Рекламно листче

Пролетта на 1990 г.

Бяло листче от 70 гр. хартия. Размери - 80 мм на широчина, 78 мм на височина.

Неозначен художник.

Листчето е предназначено за залепване.