Изменение и допълн. на нормативни актове за българите в чужбина - 1992 г.