Докладът от Лондон

Към албума...

Увлекателен разказ на агент "Антонов" за пребиваването му в Лондон за установяване на връзки с международни цигански организации.

Съдържа: сведение от с.с. "Антонов" за пътуването му до Лондон. Сливен, 26 септември 1970.

Разказва за: пристигането си в Лондон на 17 август 1970 г.; за срещите си с Доналд Кенрик и Гратън Пакстън; за посещението си в цигански катун с каравани край Лондон, за организираното тем училище, субсидирано от МКЦ, и за намиращата се пак там редакция на вестник "Цигански глас"; за борбата на британските цигани за законодателно потвърждаване на правото им на номадски начин на живот;

Свързано с: