Докладът от Париж

Към албума...

Съдържа:

1. Сведение от секретния сътрудник "Антонов" за пребиваването му в Париж и за контактите му с представители на Международния комитет на циганите (липсва последната страница). [Сливен, септември - октомври 1970.]

2. Бележка на заместник-началника на окръжното управление на МВР - Сливен, за надеждността на с.с. "Антонов" и за поставените му задачи. Сливен, 13 октомври 1970.

Свързано с: