Истината за миналото и перспективи за бъдещето

Истината за миналото и персепкити за бъдещето
Истината за миналото и персепкити за бъдещето
Снимка: Омда

Истината за миналото и перспективи за бъдещето. Автор: Красимир Пашов (КБЧ) - 1991

Към албума...

Истината за миналото и перспективи за бъдещето.

Автор: Красимир Пашов (КБЧ)

1991 г.