ПОЛИМЕРИ АД

 

 
БУЛСТАТ: 813143369
 
Регистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1038006777
Данъчна регистрация: ТДД , 01.04.1994 г.
 
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна: Удостоверение от 30.06.2003г. по ф.д.4479/1993г. на "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 11.31%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 88.68%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Надзорен съвет
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на полимери в първични форми
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в ГЪРЦИЯ
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в КИПЪР 0.56%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ 0.30%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в АВСТРИЯ 0.09%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в ГЕРМАНИЯ 0.01%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 0.03%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Пряко чуждестранно участие - под
регистрирания капитал 10 % в капитала
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Косвено чуждестранно участие 0.15%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище: област Варна, общ. Девня, гр.Девня
тел. код. 0519, п. код 9160
ж.к. ПОВЕЛЯНОВО
Телефон: сл. /2054 Телефон: /2889 Телефон: /4173 Телефон: /3006
Факс: сл. /3268
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 5324.51 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 5324513
Номинална стойност: 1 лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ, ЕИК 121576032
Акционер, Размер на участието: 1471.22,
Дял: 27.63%
АКБ КОРПОРАЦИЯ, ЕИК 121569027
Акционер, Размер на участието: 3204.63,
Дял: 60.18%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЛПГражданство/държава: ГЪРЦИЯ
Акционер, Размер на участието: 0.30,
Група нефизически лица, ЕИК 999999995
Акционер, Размер на участието: 217.42,
Дял: 4.08%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, Гражданство/държава: КИПЪР
Акционер, Размер на участието: 30.00,
Дял: 0.56%
ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, Гражданство/държава: КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ
Акционер, Размер на участието: 16.10,
Дял: 0.30%
ИНВЕСТМЪНТБАНК АУСТРИЯ АГ, Гражданство/държава: АВСТРИЯ
Акционер, Размер на участието: 5.00,
Дял: 0.09%
КРЪПИЪН КЕПИТЪЛ БЕТАЙЛИГУНГЕН АКЦИЕНГЕЗЕЛ, Гражданство/държава: ГЕРМАНИЯ
Акционер, Размер на участието: 0.84,
Дял: 0.01%
АБС КАПИТАЛ ИНК., Гражданство/държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Акционер, Размер на участието: 2.00,
Дял: 0.03%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕГН 1111111110
Акционер, Размер на участието: 376.84,
Дял: 7.07%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕИК 130169256
Акционер, Размер на участието: 0.13,
Право на собственост: Държавата,
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КАРАИВАНОВ, ЕГН 740406ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор, Роля: Управляващ
КОНСОРЦИУМ ПОЛИМЕРИ БИЛД, ЕИК 103594655,
Длъжност: Член, Роля: Член на управителен съвет
МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ, ЕИК 121889657,
Длъжност: Член, Роля: Член на управителен съвет
СЛАВКА САВОВА САВОВА, ЕГН 420212ХХХХ,
Длъжност: Член, Роля: Член на надзорен съвет
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ, ЕГН 590816ХХХХ,
Длъжност: Член, Роля: Член на надзорен съвет
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ, ЕГН 630812ХХХХ,
Длъжност: Член, Роля: Член на надзорен съвет
АНТОАНЕТА ЧАВДАРОВА КУТЕВА, ЕГН 720610ХХХХ,
Длъжност: Член, Роля: Член на надзорен съвет
ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕИК 126516128,
Длъжност: Член, Роля: Член на надзорен съвет
 
 
Чиста печалба от 16 хил. лв. отчете Полимери АД-Девня
Печалбата след облагане на химическата компания Полимери АД - Девня е 16 000 лв., стана ясно на общо събрание на акционерите вчера. 10% от нея ще бъдат заделени във фонд Резервен, а останала сума отива за допълнителни резерви, съобщи изп. директор на дружеството Димитър Караиванов. Дивидент не бе разпределен. Общо приходите на дружеството за 2003 г. са 27 млн. лв. Тъй като износът е ориентиран предимно в долари, Полимери отчита и 950 хил. загуби от курсови разлики. Акционерите решиха да не сменят седалището на фирмата, да не променят наименованието на компанията и да не сменят предмета на дейност.
В Полимери АД-Девня започва рехабилитация на инсталациите на всички цехове с изключение на тази за производство на дихлоретан. В обновяването на завода ще се вложат 11.5 млн. EUR. Парите са осигурени чрез банково финансиране, обяви Караиванов. Преговори за изпълнението на програмата се водят с американска, японска и немска компания, каза той. Рехабилитацията трябва да стартира до средата на тази година. Максималният срок за приключване е 18 месеца до края на 2005 г., заяви Караиванов. Крайната цел на инвестицията е увеличаване на общото производство на Полимери с 25%.
Последните пари, които се вложиха в преоборудване, бяха вложени в цеха за дихлоретан и в инсталирането на мощности за производство на техническа сол. Инвестицията е наложителна и заради непрекъснато повишаващите се изисквания на европейските еконорми и задължения за безопасност в химическите производства.
В момента продукцията на завода е основно за експорт - 99% от течния хлор, 50% от содата каустик. 90% от най-новата продукция на Полимери -техническа сол, също се изнася като основен пазар е Турция. 60% от солната киселина отива за родни компании. За българския пазар се произвеждат и редица крайни продукти, като белина и др.
в. "Пари" от 27.05.2004 г., стр. 8
 
 
 
"Консорциум полимери билд" се преименува на "Полихим България"
С решение на Софийския градски съд името на акционерното дружество "Консорциум полимери билд" се променя на "Полихим България" АД. Седалището и адресът на управление на дружеството също се преместват от Девня в София. Компанията вече е с едностепенна система на управление, като председател на съвета на директорите е Николай Ванев.

в. "Дневник" от 09.06.2004 г., стр. 10