Депутат във ВНС

Към албума...

Николай Близнаков е една от знаковите фигури за политиката на СДС по проблема за приватизацията. Той организира около себе си 25-30 депутати от различните групи на Парламентарния съюз на СДС за идеята приватизация, подчинена на принципа "равен старт".

За съжаление от тази му активност са запазени малко неща. Няма ги протоколите от проведени обсъждания, а и образците на "купоните за приватизация". Липсват и документи от обсъжданията с икономическите експерти на СДС, както и срещите му с президента Желев по същите въпроси.

Близнаков срещна неразбиране, но основно - противопоставяне от икономическите експерти. Те не бяха съгласни.