 760709ХХХХ
 
ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ АД Булстат: 103594655
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА ЕГН: 580831ХХХХ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128, дял:12.96%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:12.96%
БИОИНВЕСТ ЕИК: 121080043, дял:12.96%
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕИК: 121889657, дял:12.96%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:3.70%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:3.70%
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" ЕИК: 837105284, дял:12.96%
_СМ В.V. : , дял:14.81%
ПИЛОТ СЕКЮРИТИС - КИПЪР : , дял:12.96%
 
КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД Булстат: 832064969
ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ТОТЕВ ЕГН: 560103ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ВЕНЦИСЛАВ БОГДАНОВ ГЕНОВ ЕГН: 720916ХХХХ
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:89.55%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:10.42%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:0.02%
 
ДИНАМО ИН АД Булстат: 119095119
ДИМИТЪР МИХНЕВ ДАСКАЛОВ ЕГН: 500227ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРС ЕИК: 130241182, дял:25.00%
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:50.00%
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:25.00%
 
ЕЛМАТЕХ АД Булстат: 110047227
ТЕОДОР ПЕТКОВ ЕНЕВ ЕГН: 561109ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ПЕТЯ НИКОЛОВА ОВЧАРОВА ЕГН: 800923ХХХХ
ЕЛМА ЕИК: 820174009
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:80.00%
ТЕОДОР ПЕТКОВ ЕНЕВ ЕГН: 561109ХХХХ, дял:20.00%
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ АД Булстат: 123159952
ЗЛАТИ ГЕНЧЕВ ДАПЧЕВ ЕГН: 410819ХХХХ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ЕГН: 460803ХХХХ
ИВКО ГАНЧЕВ ИВАНОВ ЕГН: 650721ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА ЕГН: 730420ХХХХ
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ФЕНКЛУБ-БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА" ЕИК: 123542406, дял:2.00%
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЕИК: 000818022, дял:20.00%
СВЕТЛАНА СТОЙНОВА ИВАНОВА ЕГН: 571105ХХХХ, дял:1.00%
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:77.00%
 
АКБ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ АД Булстат: 126128894
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕИК: 590816ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕИК: 630812ХХХХ
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕИК: 720610ХХХХ
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:66.66%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:21.21%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:11.05%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:1.05%
 
ЕЛМА АД Булстат: 820174009
ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА РАДКОВА-ИВАНОВА ЕГН: 591125ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
СЛАВКА САВОВА САВОВА ЕГН: 420212ХХХХ
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:18.161%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:10.077%
АЛП - ЕООД ЕИК: 121020402, дял:1.559%
ВИТЕКС - ФИНАНС ХОЛДИНГ ЕИК: 110007193, дял:0.003%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:9.108%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:12.576%
ЕЛМА ЕЛЕКТРОМОТОРИ ЕИК: 110045240, дял:28.346%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:13.357%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:0.093%
НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС ЕИК: 831832631, дял:0.003%
ФИНКО ЕИК: 121155161, дял:0.059%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕИК: 121678133, дял:6.658%
 
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕООД Булстат: 121366169
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:100.00%
 
ПАРРУС ЕООД Булстат: 131259653
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕГН: 720610ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:100.00%
 
ПАРТНЪРС АКТИВ ЕООД Булстат: 131259849
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:100.00%
 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК ЕАД Булстат: 123014420
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
НИКОЛАЙ МАРКОВ КОЛЕВ ЕГН: 421214ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:100.00%
 
ЕЛМА ЕЛЕКТРОМОТОРИ АД Булстат: 110045240
АЛБЕНА ЛЮБОМИРОВА КИРКОВА ЕГН: 770228ХХХХ
ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА РАДКОВА-ИВАНОВА ЕГН: 591125ХХХХ
НИКОЛАЙ ВЕНЕЛИНОВ ЛОЗАРСКИ ЕГН: 660317ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:100.00%
 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ ЕАД Булстат: 128045536
ВАСИЛ КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ ЕГН: 610507ХХХХ
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА ЕГН: 580831ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:100.00%
Справка свързани лица с: "АКБ КОРПОРАЦИЯ АД Булстат: 121569027"
 
АКБ КОРПОРАЦИЯ АД Булстат: 121569027
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ ЕГН: 291109ХХХХ
КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ ЕИК: 720917ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕИК: 421002ХХХХ
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:63.66%
СТОМАНА ЕИК: 823073339, дял:12.54%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:10.22%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:13.57%
 
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД Булстат: 837105284
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАСЛЕВ ЕГН: 510729ХХХХ
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД ЕИК: 103594655
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ ЕИК: 121228499, дял:4.10%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:16.42%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:11.63%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕИК: 121678133, дял:9.98%
КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРС ЕИК: 130241182, дял:28.66%
БЪЛГАРИЯ - 29 ЕИК: 121097587, дял:4.10%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:9.69%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:9.16%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:6.20%
АВАЛ ИН ЕИК: 831522132, дял:0.01%
ЕЛАНА ЕИК: 831470130, дял:0.01%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:%
 
ФОРЕСТ ГРИЙН-2003 АД Булстат: 118012908
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ТОТЕВ ЕГН: 560103ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
КЪМПЪНИ БИЛД КОМЕРС ЕИК: 130241182, дял:27.00%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:6.39%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:10.51%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:39.99%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:16.08%
 
ФЕНИКС - ЮГ АД Булстат: 115012995
СОНЯ ЙОРДАНОВА БАНЕВА-ГЕОРГИЕВА ЕИК: 631210ХХХХ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА ЕГН: 490327ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:33.99%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:11.68%
КОРПОРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ" ЕИК: 115086942, дял:33.99%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:20.31%
 
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС АД Булстат: 130370889
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
АЙ СИ М АД : , дял:76.15%
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:16.13%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:7.63%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:%
БИМАС - АД ЕИК: 117001022, дял:%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:0.02%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:0.03%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:%
 
ЗСК - ДЕВНЯ АД Булстат: 103148230
КРАСИМИР ГОШЕВ ГРИГОРОВ ЕГН: 640208ХХХХ
МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ ЕГН: 490705ХХХХ
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА КОТАРЕВА ЕГН: 570112ХХХХ
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:66.87%
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЕИК: 831661388, дял:33.00%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕИК: 121631219, дял:0.06%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:%
ХИМРЕМОНТСТРОЙ ЕИК: 816089204, дял:0.06%
 
ЛОВИКО - МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ АД Булстат: 104070869
ТРИФОН ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ ЕГН: 470901ХХХХ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МЪНКОВ ЕГН: 381022ХХХХ
СВЕТЛОМИР ИВАЙЛОВ ХАДЖИДИМИЕВ ЕГН: 460801ХХХХ
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ "ГЪМЗА" ЕИК: 814190910, дял:51.00%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД ЕИК: 121227995, дял:3.41%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:11.29%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:4.28%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:30.00%
 
ЗКД АД Булстат: 108004126
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ТОНЕВ ЕГН: 540118ХХХХ
ВЕЛКО СТОЯНОВ ВЕЛКОВ ЕГН: 340321ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПЕЕВ ЕГН: 560304ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:34.00%
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ ЕИК: 121213274, дял:15.05%
ВИНТ, И ЕИК: 818036905, дял:49.16%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:1.77%
 
БРЕЗА АД Булстат: 108008594
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ ЕГН: 270124ХХХХ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕГН: 421114ХХХХ
МАРТИМОР ЕИК: 040190671, дял:4.61%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:53.98%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:33.40%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:8.00%
 
РИБОВЪДСТВО - АД АД Булстат: 117053559
ДОНЧО ИЛИЕВ ДОНЧЕВ ЕГН: 690623ХХХХ
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТИХОЛОВ ЕГН: 490407ХХХХ
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ ЕИК: 121661931
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:1.66%
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ ЕИК: 102192707, дял:17.58%
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ ЕИК: 121661931, дял:38.40%
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ ЕИК: 831909905, дял:30.81%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:11.55%
 
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-91 АД Булстат: 105022852
ЕМИЛ БОРИСОВ МИТОВ ЕГН: 501119ХХХХ
БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ ЕИК: 115090481
АКБ-ИНДУСТРИЯ ЕИК: 121091513
РАЙНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЕГН: 260425ХХХХ, дял:4.17%
МИХАИЛ ИГНАТОВ ГЕНОВ ЕГН: 450917ХХХХ, дял:4.17%
БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ ЕИК: 115090481, дял:50.99%
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128, дял:18.84%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:9.56%
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЕИК: 000695388, дял:1.64%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:10.60%
 
АТЛАС АД Булстат: 126003168
СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ ЕГН: 580214ХХХХ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЕГН: 490419ХХХХ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЕИК: 000695388, дял:41.04%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:16.00%
ТК-ХОЛД ЕИК: 121657705, дял:34.00%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:8.95%
 
АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ АД Булстат: 130240867
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИЛКОВ ЕГН: 420123ХХХХ
АТАНАСКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА-МАТОВА ЕГН: 690103ХХХХ
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ ЕГН: 720228ХХХХ
СВЕТА СОФИЯ ЕИК: 121661963, дял:33.99%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:33.99%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:22.01%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:9.99%
 
ЕР СЛАЙД АД Булстат: 814192084
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
МИТКО НИКОЛОВ МИТОВ ЕГН: 520128ХХХХ
ДОНЧО МАРИНОВ БАЕВСКИ ЕГН: 580507ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЕИК: 000695388, дял:12.34%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:47.87%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:39.78%
 
АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД Булстат: 825393416
ДЕШКО АНГЕЛОВ ДЕШКОВ ЕГН: 500322ХХХХ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ ЕГН: 270626ХХХХ
МАРИЯ СЛАВЧЕВА МОМЧИЛОВА ЕГН: 650210ХХХХ
КООПЕРАЦИЯ "АРЗ - ПЪРВОМАЙ" ЕИК: 115155452, дял:29.83%
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ ЕИК: 121575489, дял:34.00%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:10.13%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:25.47%
КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРЯКОВ ЕГН: 631029ХХХХ, дял:0.25%
ДЕШКО АНГЕЛОВ ДЕШКОВ ЕГН: 500322ХХХХ, дял:0.30%
 
АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ АД Булстат: 831635105
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИЛКОВ ЕГН: 420123ХХХХ
АТАНАСКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА-МАТОВА ЕГН: 690103ХХХХ
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ ЕГН: 720228ХХХХ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИЛКОВ ЕГН: 420123ХХХХ
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:22.01%
СВЕТА СОФИЯ ЕИК: 121661963, дял:33.99%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:33.99%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:9.99%
 
КОМБИНАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ АД Булстат: 831645590
РОСЕН ИВАНОВ ПЕШЕВ ЕГН: 661006ХХХХ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ АГАЙН ЕГН: 420120ХХХХ
НАЙДЕН НИКОЛАЕВ МАНОВ ЕГН: 590817ХХХХ
БОЙКА АНГЕЛОВА КИЧУКОВА ЕГН: 630711ХХХХ
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА ЕГН: 740510ХХХХ
БУЛМЕТАЛ СОФИЯ ЕИК: 121149774, дял:57.00%
АКЦИОНЕР-ФАВОРИТ ХОЛДИНГ ЕИК: 121577091, дял:2.47%
СВЕТА СОФИЯ ЕИК: 121661963, дял:1.00%
СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЕИК: 831686320, дял:1.00%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД ЕИК: 121227995, дял:1.93%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:19.65%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:8.99%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:7.64%
АТЛАС-БЪЛГАРИЯ ЕИК: 831374744, дял:0.12%
ДРАКАР ЕИК: 040313800, дял:0.01%
ФИНКО ЕИК: 121155161, дял:0.10%
ОТЕЧЕСТВО 2000 ХОЛДИНГ ЕИК: 121592606, дял:%
ДАНИЕЛА ЯНЕВА ЕИК: 83161ХХХХ, дял:%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:%
БУЛБРОКЪРС ЕИК: 115152520, дял:%
ФИНАНСОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА /ФБК/ ВИ - ВЕСТА ЕИК: 831463641, дял:%
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕИК: 000694724, дял:%
БУЛ ХОЛДИНГ ЕИК: 121658390, дял:%
ИСТ КОНСУЛТИНГ ЕИК: 121567923, дял:%
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЕООД ЕИК: 03013ХХХХ, дял:%
БЕТА КОРП ЕИК: 831659946, дял:%
ЕЛАНА ЕИК: 831470130, дял:0.02%
БУЙКО - 2000 ЕИК: 115101141, дял:%
 
