Справка за Костадин Вълчев Костадинов

 

Справка свързани лица с: "КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ"
 
 
СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА И ОХРАНА ООД Булстат: 130608746
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ ЕГН: 510727ХХХХ
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ РАНЕВ ЕГН: 480608ХХХХ, дял:20.00%
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ ЕГН: 521123ХХХХ, дял:20.00%
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГАБРОВСКА ЕГН: 561220ХХХХ, дял:20.00%
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ, дял:20.00%
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ ЕГН: 510727ХХХХ, дял:10.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 59081ХХХХ, дял:10.00%
 
БРАСКО ООД Булстат: 130950671
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ
ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ ЕГН: 460809ХХХХ
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ ЕГН: 430517ХХХХ, дял:25.00%
ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ ЕГН: 460809ХХХХ, дял:25.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ ЕГН: 59081ХХХХ, дял:25.00%
ХАСЪМСКИ СЕРГЕЙ ЛНЧ: ХХХХХХХХХХ, дял:25.00%
 
 
 
 
СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА И ОХРАНА ООД
 
БУЛСТАТ: 130608746
Юридически статут: Юридическо лице
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
 
Документ за създаване: Решение 1 от 26.02.1993г. по ф.д.5287/1993г. на Софийски градски съд, партиден № 7662 рег. , том 120, стр. 139
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Общо събрание
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област София,общ. Столична,гр.София
ул. СОЛУНСКА № 29
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 50.00 хил. лв.
Вид участие в капитала: Дялове
Брой акции: 50
Номинална стойност: 1000 лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ РАНЕВ,ЕГН 480608ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 10.00,
Дял: 20.00%
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ВИДЕНОВ,ЕГН 521123ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 10.00,
Дял: 20.00%
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГАБРОВСКА,ЕГН 561220ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 10.00,
Дял: 20.00%
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ,ЕГН 430517ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 10.00,
Дял: 20.00%
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ,ЕГН 510727ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 5.00,
Дял: 10.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ,ЕГН 590816ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 5.00,
Дял: 10.00%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ,ЕГН510727ХХХХ,
Длъжност: Управител,Роля: Управляващ
 
БРАСКО ООД
 
БУЛСТАТ: 130950671
Юридически статут: Юридическо лице
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
 
Документ за създаване:
Решение 1 от 27.07.1995 г. по ф.д. 13180/1995 г. на Софийски градски съд,
партиден № 26321 рег. 1, том 308, стр. 50
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Общо събрание
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Търговско посредничество с разнообразни стоки
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в РУСКА федерация 25.00%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Пряко чуждестранно участие - от
регистрирания капитал 10 до 50 % в капитала
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област София,общ. Столична,гр.София
ул. СТОЯН ЕДРЕВ № 1А
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 120.00 хил. стари лв.
Вид участие в капитала: Дялове
Брой акции: 12
Номинална стойност: 10000 стари лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ,ЕГН 430517ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 30.00,
Дял: 25.00%
ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ,ЕГН 460809ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 30.00,
Дял: 25.00%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ,ЕГН 590816ХХХХ
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 30.00,
Дял: 25.00%
ХАСЪМСКИ СЕРГЕЙ,ЛНЧ ХХХХХХХХХХ
Гражданство/държава: РУСКА федерация
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 30.00,
Дял: 25.00%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ,ЕГН430517ХХХХ,
Длъжност: Управител,Роля: Управляващ
ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ,ЕГН460809ХХХХ,

Длъжност: Управител,Роля: Управляващ