Годишни справки за изразходваните средства за работна заплата, 1987 г. - 1988 г.

Към албума...