МИНЕРАЛМАШ АД Булстат: 113015843
СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ БАТУРОВ ЕГН: 691214ХХХХ
ИВАН АТАНАСОВ ДИМОВ ЕГН: 460210ХХХХ
МИЛЬО АЛЕКСОВ ЗИКАТАНОВ ЕГН: 571120ХХХХ
ИЗОЛА БЪЛГЕРИАН ИНВЕСТМЕНТС ЕИК: 831276392, дял:7.25%
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ-ЛЕВКА ЕИК: 126090034, дял:21.49%
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ-АКТИВ ЕИК: 814136370, дял:11.01%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:1.20%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:5.74%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:15.05%
ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ ЕИК: 121779787, дял:37.68%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:0.54%
 
ХЕЛИО-ТУР-С АД Булстат: 102004621
ЖЕКО ДИНЕВ КАЛЪЧЕВ ЕГН: 420320ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
СОНЯ ЙОРДАНОВА БАНЕВА-ГЕОРГИЕВА ЕГН: 631210ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛАЕВА БАНЕВА ЕГН: 830115ХХХХ
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:40.06%
РУСАЛКА ТУР ЕИК: 102661396, дял:40.06%
ПРИВАТ ТУРИСТ ЕИК: 102641454, дял:7.95%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:8.35%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:1.98%
БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕИК: 120054800, дял:0.96%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:0.62%
 
БИОИНВЕСТ АД Булстат: 121080043
БЛАГА ДИМИТРОВА ВРАЧЕВА ЕГН: 480407ХХХХ
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА ЕГН: 580831ХХХХ
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА БОЖКОВА ЕГН: 590920ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:25.99%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:53.27%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:10.72%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:10.00%
 
АКБ-ИНДУСТРИЯ АД Булстат: 121091513
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ ЕГН: 270124ХХХХ
ГЕОРГИ БОЯНОВ АНДРЕЙНСКИ ЕИК: 420813ХХХХ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕИК: 421114ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:20.83%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:1.66%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:1.66%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:2.50%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:30.83%
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АКБ ФОРЕС-СОЦИАЛЕН ЕИК: 121235807, дял:0.83%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:41.66%
 
ПОЛИМЕРИ АД Булстат: 813143369
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД ЕИК: 103594655
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕИК: 121889657
СЛАВКА САВОВА САВОВА ЕГН: 420212ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕГН: 720610ХХХХ
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ЕИК: 121576032, дял:27.63%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:60.18%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЛП: , дял:%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:4.08%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : , дял:0.56%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : , дял:0.30%
ИНВЕСТМЪНТБАНК АУСТРИЯ АГ : , дял:0.09%
КРЪПИЪН КЕПИТЪЛ БЕТАЙЛИГУНГЕН АКЦИЕНГЕЗЕЛ : , дял:0.01%
АБС КАПИТАЛ ИНК. : , дял:0.03%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:7.07%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:%
 
БИМАС - АД АД Булстат: 117001022
СТЕФАН ХРИСТОВ КЪНЕВ ЕГН: 480702ХХХХ
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ СТОИЛОВ ЕГН: 760902ХХХХ
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:7.49%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:31.48%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕИК: 121678133, дял:9.99%
ЕКО ПЕТРОЛИУМ ЕИК: 121004818, дял:35.13%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:10.00%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:5.36%
ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" ЕИК: 128001319, дял:0.01%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:0.50%
 
МТС-РМ АД Булстат: 121013564
ХРИСТО МИХАЙЛОВ МАРЧЕВ ЕГН: 420531ХХХХ
ВАСИЛ ТАШКОВ ЛАЗУНОВ ЕГН: 540712ХХХХ
ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ ЕГН: 670123ХХХХ
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ ЕИК: 124044376, дял:1.64%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:24.95%
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ ЕИК: 121575489, дял:32.64%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:7.76%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:33.00%
 
ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ АД Булстат: 103594655
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА ЕГН: 580831ХХХХ
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА ЕГН: 580831ХХХХ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128, дял:12.96%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:12.96%
БИОИНВЕСТ ЕИК: 121080043, дял:12.96%
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕИК: 121889657, дял:12.96%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:3.70%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:3.70%
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" ЕИК: 837105284, дял:12.96%
_СМ В.V. : , дял:14.81%
ПИЛОТ СЕКЮРИТИС - КИПЪР : , дял:12.96%
 
ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "РУСАЛКА" АД Булстат: 834025737
АГРОСЕТ ЕИК: 121903786
ТОДОРКА БЕЛЕВА ЧОБАНОВА ЕИК: 290428ХХХХ
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ
ТОДОРКА БЕЛЕВА ЧОБАНОВА ЕГН: 290428ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:19.95%
БЪЛГАРИЯ 2002 ХОЛДИНГ ЕИК: 041019772, дял:6.22%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:2.06%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:5.01%
РУСАЛКА ТУР ЕИК: 102661396, дял:66.73%
 
БЕЛОПАЛ АД Булстат: 103006372
ЕЛВИРА ГРОНИК ТАНЧЕВА ЕГН: 550718ХХХХ
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:7.82%
БЕЛОПАЛ-ГЛАС ЕИК: 103332941, дял:20.00%
НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ - ХОЛДИНГ ЕИК: 121663697, дял:34.01%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:10.78%
ТК-ХОЛД ЕИК: 121657705, дял:14.39%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:12.97%
ОТЕЧЕСТВО 2000 ХОЛДИНГ ЕИК: 121592606, дял:%
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ ЕИК: 121213274, дял:%
 
СТОМАНА АД Булстат: 823073339
СПАС ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ ЕГН: 480530ХХХХ
ОЛГА СТАНИСЛАВОВА ШИШКОВА ЕГН: 470311ХХХХ
ЕЛИ НЕДЕВА КАДИЕВА ЕГН: 750121ХХХХ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:75.00%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:3.03%
ТК-ХОЛД ЕИК: 121657705, дял:1.80%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:10.00%
"КОНТИНЕНТАЛ-ХОЛДИНГ"-АД ЕИК: 113044040, дял:10.16%
 
КРИСТАЛ ХИМИЯ АД Булстат: 822106035
АНА ГЛАВАН ЛП: AХХХХХХХХ
ВИТАЛИЙ СИМЕРЕЦКИЙ ЛП: AХХХХХХХХ
АНДРЕЙ ЙОН ЛП: AХХХХХХХХХ
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ ЕИК: 124044376, дял:18.00%
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ ЕИК: 121575489, дял:33.99%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:11.18%
ТК-ХОЛД ЕИК: 121657705, дял:8.74%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:15.34%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:12.72%
 
АКБ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ АД Булстат: 126128894
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕИК: 590816ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕИК: 630812ХХХХ
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕИК: 720610ХХХХ
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:66.66%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:21.21%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:11.05%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:1.05%
 
СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ АД Булстат: 108011430
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
МИТКО КИРОВ ДИМОВ ЕГН: 460902ХХХХ
РАНГЕЛ ХРИСТОВ ТАНЕВ ЕГН: 710111ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:55.314%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:13.445%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:2.446%
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128, дял:28.795%
 
ЛЕМЕКОН АД Булстат: 128008057
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072
АКБ-КОНСОРЦИУМ ЕИК: 831669730
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ ЕГН: 530501ХХХХ
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял:9.612%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:13.127%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:1.179%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:31.797%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:0.362%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:31.385%
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128, дял:12.537%
Справка свързани лица с: "СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ ЕГН: 2911096926"
 
 
БАЛКАНКАР - ИН ООД Булстат: 130146720
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ ЕГН: 291109ХХХХ
ЛЕМЕКОН ЕИК: 128008057, дял:25.00%
ЕЛЕКТРА АД ЕИК: 126128894, дял:25.00%
ДИНАМО-СЛ. ЕИК: 119001843, дял:25.00%
БЕРОЕ ЕИК: 000790092, дял:25.00%
 
АД "ПЪРВИ МАЙ" - КЛОН РАДОМИР Булстат: 1180129080016
ЛЮБЕН СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ ЕГН: 520108ХХХХ
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ ЕГН: 291109ХХХХ
 
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-ВИЕТНАМСКА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКА КАМАРА" Булстат: 131131479
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ ЕГН: 291109ХХХХ
МИЕН ВАН НГУЕН ЕГН: 530409ХХХХ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН: 570317ХХХХ
 
Справка свързани лица с: "ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ"
 
ИНДУСТРИЯ ЕООД Булстат: 119516786
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ, дял:100.00%
 
