Въпроси към г-н Маринов

 

Уважаеми г-н Маринов,

Най-сърдечно Ви благодаря за отделеното време и съдържателните отговори на въпросите по нашето изследване за развитието на новия български корпоративен капитал. Особено съм впечатлен от малко познати моменти от Вашата дейност като например факта, че подготовката за участие в масовата приватизация е започнала още през 1994 година в първоначалния фонд „АКБ Консорциум” АД, от мащабите на организацията по набирането на бонов ресурс, от преструктурирането на „АКБ Корпорация” след успешната участие в търговете и оформянето на инвестиционния портфейл, от определението Ви за „недоверчивото оглеждане” с чуждите компании, опериращи в България.

Заедно с това Вашите отговори породиха интерес към специфични моменти от Вашата дейност, които представляват особен интерес за нашето изследване:

  1. Отношенията Ви с чешките партньори от първоначалния период – посочвате, че техният опит е бил особено ценен за Вас, но заедно с това отбелязвате значението на Вашите организационни усилия по практическото реализиране на стратегията, осигурили един от най-високите инвестиционни ресурси. В пресата имаше публикации за конфликти между Вас и чешките инвеститори. Каква е Вашата гледна точка?
  2. Според нас процеса на „размяна на пакети” между фондовете поставя началото на сътрудничеството между бъдещите корпоративни субекти в българската икономика. Интересно ни е да научим кои от фондовете бяха сред Вашите партньори в масовата приватизация, има ли примери на успешни сътрудничества? А имаше ли “размени на пакети”, които доведоха до конфликти с приватизационни фондове?
  3. Особено значима за нас е информацията за Вашите специализации – може ли да се каже, че освен Ваша лична инициатива това е част от стратегията на холдинга за повишаване квалификацията на перспективни свои членове и мениджъри?
  4. Може би най-важният въпрос се отнася до настоящата дейност на корпорацията - Вашият портфейл от инвестиции, придобит при масовата приватизация е силно диверсифициран (по информация от пресата придобивате около 80 предприятия в най-различни области от промишлеността). Отделните сектори в индустрията обаче изискват различна логика на управление, различно ноу-хау, зададено от технологиите във всеки един от тях, от спецификата на пазарите (различно поведение на конкуренти, клиенти), специфичните регулации и т.н. Това е огромно предизвикателство пред управлението и за нас е много интересно да разберем как решавате тези проблеми? Тук без съмнение особено важен е и въпроса за изграждането на корпоративната идентичност, а защо не и на „корпоративния морал” – т.е. лоялността на менижърите и служителите от различните нива и тяхната мотивация.
  5. Вие съвсем накратко посочвате, че последното правителство е подобрило средата и я направило по-предвидима. Бихме искали да научим кои стъпки на правителството оценявате като най-полезни за корпоративния капитал и конкретно за Вашата корпорация, както и това, което продължава да ви пречи и „носи рискове”.
 
Ето защо бих бил благодарен ако отделите време за една допълнителна среща и разговор по тези въпроси. Също така бих искал да Ви поканя на нашата конференция, която организираме в началото на месец декември (прилагам предварителната програма).