Бюлетина на мажоритарен кандидат - втори турр 1990 г.

Вторият тур беше проведен на 17 юни 1990 г.

Показаната бюлетина е като останалите. Този кандидат не е избран.

Бюлетината е отпечатана на тънка, мека, плътна непрозрачна хартия.  Размерите и са - 100 на 73 мм.