Анкетна карта - 1968 г.

Анкетата е проведена през 1968 г. от издателство "Народна младеж" сред младежи за четенето на  книгите на издателството.

На основата на анкетата беше направен доклад и се състоя конференция за издадените книги и бъдещата политика на издателството.

Поместваме запазена анкетна карта. Тя е на младеж с незавършено средно образование. Вероятно е учил вечерно.