Справка за разузнаване от 1972 г.

Към албума...

Съдържа:

Справка относно интереса, проявяван от задгранични разузнавателни централи към циганското население в България. Описва посещенията в България на цигански активисти от различни европейски държави и констатира тенденцията към турчеене на българските роми. София, [октомври] 1972 г.

Свързано с: Ян Кохановски; Йозеф Хюбшман; Милена Хюбшманова; Доналд Кенрик; Мишел Лаголет; Сульо Метков; Лилко Нацолов; Найден Миленков.