Първични избори за президент - 1996

Желю Желев беше президент и имаше право на още един мандат съгласно новата конституция.

Но той прие предложението да се проведат първични (вътрешнопартийни) избори, които да определят кой ще бъде кандидатът на СДС в предстоящата президентска кампания. Състезаваха се двама - той и Петър Стоянов.

На тези избори участваха членове и симпатизанти на СДС.

Те посочиха Петър Стоянов като бъдещ кандидат за президент на синята коалиция.

Това е бюлетината-листовка на Стоянов във вътрешнопартийните избори.

От нейната структура разбираме, че бюлетините са печатани централно. Те са пускани в пощенските кутии на всички граждани. В новооткрлитите секции също е имало бюлетини.

Освен в секционния протокол номерът на секцията се е отбелязвал и от гласоподавателя. На основата на бюлетините е било възможно да се направи география на симпатизантите на СДС и от тук да се планира бъдещата активност на коалицията.

Тя е отпечатана на тънка, плътна хартия с отчетливо сини бои. Размерите й са 139 на 97 мм.