БЪЛГАРИЯ - 93

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

БЪЛГАРИЯ - 93

Избори ‘94Разработката е осъществена от експерти на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Съставител и научен редактор - доц. Желка Генова.


СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1993 ГОДИНА

БЕЗРАБОТИЦАТА - ЕДНА ВИСОКА СОЦИАЛНА ЦЕНА ЗА ПРЕХОДА

ПРИВАТИЗАЦИЯТА

ВЛАСТТА И ИНСТИТУЦИИТЕ НА ВЛАСТТА


1. ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ
2. СЪДЕБНА ВЛАСТ И СЪДЕБНА СИСТЕМА
3. ПРЕСТЪПНОСТ
4. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПЕНСИИ

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОДА

ТРУДОВИ РЕСУРСИ. ЕСТЕСТВЕНИ И МЕХАНИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ. ПАЗАР НА ТРУДА.

ДОХОДИ. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ

ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ

ГРАЖДАНСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА

ЕКОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ЕКОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА

СОЦИАЛНАТА ЦЕНА НА ПРЕХОДА

НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 1993-ТА ГОДИНА