БАЛКАН МОТОРИ ЕООД Булстат: 119539906
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ, дял:100.00%
 
ВИСЕНТ ЕООД Булстат: 119539913
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ, дял:100.00%
 
ЕВРОМАШИНА ЕКСПОРТ ЕООД Булстат: 119539920
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ, дял:100.00%
 
АГРОСЕТ ЕООД Булстат: 119516779
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ, дял:100.00%
 
БИМАС - АД АД Булстат: 117001022
СТЕФАН ХРИСТОВ КЪНЕВ ЕГН: 480702ХХХХ
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА ЕГН: 421002ХХХХ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ СТОИЛОВ ЕГН: 760902ХХХХ
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял:7.49%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:31.48%
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕИК: 121678133, дял:9.99%
ЕКО ПЕТРОЛИУМ ЕИК: 121004818, дял:35.13%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:10.00%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:5.36%
ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" ЕИК: 128001319, дял:0.01%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:0.50%
Справка свързани лица с: "ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 6308123847"
 
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС АД Булстат: 130370889
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
АЙ СИ М АД :, дял:76.15%
АКБ-АКТИВ ЕИК: 130834072, дял: 16.13%
ПОЛИМЕРИ ЕИК: 813143369, дял: 7.63%
КОСТЕНЕЦ - ХХИ ЕИК: 832064969, дял:%
АКБ - КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СИГУРНОСТ ЕИК: 121145651, дял:%
БИМАС - АД ЕИК: 117001022, дял:%
ЕЛМА ЕИК: 820174009, дял:%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял: 0.02%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял: 0.03%
 
АКБ-ФОРЕС АД Булстат: 121091933
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 5908168461
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ЕГН: 6307153507
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:99.00%
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ, дял:1.00%
 
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД РЕПУБЛИКА АД Булстат: 121237509
ВАЛЕНТИН СТАНКОВ ВЕЛИНОВ ЕГН: 510521ХХХХ
БОРИСЛАВ СТАНЕВ БРАЙКОВ ЕГН: 580808ХХХХ
ГАВРИЛ АРСЕНОВ ГАВРИЛОВ ЕГН: 430221ХХХХ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ ЕГН: 450922ХХХХ
ВАЛЕНТИН СТАНКОВ ВЕЛИНОВ ЕГН: 510521ХХХХ
БОРИСЛАВ СТАНЕВ БРАЙКОВ ЕГН: 580808ХХХХ
ДРАГОМИР ИВАНОВ ПОПОВ ЕГН: 620713ХХХХ
ИВАН ДИМИТРОВ БОЙКОВ ЕГН: 500926ХХХХ
ЧАВДАР КАМЕНОВ СОКОЛОВ ЕГН: 520703ХХХХ
ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ЕГН: 550708ХХХХ
НИКОЛАЙ ДИНКОВ МАНОЛОВ ЕГН: 561016ХХХХ
ПАВЛИНА КИРИЛОВА АНАЧКОВА-КАНТАРЕВА ЕГН: 610915ХХХХ

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ

ХАРДБРАТ ЕИК: 040608512, дял:2.15%
ТОКУДА БАНК ЕИК: 813155318, дял:3.95%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА ЕИК: 831447150, дял:0.43%
БУРГ 96 ЕИК: 102032880, дял:0.86%
ВАЛЕРИ КАРААРГИРОВ - ТРЕЙДИНГ ЕИК: 114055698, дял:0.21%
ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ЕГН: 550708ХХХХ, дял:0.86%
МАРИЯ СИМЕОНОВА КУНЦЕВА ЕГН: 700611ХХХХ, дял:0.21%
КРЪСТЬО СТОЯНОВ ДИМОВ ЕГН: 580927ХХХХ, дял:0.21%
ТРИФОН АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ ЕГН: 270916ХХХХ, дял:0.19%
БОЙКО КОСЕВ БОТЕВ ЕГН: 640312ХХХХ, дял:0.21%
АНДРЕЙ БОРИСОВ БРАЙКОВ ЕГН: 630830ХХХХ, дял:0.21%
ЦВЕТАН ДОЧЕВ ЖИТАРСКИ ЕГН: 530503ХХХХ, дял:0.21%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:90.25%
 
НОВИЛ-Н.И.М. ООД Булстат: 130235998
МИЛАДИН МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ ЕГН: 560404ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:35.00%
НОВИЛ-Н.М. ЕИК: 130059112, дял:65.00%
 
