Основна листовка - 1990

Програмната листовка на СДС, разпространена в най-голям тираж в периода 1989-1991 г. Буквите са сини, хартията - синкава.

Отгоре "Г"-тата са с необясним машинописен произход върху наличния екземпляр.