Листовка в София от пролетта на 1993 г.

Листовка-призив, пускана в пощенските кутии на софиянци през пролетта на 1993 г., за готвени протестни действия срещу правителството на Беров.

Резмери - 15 на 20,3 см. Бледосиня вестникарска хартия.