ЕР СЛАЙД АД Булстат: 814192084
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
МИТКО НИКОЛОВ МИТОВ ЕГН: 520128ХХХХ
ДОНЧО МАРИНОВ БАЕВСКИ ЕГН: 580507ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЕИК: 000695388, дял:12.34%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:47.87%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:39.78%
 
СДРУЖЕНИЕ "ГОЛФ КЛУБ ИРАКЛИ" Булстат: 131133658
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 5908168461
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
 
ГОЛФ-ХОТЕЛИ АД Булстат: 119096535
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ЕВГЕНИЯ ЗЛАТЕВА ГЕНЧЕВА ЕГН: 701028ХХХХ, дял:0.41%
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ, дял:0.41%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял: 2.50%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:2.50%
РУСАЛКА ТУР ЕИК: 102661396, дял:94.16%
 
ПОЛИМЕРИ АД Булстат: 813143369
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 740406ХХХХ
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД ЕИК: 103594655
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕИК: 121889657
СЛАВКА САВОВА САВОВА ЕГН: 420212ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕГН: 720610ХХХХ
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ ЕИК: 126516128
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ЕИК: 121576032, дял:27.63%
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:60.18%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЛП: , дял:%
Група нефизически лица ЕИК: 999999995, дял:4.08%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : , дял:0.56%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : , дял:0.30%
ИНВЕСТМЪНТБАНК АУСТРИЯ АГ : , дял:0.09%
КРЪПИЪН КЕПИТЪЛ БЕТАЙЛИГУНГЕН АКЦИЕНГЕЗЕЛ : , дял:0.01%
АБС КАПИТАЛ ИНК.:, дял:0.03%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:7.07%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:%
 
ФИНАНСОВА КЪЩА ЕЛИТ-И АД Булстат: 121340434
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ ЕГН: 270124ХХХХ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕГН: 421114ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ, дял:1.00%
ДОБРУДЖАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА ЕГН: 490719ХХХХ, дял:7.50%
ЖАНА ЦАНЕВА НАЧЕВА ЕГН: 540317ХХХХ, дял:5.99%
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ЕГН: 630715ХХХХ, дял:5.00%
КОНСТАНТИНО АСПАРУХОВ ЛЬОНДЕВ ЕГН: 630809ХХХХ, дял:4.99%
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ ЕГН: 481103ХХХХ, дял:4.99%
ВАНЯ МЕТОДИЕВА БОЖИНОВА ЕГН: 510531ХХХХ, дял:0.50%
ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА КРСТЕВА-ДИМОВА ЕГН: 531105ХХХХ, дял:0.50%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:24.50%
БОРЯНА ГОРАНОВА ГОРАНОВА ЕГН: 710105ХХХХ, дял:8.99%
ЮЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХАЙТОВА ЕГН: 531024ХХХХ, дял:8.99%
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ ЕГН: 421114ХХХХ, дял:8.99%
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ ЕГН: 550814ХХХХ, дял:8.99%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ, дял:8.99%
 
ГЕРИ - ИВАЙЛО МАРИНОВ ЕТ Булстат: 131209885
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ7, дял:100.00%
 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК ЕАД Булстат: 123014420
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
МАРИЯ НИКОЛОВА БАНЕВА ЕГН: 401019ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 590816ХХХХ
ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС ЕИК: 130370889, дял:100.00%
 
АКБ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУКЦИИ АД Булстат: 126128894
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕИК: 630812ХХХХ
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА ЕИК: 720610ХХХХ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ЕГН: 630812ХХХХ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕИК: 590816ХХХХ
АКБ КОРПОРАЦИЯ ЕИК: 121569027, дял:11.058%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЕГН: 1111111110, дял:21.218%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕИК: 130169256, дял:1.057%
ПАРТНЪРС КОМЕРС ЕИК: 121366169, дял:66.667%
Справка свързани лица с: "МАРИЯ ИВАНОВА ЙОСИФОВА ЕГН: 6012186931"
Няма данни за свързани лица с МАРИЯ ИВАНОВА ЙОСИФОВА
 
 
Справка свързани лица с: "КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ ЕИК: 7209171046"
Няма данни за свързани лица с КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