Годишен отчет на селскостопанските предприятия за 1992 г.

Към албума...