Програма на семинар на БДЦ, юли 1992

ПРОГРАМА
на
срещата-семинар:

 

"РОЛЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ОТ ОПОЗИЦИЯТА И ФУНКЦИИТЕ МУ В ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ"

 

с общинските съветници от партия ЛИБЕРАЛИ и партиите от политическия център

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: хотел "Елица", Национален парк Витоша /над Златни мостове/

 

БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 80 + 5

 

БРОЙ НА ГОСТИТЕ: 15 + 5

 

I-ви ден - 4 юли /събота/ [1992 г.]

 

І-во заседание

 

9.00 ч. - 10.30 ч. * Пристигане, настаняване

10.30 ч. - 11.15 ч. * ОТКРИВАНЕ:

- кратко слово на председателя на БДЦ

- приветствия на гости

11.15 - 11.45 * Александър Каракачанов:

"Общинският съветник на опозицията - възможности за пълноценна работа в интерес на избирателите. Правомощия на общинския съветник"

12.00 ч. - 13.00 ч. * Дискусия по експозето на г-н Александър Каракачанов

 

Водещ на I-вото заседание: Светлана Шаренкова

Секретар: Маргарита Астарджиева

 

13.00 ч. - 14.00 * Обяд

 

II-ро заседание

 

14.00 ч. - 14.30 ч. * Стефан Гайтанджиев:

"Взаимодействието между политическите сили в условията на общинското самоуправление"

14.30 ч. - 15.30 ч. * Дискусия по експозето на г-н Стефан Гайтанджиев

15.30 ч. - 15.45 ч. * Почивка

 

15.45 ч. - 16.15 ч. * Борис Колев:

"Проблеми на новото регионално деление в Република България"

16.15 ч. - 17.15 ч. * Дискусия по експозето на г-н Борис Колев

17.15 ч. - 17.30 ч. * Почивка

 

17.30 ч. - 18.00 ч. * ------ (в програмата докладчикът не е отбелязан) "Проблеми на финансирането на самоуправляващите се териториални общности /проблеми на териториалния бюджет/"

18.00 ч. - 19.00 ч. * Дискусия по експозето на.......

 

19.00 ч. - 20.00 ч. * Изказване на г-н Боб Макой от Британския Ноу-Хау Фонд

 

Водещ II-то заседание: Еленко Божков

Секретар: Камелия Минчева

 

20.00 ч. * Вечеря

 

II-ри ден - 5 юли /неделя/

 

8.00 ч. - 9.00 ч. * Закуска

 

III-то заседание

 

9.00 ч. - 9.30 ч. * Стефан Радославов:

"Приватизация и реституция на общинските фирми"

9.30 ч. - 10.30 ч. * Дискусия по експозето на г-н Стефан Радославов

 

10.30 ч. - 11.00 ч. * арх.Митъо Виделов:

"Реституционните закони и последствията върху селищното устройство"

11.00 ч. - 12.00 ч. * Дискусия по експозето на г-н Виделов 

12.00 ч. - 12.15 ч. * Почивка

 

12.15 ч. - 12.45 ч. * Георги Файтонджиев:

"Екологичните проблеми и местното самоуправление"

12.45 ч. - 13.45 ч. * Дискусия по експозето на г-н Георги Файтонджиев

13.45 ч. - 14.00 ч. * Почивка 

 

14.00 ч. - 14.30 ч. * Божидар Антонов:

"Взаимодействието между полиция и общински власти"

14.30 ч. - 15.30 ч. * Дискусия по експозето на г-н Божидар Антонов

 

15.30 ч. * Закриване на семинара

 

Водещ на IV-то заседание : Александър Бояджиев

Секретар: Маргарита Астарджиева