Сведения за Международния комитет на циганите 1970 - 1971 г.

Към албума...

Съдържа:

1. Сведение от полк. Кутев от окръжното управление на МВР - Сливен, относно получените от секретния сътрудник "Антонов" печатни издания от Франция, в частност със статия за живота на циганите в България и относно разговорите му с Васил Чапразов и Димитър Недев, цигани от Сливен, задочни студенти. Сливен, 11 декември 1970.

2. Превод на статията от френското печатно издание. [Сливен], 22 януари 1971.

3. Сведения от секретния сътрудник "Антонов" за получената от него официална покана да участва в Международния конгрес на циганите в Лондон през 1971 г. Сливен, 25 януари 1971.

4. Бележка на заместник-началника на окръжното управление на МВР - Сливен, полк. Кутев, за поставените на секретния сътрудник "Антонов" задачи във връзка с поканата да участва в Международния конгрес на циганите в Лондон през 1971 г. Сливен, 26 януари 1971.

5. Покана от Ванко Руда, президент на Международния комитет на циганите, за участие в Международния конгрес на циганите в Лондон от 5 до 10 април 1971 г. (циркулярна). На италиански език. Без място и дата.

6. Записка от началника на ІІІ отдел на VІ управление на ДС полк. Лазаров до началника на окръжното управление на МВР - Сливен с молба да разпореди на секретния сътрудник "Антонов" да приеме поканата за участие в Международния конгрес на циганите в Лондон през 1971 г. като частно лице. София, 02 февруари 1971.

7. Писмо от началника на ІІІ отдел на VІ управление на ДС до началника на окръжното управление на МВР - Сливен за необходимостта и в бъдеще да бъде използван секретният сътрудник "Антонов" за оперативни задачи в България и чужбина. София, 02 април 1971 г.

8. Превод на писмо от Гратън Паксън [до секретния сътрудник "Антонов"] за пребиваването му в Суто Оризаре (Македония, Югославия), където се планира да се проведе ІІІ Международен конгрес на циганите през 1975 г. Сливен, 09 август 1971.

9. Съпроводителни писма към някои от горните и към други документи.

Свързано с: