ДЕКОТЕКС АД

 

 
БУЛСТАТ: 829053852
 
Регистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1201000447
Данъчна регистрация: ТДД , 01.04.1994 г.
 
Данъчен адрес: обл. СЛИВЕН общ. СЛИВЕН
Пощ.код 8800 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЬР/Г.КИРКОВ/ № 42
 
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна: Решение 688 от 03.05.1997 г. по ф.д. 2205/1991 г. на Сливенски окръжен съд, партиден № 39 рег. 1, том 1, стр. 105
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 98.60%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 1.40%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Управителен съвет
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на килими и килимени изделия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Косвено чуждестранно участие 0.01%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище: област Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен
тел. код. 044, п. код 8800, п. кутия 161
бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 42
Телефон: сл. 044/25317 Телефон: 044/23312
Факс: сл. 044/85374 Факс: 044/86539
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 406.53 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 406530
Номинална стойност: 1 лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
КАППА ТЕХНОЛОДЖИ, ЕИК 121131722
Акционер, Размер на участието: 337.61,
Дял: 83.04%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕИК 130169256
Акционер, Размер на участието: 5.69,
Дял: 1.39%
Право на собственост: Държавата,
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕГН 1111111110
Акционер, Размер на участието: 62.75,
Дял: 15.43%
ТЪРГОВСКА БАНКА БИОХИМ, ЕИК 121037017
Акционер, Размер на участието: 0.07,
Дял: 0.01%
КРЕДО-ИНВЕСТ, ЕИК 119055346
Акционер, Размер на участието: 0.21,
Дял: 0.05%
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ, ЕИК 121576032
Акционер, Размер на участието: 0.18,
Дял: 0.04%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН 540723ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор, Роля: Управляващ
ДОЧКА КОЛЕВА БАНЕВА, ЕГН 580831ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор, Роля: Управляващ
 
ДЕКОТЕКС АД
 
БУЛСТАТ: 829053852
 
Регистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1201000447 01.04.1994 г.
Данъчен адрес: обл. СЛИВЕН общ. СЛИВЕН
Пощ.код 8800 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЬР/Г.КИРКОВ/ № 42
 
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна: Удостоверение от 07.07.2004г. по ф.д.2205/1991г. на "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 1.40%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 98.60%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на килими и килимени
изделия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище: област Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен
тел. код. 044, п. код 8800, п. кутия 161
бул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 42
Телефон: сл. 044/23312 Телефон: 044/25317 Факс: сл. 044/85374 Факс: 044/86539
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 406.53 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 406530
Номинална стойност: 1 лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
Група нефизически лица, ЕИК 999999995
Акционер, Размер на участието: 0.108,
Дял: 0.027%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕГН 1111111110
Акционер, Размер на участието: 26.979,
Дял: 6.636%
КАППА ТЕХНОЛОДЖИ, ЕИК 121131722
Акционер, Размер на участието: 373.752,
Дял: 91.937%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕИК 130169256
Акционер, Размер на участието: 5.691,
Дял: 1.40%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН 540723ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор, Роля: Управляващ
РАХАМИМ ЕВАР, ЕИК 110955863,
Длъжност: Заместник председател, Роля: Член на колективен орган на
управление
Представляващ(а) КАППА ТЕХНОЛОДЖИ
Държава: САЩ ЕИК: 121131722
БОРИСЛАВ САРАНДЕВ САРАНДЕВ, ЕИК 570714ХХХХ,
Длъжност: Заместник председател, Роля: Член на колективен орган на
управление
Представляващ(а) КАППА ТЕХНОЛОДЖИ ЕИК: 121131722
МАЙКЪЛ ДЖОН АНДРЕ КЛАРИС, ЛП ХХХХХХХХ, Държава: БЕЛГИЯ
Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление
МОШЕ ЯВАР, ЛП ХХХХХХХХХ, Държава: САЩ
Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление
РАХАМИМ ЕВАР, ЛП ХХХХХХХХХ, Държава: САЩ
Длъжност: Председател, Роля: Член на колективен орган на управление
 
 
 
 
ДВ, бр. 20 от 18.02.1998 г.
Сливенски окръжен съд
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл.231, ал. 3 ТЗ с решение № 688 от 3.V.1997г. вписа преобразуването на "Декотекс - Карпет" - ЕАД, в акционерно дружество "Декотекс - Карпет" - АД: вписа промяна във вида на акциите, като капиталът 406 530 000 лв. се разпределя в 406 530 обикновени, поименни, безналични акции; заличава членовете на съвета на директорите Васко Крумов Ефремов, Маргарита Лазарова Славова и Васил Йорданов Йовчев: вписа нов съвет на директорите в състав: Дочка Колева Банева, Теменужка Савова Маринова, Васил Йорданов Йовчев; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите Дочка Колева Банева и изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев заедно и поотделно.
 
ДВ, бр. 90 от 04.08.1998 г.
Сливенски окръжен съд
Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение №655 от 27.IV.1998г. по ф.д.№ 2205/91 регистрира промени за "Декотекс" - АД: заличава членовете на съвета на директорите Дочка Колева Банева, Теменужка Савова Маринова и Васил Йорданов Йовчев; вписа за нови членове на съвета на директорите "Каппа Технлоджи" - АД, представлявано
от Рахамим Евар, "Българска холдингова компания" - АД, представлявана от Васил Йорданов Йовчев; дружеството се представлява от изпълнителния директор Васил Йорданов Йовчев.
 
ДВ, бр. 40 от 30.04.1999 г.
"Декотекс" - АД, Сливен
ХАД "АКБ Корпорация" в качеството си на акционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на "Декотекс" - АД, Сливен, с определение №18 от 21.IV.1999г. на Сливенския окръжен съд, на основание чл.223, ал.1 и 2 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс" - АД, на 31.V.1999г. в 9ч. в София, кв. Орландовци, бул.Първа българска армия 22, при следния дневен ред: 1.отчет на СД за дейността на дружеството за 1998г.; проект за решение - общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 1998 г.; 2.приемане на отчета и баланса на дружеството за 1998г.; проект за решение - общото събрание приема отчета и баланса на дружеството за 1998г.; 3.приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 1998г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за 1998г.; 4.промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема промените в устава на дружеството; 5.промени в броя и състава на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание приема промените в броя и състава на съвета на директорите; 6.разпределение на печалбата и дивидент за 1998г.; проект за решение - общото събрание приема разпределението на печалбата и дивидента за 1998г.; 7.избор на експерт-счетоводител за 1999г.; проект за решение – общото събрание избира предложения експерт-счетоводител за 1999г. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 7 ч. и 55 мин. и ще приключи в 8 ч. и 55 мин. Пълномощниците на акционерите - физически лица, трябва да представят пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, и копие от депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционери - юридически лица, освен посочените документи представят и удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице, което представляват. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на ХАД "АКБ Корпорация" - София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.11, стая 8.
 
 
ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.
"Декотекс" - АД, Сливен
Съветът на директорите на "Декотекс" - АД, Сливен, на основание чл.223 ТЗ във връзка с определение № 21 от 14.V.1999г. на Сливенския окръжен съд отменя свиканото от ХАД "АКБ Корпорация" редовно общо събрание на акционерите на "Декотекс" - АД, на 31.V.1999г. (ДВ, бр. 40 от 1999г.) и на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.VI.1999г. в 11 ч. в Сливен в залата на НТС при дневен ред и проекторешения, обявени в обявление № 30353 (ДВ, бр. 45 от 1999г.).
 
 
ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г.
Сливенски окръжен съд
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение № 2051 от 3.Х.2000г. по ф.д.№ 2205/91 вписа промени за "Декотекс" - АД: заличава досегашните членове на СД Васил Йорданов Йовчев, "Каппа Технолоджи" - АД, Рахамим Евар, "Българска холдингова компания" - АД, и ХАД "АКБ Корпорация", представлявано от Николай Венелинов Лозарски, Александър Христов Събев и Иван Крумов Спасов; вписа съвет на директорите в състав: Васил Йорданов Йовчев, Борислав Сарандев Сарандев, "Каппа Технолоджи" - АД, представлявано от Рахамим Евар; вписа промени в устава, приети на общото събрание на 23.VI.1999г.
 
 
ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г.
Сливенски окръжен съд
Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение № 2052 от 3.Х.2000г. по ф.д.№ 2205/91 вписа промени за "Декотекс" - АД: вписа СД в състав: Васил Йорданов Йовчев, Рахамим Евар, "Каппа Технолоджи" - АД, представлявано от Борислав Сарандев Сарандев.
 
 
 
 
"Декотекс" - Сливен изнася 65% от продукцията си в Америка
 
"Декотекс" АД - Сливен произвежда килими, мокети и изделия от тях. От 2001 г. капиталът на дружеството е частна собственост. Мажоритарният дял от "Декотекс" е притежание на американската компания "Хоум дайнамикс".
Предприятието излиза на американските пазари през 1994 г. В момента 85% от общия обем на продукцията се изнася, като 65% са предназначени за Америка - САЩ, Канада, Латинска Америка. В предприятието работят 1000 души, 15 от тях са дизайнери.
Изпълнителен директор на "Декотекс" е инж. Васил Йовчев.

в. "Дневник" от 04.12.2003 г., стр. 12