Справка за международни цигански организации във Великобритания и Франция - ноември 1970 г.

Към албума...

Съдържа:

Справка от началника на VІ управление на ДС относно сведенията, получени от секретния сътрудник "Антонов", за международни организации на циганите и техни дейци. София, 20 ноември 1970.

Свързано с: